A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Wijkzorg - altijd in uw buurt

Wijkzorg altijd in uw buurt

Wijkzorg - thuiszorg in de Achterhoek

U blijft het liefst zo lang mogelijk thuis wonen, ook als u zorg nodig heeft. Daarom komt Sensire wijkzorg voor verzorging of verpleging bij u thuis. Ook voor thuiszorg in de nacht als dat nodig is. Bij Sensire noemen we thuiszorg, wijkzorg. Omdat wij thuiszorg door kleine wijkteams laten verzorgen. Daardoor ziet u dezelfde thuiszorg medewerkers uit uw eigen wijk, die uw persoonlijke situatie goed kennen.

Onze wijkteams leveren u thuiszorg bij alledaagse bezigheden die u niet meer goed zelf kunt doen. Denk aan hulp bij het opstaan en naar bed gaan, of uw steunkousen aantrekken. Maar ook bij medische zaken, zoals medicijngebruik, wondverzorging, het verwisselen van een catheter of het geven van injecties.

Wij bieden u ook gespecialiseerde thuiszorg waarvoor u normaal gesproken naar het ziekenhuis moet. Ook kunt u thuiszorg ontvangen ná uw ziekenhuisopname, bijvoorbeeld als u een infuus nodig heeft.

Kijkt u links op deze pagina eens bij "Ook handig voor u" voor meer informatie over bijvoorbeeld thuiszorg in de nacht of 'zorg op afstand', waarmee u op elk gewenst moment een beroep kunt doen op een professionele verpleegkundige.

Ook kunt u rechtstreeks naar een overzicht van diensten die u als lid van Kruiswerk Achterhoek kunt afnemen. Bijvoorbeeld een kapper, opticien, pedicure of klussendienst aan huis.

Of wellicht herkent u zich in de gekleurde termen die u rechts ziet. Wij hebben vele specialisaties onder één dak, om u optimaal in uw eigen omgeving te ondersteunen.

Kosten
De kosten van onze dienstverlening voor u, hangen samen met uw persoonlijke situatie. In sommige gevallen zijn er voor u geen kosten als u een indicatie heeft, soms wordt er van u een eigen bijdrage verwacht. U kunt onze zorg altijd zelf inkopen, al dan niet met een persoonsgebonden budget. De verzekering dekt in bepaalde situaties (een deel van) de kosten.

Veel diensten van Sensire worden gefinancierd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Voor deze zorg heeft de AWBZ bepaalt dat u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage moet betalen. Voor meer informatie over de hoogte van uw eigen bijdrage kunt u terecht bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK), telefoonnummer 0800 - 1925. Zij hebben een folder met nuttige informatie voor u klaarliggen.

Verwijzing en indicatie
Of u een verwijzing van uw huisarts of specialist of een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig heeft, kan een wijkverpleegkundige van Sensire u vertellen. Samen met u kan zij de indicatie ook aanvragen. Het CIZ bepaalt of u deze indicatie krijgt. Sensire mag echter een preadvies geven, waardoor de wachttijd verkort kan worden tot maximaal twee werkdagen. In spoedgevallen bieden wij altijd direct de zorg die nodig is. De indicatie wordt dan op een later tijdstip geregeld.

Persoonlijk advies
De wijkverpleegkundige van het wijkteam bij u in de buurt kan voor u uitzoeken wat in uw persoonlijke situatie de kosten zijn voor onze dienstverlening, zodat u vooraf goed weet waar u aan toe bent. Zij komt graag - vrijblijvend - bij u thuis voor een persoonlijk advies over welke zorg voor u het beste is. Als blijkt dat u bijvoorbeeld gespecialiseerde zorg of hulp in het huishouden nodig heeft, dan legt zij voor u het contact met haar collega’s die u dat kunnen bieden.

Klanttevredenheid
Elke twee jaar wordt er door een externe organisatie een klantwaarderingsonderzoek uitgevoerd. We hebben de uitslag van dit onderzoek ontvangen en zijn zeer blij met het resultaat. Het is een uitslag waar we trots op kunnen zijn.
In het onderzoek is naar de loyaliteit gevraagd. Een onderwerp waar we binnen Sensire veel waarde aan hechten. De vraag die hierbij is gesteld luidt als volgt: ‘Zou u deze organisatie aanbevelen bij anderen?’. Men kan antwoorden op een schaal van 0 tot 10. Onze klanten geven een 8,6! Landelijk is het gemiddelde een 8,5 en provinciaal 8,4. Ook op de indicatoren: ervaren bejegening, kwaliteit van personeel, ervaren inspraak en ervaren informatie scoren we beter dan landelijk. Op basis van het rapport willen we acties uitzetten, zodat we dit niveau kunnen behouden en op sommige punten zelfs kunnen verbeteren.

Wilt u het hele rapport inzien? Dan kunt u hiervoor contact opnemen met Sensire via info@sensire.nl

Contact
U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken voor informatie en advies of het maken van een afspraak. Klikt u hier op contact.

Ervaring van anderen
Wilt u weten wat de ervaringen en meningen zijn van onze klanten en medewerkers?
Kijk dan hier