Zorghotel Achterhoek
Zorghotel Achterhoek

Zorghotel Achterhoek

Zorgorganisaties in de Achterhoek hebben een zorghotel voor Covid-19 patiënten geopend. In het Zorghotel Achterhoek in Gaanderen wordt zorg geboden aan Covid-19 patiënten die positief getest zijn. Dit kunnen patiënten zijn die nu in een woonzorglocatie (intramuraal) woonachtig zijn. En het kan gaan om patiënten die uit de ziekenhuizen in de regio ontslagen worden en niet meer perse in het ziekenhuis behandeld hoeven te worden maar moeten nog wel verder herstellen om weer naar huis te kunnen. Daarnaast kunnen cliënten via de huisartsen(posten) en thuiszorg direct vanuit de thuissituatie worden opgenomen. Het gaat om cliënten waarvoor in de thuissituatie de zorg te zwaar is of doordat er geen of beperkte ondersteuning uit het eigen netwerk is, of omdat gaat om complexe, onvoorspelbare of intensieve zorg. Huisartsen kunnen in het Zorghotel ook cliënten met Covid-19 een plek bieden voor palliatieve zorg.

  • 24 uur per dag, zeven dagen per week is er een zorgprofessional aanwezig om de noodzakelijke zorg te kunnen verlenen. De zorg bestaat verder onder andere uit:
  • Dagelijkse visite door de huisartsen van het zorghotel (indien nodig vaker)
  • Geestelijke ondersteuning (iedere vrijdag en indien wenselijk vaker)
  • Fysiotherapie, diëtiste en expertise gespecialiseerd verpleegkundige op afstand.
  • Zuurstof behandeling
  • Monitoring 24 uur per dag ook op afstand in te zetten.

Contact met het Zorghotel Achterhoek

U kunt via verschillende telefoonnummers met ons contact opnemen:

  • Voor in- en uitstroom van cliënten, bijzonderheden rondom de kwaliteit van zorg en voor professionals belt u met de coördinerend verpleegkundige via telefoonnummer  0314-659201
  • Voor de dagelijkse gang van zaken en informatie over hoe het met de cliënt gaat, kunt u contact op nemen met het zorgteam op de eerste etage (0314-356380) of met het zorgteam op de begane grond (06-82776276)
  • Voor het plannen van bezoek, opvragen van adresgegevens kunt u contact opnemen met de gastvrouwen via 06- 20786526.

Wij vragen u vriendelijk doch dringend contact op te nemen met het juiste hierboven genoemde nummer. 

Warme zorg

Zorgverleners uit de regio werken in het Zorghotel Achterhoek samen om Covid-19 cliënten goede en warme zorg te bieden. Het Zorghotel bestaat maximaal uit 4 units met elk 8 appartementen (met ieder een eigen badkamer) en 1 gezamenlijke huiskamer met terras. Een woonbegeleider is overdag altijd aanwezig in de huiskamer en zorgt voor het eten en organiseert activiteiten.

De zorgverleners zijn er uiteraard om de noodzakelijke zorg te verlenen. Daarnaast hebben zij oog en oprechte aandacht voor ieder individu. De regie ligt, zoveel mogelijk, bij de cliënten, zodat zij in binnen de context waar ze tijdelijk verblijven de dingen kunnen doen die belangrijk voor hen zijn. Echtparen zijn daarom ook welkom. Beiden worden dan behandeld als Covid-19 besmet. Er is de mogelijkheid om op dat moment samen een kamer te delen maar dat hoeft niet.

Over Zorghotel Achterhoek

Het zorghotel Achterhoek is een initiatief van verschillende zorgorganisaties in de regio: Azora, Careaz, De Gouden Leeuw Groep, Marga Klompé, Markenheem, Sensire, Pro Senectute, Zorggroep Sint Maarten, Zorg-wooncentrum den Bouw, Huisartsenzorg Oude IJsselstreek en Huisartsenzorg Oost-Achterhoek. Deze organisaties zorgen voor de verpleegkundige en medische zorg. Buurtzorg is betrokken in het leveren van medewerkers. De coördinatie van het Zorghotel is in handen van Sensire. Daarbij werkt men intensief samen met de huisartsen en ziekenhuizen in de regio.

Voor de huisvesting van Zorghotel Achterhoek wordt gebruik gemaakt van de tijdelijke verpleeghuisvoorziening van Markenheem, Sensire en Azora. De locatie ligt op het terrein van voormalig verpleeghuis Sint Jozef en biedt op dit moment plaats aan circa 32 cliënten.

Werken in het Zorghotel?

Samenwerken. Dat vinden we belangrijk. Dat is nu nodig in het Zorghotel Achterhoek, maar ook straks op De Slingebeek. De Slingebeek is op dezelfde locatie gevestigd als het Zorghotel en is een gezamenlijke tijdelijke verpleeghuisvoorziening van de zorgorganisaties Azora, Markenheem en Sensire. Hier kunnen ouderen terecht die tijdelijke verpleeghuiszorg nodig hebben omdat thuis de wachttijd overbruggen niet mogelijk is. 

Op dit moment zijn we op zoek naar collega’s die warme zorg gaan bieden aan mensen met COVID-19 in het Zorghotel en straks zorg bieden aan de cliënten van De Slingebeek. Maakt het met jouw zorghart voor jou niet uit waar, hoe of voor wie jij het verschil maakt? Dan zoeken we jou!

Informatie na ontslag uit het Zorghotel

Gaat u bijna met ontslag of bent u net ontslagen uit het Zorghotel? Dat is natuurlijk heel fijn, maar het kan ook vragen oproepen. Zeker als u onverhoopt klachten ervaart. Met een informatiefolder proberen we u zo goed mogelijk te ondersteunen om thuis een goede start te maken. Lees de tips en adviezen van de (long-)verpleegkundigen, diëtisten en fysiotherapeuten eens rustig door. U vindt de informatiefolder onderaan deze pagina. 

Aanvullende documenten

Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina