Geestelijke verzorging
Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging

Het geluk van mensen staat centraal, de zorg is daar ondersteunend aan en wordt pas optimaal in een goede relatie tussen klanten, bewoners, familie en medewerkers. Alleen samen kun je ontdekken hoe iemand het leven kan leiden dat hij of zij gewend is. Of wat je kunt doen om een bijdrage te leveren aan iemands geluk. Vrijheid voor mensen is waar we voor staan. Zo hechten wij ook waarde aan de geestelijke verzorging. De geestelijk verzorgers van Sensire zijn er voor iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging.

Aandacht voor uw (levens)vragen

Ieder mens heeft zijn eigen vragen in het leven. Maar zeker wanneer je meer afhankelijk wordt van anderen, wanneer je ouder wordt, kijk je terug op je leven en ga je nadenken over relaties met anderen, over het ouder worden en ook over de naderende dood. Een mens kan zorgen hebben of tobben over het verleden, over het verlies van je onafhankelijkheid, het verlies van dierbaren of de zin van het leven. Een mens kan verdriet hebben, verdwaald zijn of zich eenzaam voelen.

Wij als geestelijke verzorgers van Sensire willen aandacht hebben voor die levensvragen, maar ook voor vragen waarbij het gaat over heel gewone menselijke dingen. 

Ik heb ervan geleerd dat je zere hart geneest, als je mag vertellen waar je hart vol van is, waar je hart haar thuis heeft, waar je hart naar verlangt..."

~ Bewoner op een van de locaties van Sensire

Even je hart te mogen luchten. Mensen daarin mogen ontmoeten en tot steun zijn, dat zien wij als een van de belangrijkste taken van ons werk. Gewoon een luisterend oor zijn voor u en uw naasten. In bijzondere momenten van het leven kan er behoefte zijn aan woorden en symbolen, aan gebed, aan ziekenzalving of ziekenzegen, een lied, een lichtje en zegen. Ook daarvoor kunt u een beroep doen op ons. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat wij er willen zijn voor eenieder, ongeacht haar of zijn levensbeschouwelijke of kerkelijke achtergrond.

Wat mag en kunt u nog meer van ons verwachten?

De geestelijk verzorgers van Sensire kunt u benaderen voor:

  • individuele gesprekken;
  • begeleiding bij ziek zijn en sterven;
  • vieringen: deze hebben een open karakter; u bent altijd van harte welkom ongeacht uw eigen geloof/ levensbeschouwing.
  • groepsactiviteiten, zoals groepsgesprekken en huiskamervieringen;
  • en op verzoek verzorgen wij ook uitvaarten. 

In contact met onze geestelijk verzorgers

Het kan zijn dat u één van ons in de wandelgangen tegenkomt of bij een kerkdienst of huiskamerviering. U kunt ons ook bellen of mailen. Mocht u dit niet zelf kunnen doen, vraag dan of uw naaste of uw (contact)verzorgende dit voor u wil doen. Wij kunnen u bezoeken op uw eigen kamer of elders op de locatie waar u woont. Indien nodig halen wij u op.

Sensire heeft vijf geestelijk verzorgers in dienst. Zij werken op verschillende locaties.

Bereikbaarheid geestelijk verzorgers per locatie

Mentha Kalfs

T: 06 - 12 57 71 26 & E: m.kalfs@sensire.nl

Werkt op dinsdag, donderdag en vrijdag

Regina van Veen

T: 06 – 12 97 06 41 & E: r.vanveen@sensire.nl

Werkt op maandag, dinsdag en woensdag

Melissa Bulten

T: 06 - 57070250 & E: m.bulten@sensire.nl

Werkt op dinsdag, woensdag en donderdag

Hans Knol

T: 06 - 30186540 & E: h.knol@sensire.nl

Werkt op maandag, dinsdag en woensdag, donderdagmiddag, vrijdagmiddag

Naomi Baak

T: 06 – 26759423 & E: n.baak@sensire.nl

Werkt op dinsdag, donderdag en vrijdag