Revalideren met Sensire
Revalideren met Sensire

Revalideren met Sensire

Bij Sensire kunt u terecht voor revalidatie na een ziekenhuisopname, en voor paramedische behandelingen bij lichamelijke en mentale problemen. Er zijn tal van faciliteiten. Daarbij kijken we samen met u niet alleen naar wat er medisch mogelijk is, maar ook naar wat voor u gewenst en draaglijk is. Uiteindelijk gaat het om uw kwaliteit van leven.

Een nieuwe start

Wie revalideert maakt een nieuwe start: met uw gezondheid en met de wereld om u heen. Het is als op reis gaan: ontdekken wat weer kan, nieuwe behoeften in kaart brengen, meedoen op uw eigen manier. Behandelaren van Sensire revalidatie geven inhoud aan het reisplan. Wij weten dat een persoonlijk doel en inzicht in de route helpt om te groeien in veerkracht. Daarom ontdekken we samen het unieke verhaal van elke revalidant: hoe ziet het leven eruit zoals u dat wilt leven?

Samen het verschil maken

Revalideren is een keerpunt in uw leven, waar wij samen met u een groot verschil willen maken. We zijn geïnspireerd door de veerkracht van mensen en hun vermogen zich aan te passen aan een nieuwe werkelijkheid. Daarop richten we ook onze revalidatiedoelen: praktisch en vanuit de realistische behoefte van de revalidant. We zijn erbij, hoe de reis naar zelfstandigheid ook loopt: In de eigen vertrouwde omgeving waar het kan, in ziekenhuis of kliniek als het moet.

Revalidatie vanuit huis met Sensire

Er bestaat de mogelijkheid om thuis te revalideren met de therapeuten van het behandelcentrum.


Revalidatie met tijdelijk verblijf bij Sensire

De Lunette in Zutphen en Den Ooiman in Doetinchem beschikken over een Behandel- en Revalidatiecentrum, speciaal voor ouderen. U kunt er revalideren na een behandeling in het ziekenhuis als uw huis niet geschikt is om te revalideren of als uw klachten te ernstig zijn.


Iedereen kan meedoen

We zorgen er graag voor dat iedereen mee kan doen in de samenleving, ook als gezondheid minder vanzelfsprekend wordt. We stellen u in staat mee te doen, naar eigen wensen en behoeften. De weg er naartoe maken we samen, met u en uw naasten. Want naasten zijn de onmisbare schakel: ze geven energie en inspiratie om door te gaan, door wie ze zijn en wat ze doen. Samen met familie, vrienden en directe omgeving krijgt meedoen weer vorm en inhoud. Samen hebben wij een duidelijk doel voor ogen: dat elke revalidant weer regie krijgt op het bestaan en uiteindelijk de reis zo zelfstandig mogelijk voortzet.

Coachen naar (meer) zelfstandigheid

Zo coachen we revalidanten naar (meer) zelfstandigheid. Op een flexibel en professionele manier maken wij het verschil: soms actief, soms met de handen op de rug. Soms met beproefde methoden, soms met nieuwe therapie- en behandelvormen, technologie of innovatieve hulpmiddelen. Soms zichtbaar en in direct contact, soms op de achtergrond in de verbinding met andere professionals in de wijk en daarbuiten.

Wilt u weten hoe we met u en uw naasten samenwerken om het verschil te maken? Bekijk de film over onze visie op revalideren. 

Dagbehandeling bij Sensire

U kunt ook vanuit huis bij Sensire revalideren. U woont dan dus gewoon thuis, maar komt voor dagbehandeling enkele dagdelen per week naar ons toe.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wij maken een nieuwe start mogelijk. In een land waarin zorg steeds meer afhankelijk wordt van preventie en begeleiding naar zelfstandigheid. Vanuit die maatschappelijke verantwoordelijkheid houden we onze waarden hoog: toegankelijk, communicatief, dynamisch. We gaan voor samenwerken, zijn zelfstandige aanjagers van vernieuwing, verbindende deskundigen en altijd op zoek naar oplossingen. We geloven in veerkracht van de revalidant én de onmisbare bijdrage van naasten, samenwerkende zorgprofessionals en een betrokken samenleving - 

want revalideren doe je samen.