Uw privacy en cookies op onze website

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze cookieverklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als u onze website sensire.nl gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snapt u precies hoe wij werken. Deze cookieverklaring is van toepassing op Stichting Sensire (hierna Sensire). U dient zich ervan bewust te zijn dat Sensire niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Sensire respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Sensire handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Door diensten van Sensire te gebruiken, dan wel door de website van Sensire te bezoeken verklaart u akkoord te gaan met deze cookieverklaring. Sensire houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. 

Meer informatie over privacy

Aanvullende informatie over hoe we bij Sensire omgaan met uw privacy vindt u op deze webpagina over privacy. 

Cookies