Zorghotel Achterhoek
Zorghotel Achterhoek

Zorghotel Achterhoek

Zorgorganisaties in de Achterhoek hebben een zorghotel voor Covid-19 patiënten geopend. In het Zorghotel Achterhoek in Gaanderen wordt zorg geboden aan Covid-19 patiënten die positief getest zijn. Dit kunnen patiënten zijn die nu in een woonzorglocatie (intramuraal) woonachtig zijn. En het kan gaan om patiënten die uit de ziekenhuizen in de regio ontslagen worden en niet meer perse in het ziekenhuis behandeld hoeven te worden maar moeten nog wel verder herstellen om weer naar huis te kunnen. Daarnaast kunnen cliënten via de huisartsen(posten) en thuiszorg direct vanuit de thuissituatie worden opgenomen. Het gaat om cliënten waarvoor in de thuissituatie de zorg te zwaar is of doordat er geen of beperkte ondersteuning uit het eigen netwerk is, of omdat gaat om complexe, onvoorspelbare of intensieve zorg. Huisartsen kunnen in het Zorghotel ook cliënten met Covid-19 een plek bieden voor palliatieve zorg.

  • 24 uur per dag, zeven dagen per week is er een zorgprofessional aanwezig om de noodzakelijke zorg te kunnen verlenen. De zorg bestaat verder onder andere uit:
  • Dagelijkse visite door de huisartsen van het zorghotel (indien nodig vaker)
  • Geestelijke ondersteuning (iedere vrijdag en indien wenselijk vaker)
  • Fysiotherapie, diëtiste en expertise gespecialiseerd verpleegkundige op afstand.
  • Zuurstof behandeling
  • Monitoring 24 uur per dag ook op afstand in te zetten.

Warme zorg

Zorgverleners uit de regio werken in het Zorghotel Achterhoek samen om Covid-19 cliënten goede en warme zorg te bieden. Het Zorghotel bestaat maximaal uit 4 units met elk 8 appartementen (met ieder een eigen badkamer) en 1 gezamenlijke huiskamer met terras. Een woonbegeleider is overdag altijd aanwezig in de huiskamer en zorgt voor het eten en organiseert activiteiten.

De zorgverleners zijn er uiteraard om de noodzakelijke zorg te verlenen. Daarnaast hebben zij oog en oprechte aandacht voor ieder individu. De regie ligt, zoveel mogelijk, bij de cliënten, zodat zij in binnen de context waar ze tijdelijk verblijven de dingen kunnen doen die belangrijk voor hen zijn. Echtparen zijn daarom ook welkom. Beiden worden dan behandeld als Covid-19 besmet. Er is de mogelijkheid om op dat moment samen een kamer te delen maar dat hoeft niet.

Over de locatie

Voor het Zorghotel Achterhoek wordt gebruik gemaakt van de tijdelijke verpleeghuisvoorziening van Markenheem, Sensire en Azora in Gaanderen, op het terrein van het voormalige verpleeghuis Sint Jozef en biedt plaats aan 16 cliënten. De capaciteit kan in fasen worden vergroot naar 32 cliënten.

De medische zorg wordt verleend door een klein aantal huisartsen uit de regio. Zorgorganisaties Azora, Careaz, Gouden Leeuw Groep, Marga Klompé, Markenheem en Sensire leveren verpleegkundige zorg. De coördinatie van het Zorghotel is in handen van Sensire. Daarbij werkt men nauw samen met huisartsen en de ziekenhuizen in de regio.

Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina