Dagbehandeling
Dagbehandeling

Dagbehandeling

Woont u thuis en heeft u één of meerdere dagen per week behandeling nodig, bijvoorbeeld vanwege dementie, parkinson, een beroerte (cva) of psychiatrische problemen? Ook hiervoor hebben we alle expertise in huis.

Bij dagbehandeling is er naast begeleiding sprake van behandeling in groepsverband en wordt met specifieke deskundigheid op basis van een behandelplan gewerkt aan behandeldoelen. Deze doelen kunnen gericht zijn op verbetering, of juist het behouden van het huidige niveau.

Zo is er dagbehandeling voor mensen die revalidatie achter de rug hebben en dan in groepsverband verder blijven werken aan behandeldoelen. Er is ook een therapeutisch programma gericht op het behoud en bevorderen van zelfstandigheid. In Den Ooiman (Oleander) zijn er speciale behandelingen voor mensen met Parkinson die thuis wonen.

Tijdelijk verblijf in een woonzorglocatie

Moet u herstellen na een ziekenhuisopname? Is uw mantelzorger even druk of tijdelijk afwezig? Dan kan een tijdelijk verblijf in een woonzorglocatie een goede oplossing zijn. Met de medewerkers bespreekt u wat uw wensen zijn qua ondersteuning en hoe u uw dag wilt indelen. Uiteraard kunt u gebruikmaken van alle diensten en activiteiten van de woonzorglocatie.

Herstel en revalidatie

Bij revalidatie na een beroerte (CVA) of een zware operatie zijn goede behandeling en begeleiding van groot belang. Bij Sensire staat een multidisciplinair team klaar om u te ondersteunen. We helpen u om zo snel mogelijk uw vertrouwde leven weer op te pakken en waar nodig met beperkingen om te gaan. afhankelijk van uw situatie revalideert u thuis of op locatie in Doetinchem, met of zonder verblijf.

Hier vindt u informatie over herstel en revalidatie.

Locaties dagbehandeling

Dit zijn onze locaties voor dagbehandeling:

Dagbehandeling Akkerland in Doetinchem
Specifieke doelgroep: Mensen met dementie op jonge leeftijd
Den Ooiman
Groot Hagen 6
7009 AM Doetinchem
T: 06 - 1284 2545
E: akkerland.dagvoorziening@sensire.nl

Parkinson dagbehandeling in Doetinchem
Specifieke doelgroep; Mensen met de ziekte van Parkinson. Hier vindt u meer informatie over Parkinson.
Den Ooiman
Groot Hagen 6
7009 AM Doetinchem
T: 06 19 27 49 79
E: dagbehandelingparkinson@sensire.nl

Dagbehandeling De Schans in Zutphen
Specifieke doelgroep: mensen met een chronische ziekte, zoals mensen met de ziekte van Parkinso en met CVA (beroerte). 
De Lunette
Coehoornsingel 3
Zutphen
T: 06-13 02 50 58
E: dbdeschans@sensire.nl

Een indicatie

Om deel te nemen aan een van de verschillende dagvoorzieningen heeft u een indicatie nodig voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Wet Langdurige Zorg (Wlz) of de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen die thuis wonen (GZSP-zorg). Uw huisarts, specialist, buurtcoach of wijkverpleegkundige kan u hierbij helpen indien nodig.

Voor dagbegeleiding heeft u een indicatie nodig voor de Wmo of de Wlz. Voor dagbehandeling heeft u een indicatie nodig voor de Wlz of GZSP zorg. U ontvangt zorg uit de Wlz als er sprake is van een lichamelijke ziekte of beperking, of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) waardoor u (intensieve) zorg nodig heeft.

Woont u thuis en valt u niet onder de Wlz, dan kunt u GZSP-zorg krijgen als u:

  • meerdere problemen heeft, lichamelijke en/of psychogeriatrisch;
  • bijzondere ziekten heeft, zoals Parkinson, Huntington, Korsakov of multiple sclerose;
  • een lichamelijke beperking heeft door een beroerte, een ongeluk of een hersentumor;
  • geen indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) heeft.

Alles rondom de GZSP-zorg wordt bepaald door de overheid, namelijk het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees meer informatie over de GZSP-zorg in de folder van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderaan deze pagina.

U kunt op de volgende manier een indicatie voor de verschillende vormen van zorg aanvragen:

  • WMO: vraag uw indicatie aan bij de gemeente
  • WLZ: vraag uw indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
  • GZSP-zorg: u kunt uw huisarts om een verwijzing vragen

Verwijzing vanuit uw huisarts voor ergotherapie

Uw huisarts verwijst u naar Sensire via ZorgDomein. Verwijzers in Regio Achterhoek en Liemers kunnen voor behandeling via ZorgDomein eenvoudig digitaal en veilig verwijzen naar Sensire. Verwijzers overleggen veilig, vragen diagnostiek of een teleconsult aan en sturen makkelijk de juiste informatie mee. En bent u verwezen via ZorgDomein? Dan is een afspraak zo gemaakt. En u ziet meteen welke informatie u de eerste keer mee moet nemen. Zo wordt met ZorgDomein een volgende stap gezet in het verkorten van de weg naar passende zorg. Lees meer over ZorgDomein of bekijk de veelgestelde vragen.

Voor algemene vragen kunt u Sensire altijd bereiken op nummer 0900 8856 (24 uur per dag, 7 dagen in de week).

Kosten

Meer uitleg over hoe het zit met kosten voor de dagvoorziening en de kosten voor het vervoer van en naar de dagvoorziening, vindt u op onze webpagina Kosten en vergoedingen. 

Praktische informatie

Voor al uw vragen kunt u ons bereiken via nummer: 0900 8856 (24 uur per dag, 7 dagen in de week).

Voor vragen over de mogelijkheden bij De Schans in De Lunette in Zutphen, kunt u tijdens kantooruren bellen naar 0575 59 44 46.

Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina