Voor verwijzers
Voor verwijzers

Voor verwijzers

Op deze pagina vindt u informatie voor verwijzers m.b.t. verschillende thema's, onderwerpen, en/of samenwerkingsverbanden.

Transmuraal Incidenten Melden (TIM)

Als zorgverlener kunt u incidenten in de transmurale zorg melden. Dit zijn incidenten die hebben plaatsgevonden in de samenwerking tussen externe partijen in de zorg. Het melden van transmurale incidenten maakt risico’s in de transmurale zorg inzichtelijk. Hiervan kunnen we leren en uiteindelijk de zorg verbeteren. Daarom hebben we een formulier ontwikkeld waarin incidenten door externe partijen gemeld kunnen worden.

Klik hier voor het TIM formulier.

Voor wie?

De volgende partijen kunnen transmurale incidenten melden:

  • Huisartsenpraktijken
  • Huisartsenposten
  • Ziekenhuizen
  • Tandartspraktijken
  • Apotheken
  • Ambulancedienst
  • Verpleeg- en verzorgingshuizen
  • Revalidatie afdelingen
  • Thuiszorgorganisaties
  • Melden en procedure

Met dit meldformulier kunt u een transmuraal incident bij Sensire melden. De melding komt binnen bij de kwaliteitsadviseurs van Sensire. Deze nemen de melding zo spoedig mogelijk in behandeling en voorzien iedere melding van een reactie. Het kan zijn dat de kwaliteitsadviseurs na het ontvangen van de melding contact met u opnemen om extra informatie te krijgen over de melding.