A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg bij u thuis

thuiszorg Achterhoek

Ruzie en geweld

Veel conflicten ontstaan in de communicatie tussen mensen. Zo ben je het niet altijd met de ander eens, heb je een andere mening of kun je het niet eens worden.

Conflicten en het oplossen ervan

Conflicten komen in iedere relatie en in ieder gezin voor. Daar is niets mis mee. In je relatie met anderen is het soms van belang om voor je zorgen voor nieuwe verhoudingen en duidelijker zicht op elkaars behoeften. Het is wel belangrijk om een conflict tot een positief einde te brengen. Klik hier voor tips die kunnen helpen. 

Escalatie

Soms loopt een conflict uit de hand en leidt dat tot een escalatie. Dat is voor alle betrokken partijen vervelend. Zeker wanneer het conflict escaleert in verbaal of fysiek geweld. Dit laat bij ieder gezinslid sporen na en vooral bij kinderen.

Belangrijk is te proberen om de escalatie te stoppen en jullie veiligheid te waarborgen. Je kunt 24 uur per dag contact opnemen met het steunpunt huiselijk geweld via 0900-1262626. Wanneer je je postcode intoetst, wordt je automatisch doorverbonden met het dichtstbijzijnde steunpunt.

Invloed op kinderen

Kinderen kunnen er vervelende herinneringen aan overhouden wanneer zij getuige zijn geweest van ruzie en geweld binnen het gezin. Ze kunnen door deze gebeurtenissen last hebben van moeilijk inslapen, onrustig slapen, nachtmerries, schrikreacties en bedplassen. 

Kinderen denken vaak dat de ruzie hun fout is, ze zoeken de schuld bij zichzelf. Daarom is het heel belangrijk om je kind(eren) te vertellen dat het niet hun schuld is. Doe dit door middel van woorden maar ook in gedrag. 

Heb je vragen over ruzies of geweld?

Geweld stopt niet vanzelf. Daarom is het belangrijk dat je er iets aan doet. Neem iemand uit je omgeving in vertrouwen, praat met je huisarts of vraag ons om hulp.  

Heb je vragen met betrekking tot ruzie en geweld, dan kunnen wij je helpen om hier antwoord op te krijgen.

Hierbij kun je denken aan vragen als: "hoe voorkom ik dat ruzies uit de hand lopen?", "Welke invloed heeft ruzie op de kinderen?" en "Hoe kan ik ermee omgaan als kinderen hebben gezien dat er ruzie en geweld is tussen mij en mijn partner?"

Hulp van ons

Via onderstaande knoppen en/of de menu items Ik wil hulp of maatschappelijk werk in de buurt kun je onze hulp inschakelen. Dit kan online, telefonisch, op kantoor of bij je thuis. 

Tips en adviezen

Mogelijk helpen onderstaande tips en adviezen je al verder: