Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Gebruik van chirurgische mondneusmaskers bij Sensire
Gebruik van chirurgische mondneusmaskers bij Sensire

Gebruik van chirurgische mondneusmaskers bij Sensire

Ook in tijden van corona doen de zorgverleners van Sensire het uiterste om veilige en warme zorg te bieden. De situatie in de zorg verandert regelmatig en we leren het virus steeds beter kennen. Zorgprofessionals van oud-Sutfene en oud-Sensire maken sinds vorig jaar een geruime tijd gebruik van een mondneusmasker. Door preventief een mondneusmasker te gebruiken willen we met elkaar een verdere verspreiding van het virus voorkomen.

Ondertussen is inmiddels de situatie in de verpleeghuizen ingrijpend veranderd. Zo is meer dan 80 procent van de bewoners en het overgrote deel van de medewerkers gevaccineerd. Voor Sensire is dat reden om per 10 juni het gebruik van mondneusmaskers en het handhaven van de 1,5 meter regel door zorgverleners in bepaalde situaties te laten vervallen in de verpleeghuizen.

Voor de medewerkers van Sensire die zorg leveren aan huis blijft het masker in gebruik. 

Antwoord op uw vragen

Het gebruik van mondneusmaskers in onze huizen

Meer dan 80 procent van de bewoners en het overgrote deel van de medewerkers gevaccineerd. Voor Sensire is dat reden om het gebruik van mondneusmaskers en het handhaven van de 1,5 meter regel door zorgverleners in bepaalde situaties te laten vervallen.

Naast alle voordelen heeft het gebruik van mondmaskers ook een keerzijde. Vooral bewoners met psychogeriatrische zorgvraag hebben grote moeite om vertrouwde zorgverleners te herkennen. Ook non-verbale signalen zoals een glimlach komen niet over. Daarnaast vormt het urenlang gebruik van een mondmasker een zware fysieke belasting voor zorgmedewerkers.

Ook is er een kleinschalige proef met het werken zonder mondneusmasker op De Borkel positief geëvalueerd. Dat heeft Sensire mede doen besluiten om de nieuwe werkwijze bij alle verpleeghuizen van Sensire door te voeren. Daarbij is intensief afgestemd met cliëntenraden, medezeggenschapsraden en deskundigen op gebied van infectiepreventie.

Lees hier meer over het besluit om zorgprofessionals geen mondneusmaskers meer te laten dragen.

Met verpleegkundigen en infectiepreventie deskundigen is zorgvuldig beoordeeld in welke situaties er gestopt kan worden met het gebruik van maskers en het houden van de 1,5 meter. Zo worden masker en 1,5 meter nog wel toegepast in openbare ruimten waar verschillende functies en bezoekersstromen bij elkaar komen. Hieronder staat in detail beschreven wat dat concreet betekent:

  • Alle medewerkers in het team, zowel zorgprofessionals als andere professionals en ook de medewerkers activiteiten en welzijn, en alle vrijwilligers werken zonder mondneusmasker en hoeven geen rekening meer met 1,5 meter te houden.
  • Er is een uitzondering: behandelaren en zorgmedewerkers op de afdelingen Behandeling en Revalidatie en Hofpoort gebruiken nog wel een mondneusmasker bij behandeling binnen de 1,5 meter. Dit geldt ook voor dagbehandeling, dagbegeleiding en dagbesteding.
  • Ook hanteren artsen en paramedici hun eigen gedragslijn.
  • Iedereen (zowel medewerkers als bezoekers) draagt in de openbare ruimten mondneusmaskers op De Lunette, De Beekdelle, Den Ooiman somatiek en Oldershove (zoals landelijk geldt).

Omdat nog niet iedereen in Nederland is gevaccineerd geldt dat u voor een bezoek aan de woonzorglocaties van Sensire bij de entree en de gezamenlijke ruimten zoals de huiskamer geacht wordt een (chirurgisch) mondneusmasker te dragen. Op het eigen appartement/kamer van uw naaste mag het mondneusmasker af als u op 1,5 meter afstand van elkaar kunt zitten. U hoeft geen mondneusmasker te dragen en geen 1,5 meter afstand te houden als u twee weken geleden volledig bent gevaccineerd of binnen 48 uur een negatieve coronatest heeft gekregen.

U kunt helaas geen eigen mondneusmasker meenemen om te dragen. Een mondneusmasker wordt door collega’s van Sensire bij binnenkomst aan u verstrekt. U kunt zich bij vragen of problemen met het dragen van het mondneusmasker tijdens uw bezoek wenden tot de collega’s van het zorgteam. Wij danken u hartelijk voor de medewerking. 

Het gebruik van mondneusmaskers bij u thuis

Mondneusmaskers worden op dit moment nog wel standaard gedragen bij klanten thuis in de wijk. In de zorg die thuis wordt verleend is er sprake van een heel andere situatie. We hebben geen zicht op de vaccinatiegraad van onze medewerkers en klanten, en daarnaast hebben we te maken met een jongere doelgroep. Ook hebben zorgprofessionals contact met veel verschillende klanten op verschillende plekken. Door het dragen van een mondneusmasker en het toepassen van juiste handhygiëne willen wij met elkaar verdere verspreiding van het virus voorkomen.

Vooralsnog volgt Sensire in de wijkverpleging de landelijke richtlijnen van het RIVM voor het gebruik van mondneusmaskers in de openbare ruimte. Op het moment dat de landelijke vaccinatiegraad hoog genoeg is, zal het algemene beleid voor gebruik van maskers veranderen en gaat Sensire daarin mee.