A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Sensire - organisatievisie Bewogen Bewegen

Sinds 2009 werkt Sensire vanuit de organisatievisie Bewogen Bewegen. Daarmee kiezen we nadrukkelijk voor de relatie tussen de klant en de medewerker. Iedereen bij Sensire bouwt mee aan die relatie. Van de verpleegkundige in de wijk tot de ICT-specialist bij zorg op afstand, van de relatiemanager gemeentes tot de klusjesman in het woonzorgcentrum. We werken met kleine, slagvaardige teams die dicht bij onze klanten staan. Onze medewerkers kennen de mensen en weten wat er speelt in de wijk.
 
Waarom Bewogen Bewegen?
We hebben het roer omgegooid omdat we geloven in de eigen verantwoordelijkheid van onze medewerkers. Onze medewerkers zijn prima in staat om zelf keuzes en afwegingen te maken. In 2009 had Sensire vijf managementlagen, tegenwoordig is er alleen nog een bestuurder met één managementlaag. In plaats van de managers zijn er 90 extra wijk- en teamverpleegkundigen en 17 teamcoaches bijgekomen.

Persoonlijke zorg
Een goede relatie tussen klant en medewerker is zo belangrijk, omdat je pas weet wat iemands behoeften en wensen zijn als je elkaar echt kent. Onze kleinschalige teams stemmen de ondersteuning af op de specifieke situatie van de klant. We gaan effectief om met tijd en middelen en bieden persoonlijke zorg. Zorg die meer is dan een indicatie gekoppeld aan een behandeling. Onze medewerkers hebben de ruimte om hun vak op hun eigen manier vorm te geven. Dat komt de kwaliteit van de zorg ten goede, maar ook het werkplezier van de medewerkers.

Zorg op afstand (eHealth): u verandert ons
Sensire wil de kwaliteit van zorg hoog houden en investeert daarom ook in nieuwe vormen van zorg. Een belangrijke innovatie die ons helpt om een volwaardig contact met onze klanten op te bouwen, is zorg op afstand (ook wel eHealth genoemd). We mogen zelfs met bescheiden trots zeggen dat wij daarmee in Nederland de koploper zijn. Dankzij zorg op afstand kunnen we onze klanten ook op afstand ondersteunen: 24 uur per dag, elke dag van de week. Bijvoorbeeld via de iPad. Inmiddels ‘beeldbellen’ onze wijkverpleegkundigen via de iPad al met 1.000 klanten in de Achterhoek, altijd op een moment dat het de klant uitkomt. Onze klanten hebben daarmee meer regie over de ondersteuning. Tegelijkertijd hebben zij vaak minder ondersteuning nodig, omdat ze met de technieken van zorg op afstand meer zelfstandig kunnen oplossen. Misschien een beetje gek om te zeggen, maar door zorg op afstand verandert de klant ons. We merken dat de vraag van de klant anders wordt, dus wij daarom ook veranderen. Zorg op afstand verkleint de zorgvraag én brengt klanten en medewerkers op innovatieve wijze dichter bij elkaar. Samen vernieuwen we zo de zorg.

Zelfstandige teams
De teams van Sensire werken als kleine, zelfstandige bedrijfjes. Teams regelen zelf hun financiën, nemen zelf nieuwe collega’s aan en maken zelf hun roosters. Dat doen ze zo veel mogelijk met slimme, gestandaardiseerde producten. Zoals een handig planningssysteem, een digitaal stappenplan voor vacatures of een pinpas die declaraties overbodig maakt. Daardoor blijft er tijd over voor waar het in de zorg om draait: de relatie tussen klant en medewerker.

Nooit meer terug
In 2009 heeft eerst een aantal teams van Sensire thuiszorg geëxperimenteerd met Bewogen Bewegen. Eind 2010 volgde wonen met zorg en daarna onze andere klantlijnen. Natuurlijk waren er mensen die moesten wennen aan hun nieuwe verantwoordelijkheden: Bewogen Bewegen vraagt echt wat van de teams. Maar veel medewerkers waren ook opgelucht en voelden zich erkend. Sommigen gaven na een week al aan nooit meer terug te willen naar de oude manier van werken.

Een informatiebijeenkomst bijwonen? 
Omdat wij regelmatig vragen krijgen over onze werkwijze, organiseren wij regelmatig een bijeenkomst over onze organisatievisie Bewogen Bewegen. Voor meer informatie of om u aan te melden, klikt u hier.