A-  A+
Ik wil direct naar Onze diensten
Ik wil persoonlijk advies Maak een afspraak
Ik wil gericht zoeken Zoeken
Ik wil contact opnemen Contact

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Sensire

Zorg samen delen

Zorg samen delen
Deze website is geschreven voor mensen die zorg nodig hebben. Daarbij zijn wij ons bewust dat u als mantelzorger op deze site zoekt naar informatie over zorg voor iemand die u na staat - uw partner, vader of moeder of wellicht een vriend of goede buur - of iemand die u wilt helpen.

Als degene waarvoor u zorg zoekt niet zelf op een website kan of wil kijken, kunt u voor hem of haar via ons algemeen telefoonnummer brochures aanvragen over de verschillende mogelijkheden die wij kunnen bieden. Ook komen onze medewerkers van thuiszorg, wonen met zorg of thuisbegeleiding graag bij degene die zorg behoeft thuis voor een vrijblijvend gesprek. Daarbij kunt u natuurlijk aanwezig zijn. Graag zelfs! Zo weet u zeker dat de juiste - passende - zorg zal worden verleend. .

Als mantelzorger moet u vaak veel regelen. Onze medewerkers kunnen u daarbij helpen en u zo werk uit handen nemen. Bijvoorbeeld met het aanvragen van een indicatie. Bij elk eerste gesprek, voor welke dienst dan ook, gaan we in op uw rol. Wat kunt u doen? Waar loopt u tegen aan? Kunnen we de zorg samen delen?

Hoe wij u kunnen ‘ontzorgen’
Ons streven is om iedereen zo lang als dat kan thuis te laten wonen en zelf de regie over zijn leven te laten. Daarbij is uw steun als mantelzorger. Maar u moet daar zelf niet te zwaar door belast worden. Of u ongerust maken als u er niet kan zijn. Steeds vaker zetten wij ‘zorg op afstand’ in om u te ‘ontzorgen’. Bijvoorbeeld met beeldzorg via een iPad of doordat wij met een camera ’s nachts een oogje in het zeil kunnen houden. Mocht er dan onverhoopt iets gebeuren, dan kunnen onze verpleegkundigen in het service center meteen maatregelen nemen. Door u te waarschuwen bijvoorbeeld of – als u niet kan komen – iemand van ons nachtwijkteam in te schakelen.

Wij hebben inmiddels een ruime ervaring op dit gebied opgebouwd en weten van mantelzorgers dat dit een hele geruststelling voor hen is. Kijkt u voor meer informatie over zorg op afstand bij ‘Ook handig voor u?’ links op deze pagina.

Een andere mogelijkheid is om iemand die uw zorg behoeft een of meer dagen dagverzorging in een verzorgingshuis van Sensire aan te bieden. Gasten ontvangen verzorging en begeleiding in het huis naar hun keuze en kunnen meedoen aan gezamenlijke activiteiten. Mensen die een meer intensieve begeleiding nodig hebben, kunnen in Sensire Den Ooiman terecht voor dagbehandeling.

Dat kan voor u betekenen dat u die dagen uw handen vrij heeft of meer tijd voor uzelf. Klikt u links op dagverzorging of dagbehandeling voor meer informatie. Deze mogelijkheden bestaan ook voor mensen met een vorm van dementie.

Wat doet een familieparticipant?
In onze huizen hechten wij grote waarde aan de betrokkenheid van familie en andere naasten bij onze bewoners. Dat kan een mantelzorger zijn, maar ook een vriend, vriendin, buurman of buurvrouw. Wij spreken daarom van 'familieparticipanten'.

Daarnaast werken er veel gewaardeerde vrijwilligers in de verpleeg- en verzorghuizen van Sensire.Onze medewerkers geven de bewoners zorg op een professionele manier. Zij verzorgen, verplegen, behandelen en begeleiden hen. Maar zij hebben niet altijd de mogelijkheid om gezelligheid en aandacht te geven wat ook zo belangrijk is. Als familieparticipant staat u dicht bij onze bewoner. U kent hem of haar vaak al langer en weet daarom beter waar hij/zij behoefte aan heeft. Tijdens een bezoek kunt u samen een activiteit doen, zoals bingo spelen of samen lunchen. Een potje kaarten of nagels lakken. Alles mag, niets moet.