Wonen en zorg met Sensire
Wonen en zorg met Sensire

Wonen en zorg met Sensire

Bij Sensire kunt u wonen op een manier die bij u past: zelfstandig of beschermd. Altijd met oog voor de dingen voor de dingen die voor u waardevol zijn. Samen met de mensen om u heen zorgen we dat u zoveel mogelijk kunt leven zoals u gewend bent.

Zelfstandig wonen

Met verzorgd wonen kunt u met ondersteuning van onze zorgprofessionals zelfstandig wonen. U kunt zo thuis blijven wonen met een ZZP-indicatie (VPT en/of MPT).
 

Wonen met zorg

Bij Sensire kunt u wonen op een manier die bij u past: zelfstandig of beschermd. Altijd met oog voor de dingen voor de dingen die voor u waardevol zijn. Samen met de mensen om u heen zorgen we dat u zoveel mogelijk kunt leven zoals u gewend bent.

Onze locaties

Bij de woonzorgcentra van Sensire – ook wel verzorgingshuizen en verpleeghuizen genoemd – staan uw welzijn en woonplezier centraal, en is goede zorg een vanzelfsprekendheid.
 

Praktische informatie

De zorgbemiddelaars van Sensire geven u graag de informatie die u nodig hebt. Ook kunnen zij u alles vertellen over indicaties en zorgprofielen. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via 088-260 6000.

U kunt ons ook via ons algemene nummer bereiken: 0900 88 56 (24 uur per dag, 7 dagen in de week).

De kosten van verblijf en verzorging met indicatie worden doorgaans vergoed. De overheid vraagt van u wel een eigen bijdrage. Met vragen over deze bijdrage kunt u terecht bij het Centraal Administratiekantoor (CAK): 0800 1925. Klik hier als u meer wilt weten over Kosten en vergoedingen.

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten meedenken, meepraten en ervaringen delen over de dienst- en zorgverlening. Juist uw beleving kan een belangrijke bijdrage zijn aan het verbeteren van ons werk. Het is niet mogelijk om alle klanten over onze ontwikkelingen mee te laten praten. Daarom werken wij met een locatieraad op iedere woonzorglocatie, die weer in verbinding staat met een centrale cliëntenraad die zowel een aanspreekpunt heeft voor bewoners/naasten op onze woonzorglocaties als de klanten/naasten die zorg ontvangen bij hun thuis. De leden van een cliëntenraad denken en praten mee over de manier waarop zorg wordt verleend. De cliëntenraad heeft een aantal rechten. Deze zijn door de regering in een wet vastgelegd. De cliëntenraad is geïnteresseerd in jouw ervaring en mening. Mede op basis daarvan kan de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies geven over bijvoorbeeld:

  • de kwaliteit van zorg
  • hoe het geld wordt uitgegeven
  • informatieverstrekking aan klanten
  • belangrijke wijzigingen in de organisatie
  • de bejegening van klanten en het nakomen van afspraken
  • het omgaan met de privacy
  • het klantdossier

Het uitgangspunt is dat het gaat om algemene zaken en niet over een persoonlijke klacht of situatie. Voor persoonlijke klachten heeft Sensire een klachtenfunctionaris en een eigen klachtenprocedure.

De cliëntenraad van Sensire is te bereiken via telefoonnummer 0900 - 88 56 en via e-mail: cr@sensire.nl. Ook kun je het reglement van de cliëntenraad hier bekijken.

Lid worden van de cliëntenraad?

Regelmatig zijn er vacatures in de cliëntenraad van Sensire. Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris via cr@sensire.nl.

Heeft u (als klant, familielid of naaste) vragen of klachten omtrent onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang)? Dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen.

De cliëntvertrouwenspersonen van het adviespunt Zorgbelang zijn:

  • Regio Doetinchem: Rachel van Kemenade, rachelvankemenade@zorgbelangcvp.nl, 06 - 82 06 07 88 
  • Regio Zutphen: Jarma Maas, jarmamaas@zorgbelangcvp.nl, 06 - 82 64 63 48

Voor onze diensten heeft u naast een geldig legitimatiebewijs een indicatie nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Maar ook als u nog geen indicatie heeft, kan de zorgbemiddelaar u helpen. Hij of zij helpt u graag met uw aanvraag en kan ook gedurende de maximale wachttijd van zes weken voor de nodige hulp zorgen.

De wachttijd voordat er een plek beschikbaar is, verschilt per regio. Ook is de wachttijd afhankelijk van de mate van urgentie in de wachtlijststatus. Wilt u meer informatie over de wachttijd? De zorgbemiddelaars van Sensire geven u graag de informatie die u nodig hebt. Ook kunnen zij u alles vertellen over indicaties en zorgprofielen. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via 088-260 6000.

Vrijheid voor mensen hebben we hoog in het vaandel staan. Zo hechten wij ook waarde aan de geestelijke verzorging. De geestelijk verzorgers van Sensire zijn er voor iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging. Klik om te lezen wat zij voor u kunnen betekenen.

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz), kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij denkt met u mee hoe u de zorg die het beste bij u past, goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen.

Sensire hanteert strenge richtlijnen over het omgaan met uw persoonlijke gegevens en heeft een uitgebreide regeling voor als uw klachten heeft.