Privacy
Privacy

Privacy

We hopen dat u zich prettig voelt bij Sensire. Dat u zich fijn voelt bij de geboden zorg en hoe onze medewerkers zich gedragen. Graag vertellen we hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en wat u kunt doen als u niet tevreden bent.

Zorgvuldig met uw gegevens

Als u van de diensten van Sensire gebruikmaakt, noteren medewerkers meestal een aantal persoonlijke gegevens. Dat doen zij om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Wij beseffen dat uw gegevens privacygevoelig zijn. Daarom gaan wij daar zorgvuldig mee om. De nieuwe regelgeving vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vormt de basis voor de manier waarop we met uw gegevens omgaan. Meer hierover kunt u lezen in de nieuwe folder “Mijn gegevens bij Sensire”. Deze folder kunt u onderaan deze pagina downloaden of aanvragen via 0900 88 56

We hebben de belangrijkste vragen en antwoorden over privacy bij Sensire voor u op een rij gezet.

Waarschijnlijk voert u als klant van Sensire af en toe gesprekken met een medewerker. De medewerker noteert gegevens uit zo’n gesprek en bewaart die in een dossier. Bijvoorbeeld over uw wensen, medicijngebruik en ziektegeschiedenis. Medewerkers noteren alleen gegevens die voor uw zorg of ondersteuning nodig zijn. Welke gegevens dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie.

U heeft altijd het recht om te weten welke persoonlijke gegevens genoteerd worden en waarom. Ook kunt u altijd uw dossier inzien. Als de gegevens in uw dossier niet kloppen, passen wij ze direct aan.

Medewerkers aan wie u informatie geeft, zijn verplicht deze informatie geheim te houden. Binnen Sensire mag een beperkt aantal medewerkers de genoteerde gegevens bekijken. Zij mogen dit alleen als dat nodig is om hun werk te doen.

Als de situatie daarom vraagt werken medewerkers van Sensire samen met zorgverleners van andere organisaties. Bijvoorbeeld met uw huisarts of een specialist van het ziekenhuis. Soms is het daarbij voor uw gezondheid belangrijk om informatie te delen. Dat doen wij alleen met uw toestemming. In bijzondere gevallen maakt de wet een paar uitzonderingen. Medewerkers moeten bijvoorbeeld bepaalde besmettelijke ziekten direct melden bij de GGD, ook als u daar geen toestemming voor geeft.

De kosten voor uw zorg betaalt u meestal niet helemaal zelf. Vaak wordt het grootste deel vergoed door de zorgverzekeraar, de gemeente of het zorgkantoor. Sensire moet aan deze organisaties laten zien wat er met hun geld is gebeurd. Daarom bieden wij een aantal gegevens aan deze organisaties aan. We maken de gegevens zo veel mogelijk anoniem en sturen de gegevens van alle klanten tegelijk door.

Wij slaan uw gegevens zorgvuldig op in ons digitale archief, dat goed beveiligd is. Wettelijk is Sensire verplicht om de gegevens een bepaalde periode te bewaren. Na die periode worden de gegevens vernietigd.

Sensire is geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van deze website. De organisatie is benieuwd in hoeverre belangstelling bestaat voor bepaalde pagina’s. Het gaat hier om aantallen bezoekers en om de tijdstippen waarop de site wordt bezocht; het betreft derhalve geanonimiseerde, niet tot een persoon herleidbare gegevens. U treft op deze site ook links naar andere websites aan. Hoewel deze met zorg zijn gekozen, is Sensire niet verantwoordelijk voor hoe die organisaties met uw gegevens omgaan. U leest hier onze cookieverklaring.

Vindt u dat medewerkers niet volgens de privacyregels hebben gehandeld? Dan kunt u bezwaar aantekenen. Hoe u dat doet, leest u in onze privacyverklaring. Daarin staat ook alles over de rechten en plichten van uzelf en van Sensire. U kunt het reglement opvragen via 0900 88 56. 

“In Nederland denken veel mensen: ik heb niets te verbergen. Maar ik ben opgegroeid in Oost-Duitsland. Daar begreep iedereen hoe belangrijk privacy is. Inmiddels woon ik al bijna vijftig jaar in de Achterhoek. Toch vind ik het nog steeds geen prettig idee dat allerlei gezondheidsgegevens digitaal worden opgeslagen. Ook al snap ik dat het handig is. Misschien ben ik stiekem bang dat de overheid controleert of ik wel gezond eet of genoeg beweeg. Mijn wijkverpleegkundige kent mijn achtergrond en herhaalt alles wat ze noteert twee keer. Eén keer zou ook al goed zijn natuurlijk. Maar ik vind het lief dat ze rekening met me houdt.”
~Mevrouw Dietrich (78)~

Informatie-uitwisseling

Elke organisatie die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel heeft een zogenoemd Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). Dat wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere (overheids)organisaties. Daardoor hoeft u niet steeds dezelfde informatie op te geven. Het RSIN van Sensire is 8085.40.282.

​​​​Innovatie in medische hulpmiddelen bij Sensire

Leven zoals u wilt, dat is de belofte die wij onze klanten doen. Om dit waar te kunnen maken, moeten we blijven vernieuwen. Die vernieuwing zoeken we onder meer in de technische hulpmiddelen die beschikbaar zijn. Dit kunnen medische hulpmiddelen zijn die de klant ondersteunen, maar het kan bijvoorbeeld ook vernieuwende software zijn. In een enkel geval ontwikkelen we ook zelf medische hulpmiddelen. We doen dit alleen wanneer er geen geschikt alternatief op de markt beschikbaar is. Uiteraard zorgen we ervoor dat onze zelfgemaakte medische hulpmiddelen voldoen aan alle geldende veiligheids-, prestatie- en kwaliteitseisen.

Praktische informatie

Als u meer wilt weten over hoe Sensire met uw privacy omgaat en als u klachten heeft, kunt u bij ons terecht. Zowel onze privacyverklaring als onze klachtenregeling kunt u ook telefonisch opvragen. Ook met andere vragen kunt u ons altijd bereiken: 0900 88 56.