Kosten en vergoedingen

De zorg die u via Sensire ontvangt wordt op verschillende manieren bekostigd. Soms heeft dat voor u gevolgen, soms ook niet. We leggen u graag uit hoe het zit met de financiering van de zorg die u ontvangt: van Zorgverzekeringswet (ZVW) tot Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en Wet langdurige zorg (WLZ). Complex? Soms wel. Daarom helpen we u graag met al uw vragen over kosten en vergoedingen.

Zorg bij u thuis

De zorg bij u thuis door een wijkverpleegkundige of wijkteam van Sensire wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Hiervoor bent u verplicht verzekerd. U betaalt dus alleen uw maandelijkse premie voor de basis ziektekostenverzekering. U hoeft geen eigen risico of andere extra kosten te betalen.

De wijkverpleegkundige die bij u thuis zorg verleent mag u zelf een ‘zorgindicatie’ geven. Met deze indicatie heeft u recht op zorg. De wijkverpleegkundige overlegt met uw huisarts, medisch specialist of maatschappelijk werker welke zorg u nodig heeft. De wijkverpleegkundige is het aanspreekpunt voor u en uw mantelzorger.

Aanvullende zorgverzekering

Naast uw basisverzekering heeft u misschien ook een of meerdere aanvullende verzekeringen, bijvoorbeeld voor een bril of gehoorapparaat. Hiervan kunt u gewoon gebruik blijven maken.

Mogelijk biedt uw aanvullende verzekering ook andere, extra vormen van zorg. Zo is er bijvoorbeeld respijtzorg. De zorg door uw mantelzorger wordt dan tijdelijk overgenomen door iemand anders, zodat uw mantelzorger even vrijaf kan nemen. Uw zorgverzekeraar kan u informeren over uw mogelijkheden. Sensire kan respijtzorg voor u verzorgen, maar de zorgverzekeraar kan u ook informeren over organisaties in uw omgeving die respijtzorg kunnen leveren.

Niet-medische ondersteuning bij u thuis

Ook kunt u gebruikmaken van niet-medische ondersteuning bij u thuis, zoals begeleiding of ondersteuning van uw mantelzorger of dagvoorziening in de vorm van dagbegeleiding. De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) voorziet voornamelijk in deze hulp. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeenten. Zij zorgen ervoor dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen, ook als u zich niet meer geheel zelf kunt redden. 

Bij wie kan ik WMO aanvragen?

Elke gemeente heeft een zogenoemd WMO-Loket, waar u ondersteuning kunt aanvragen. Naar aanleiding van uw aanvraag, onderzoekt de gemeente uw behoeften en voorkeuren: wat u zelf nog kan, of uw sociale netwerk u kan helpen en welke zorg u al heeft. Het onderzoek en de beslissing van de gemeente volgen altijd binnen zes weken na uw aanvraag.


Kosten en eigen bijdrage WMO.

De zorg vanuit de WMO kan in natura worden verstrekt, wat betekent dat alles voor u wordt geregeld. Maar, onder bepaalde voorwaarden, kan de gemeente u ook een persoonsgebonden budget (pgb) toewijzen zodat u zelf uw zorg kunt inkopen, bijvoorbeeld bij Sensire.

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Zij kunnen u daarover informeren. De eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Deze kunt u bereiken via telefoonnummer 0800 19 25 of via de website van het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Dagvoorziening: dagbehandeling in groepen

WLZ of GZSP-zorg voor dagbehandeling in groepen

Dagvoorziening in de vorm van dagbehandeling (in groepen) op een van onze dagvoorzieining locaties valt onder de WLZ (zie de informatie over de WLZ onder de kop 'Als er meer hulp nodig is') óf zogenaamde GZSP-zorg: Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen die thuis wonen. Uw ziektekostenverzekeraar betaalt uw GZSP-zorg. Dit wordt betaald vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De GZSP-zorg valt onder uw eigen risico. De meeste mensen die GZSP-zorg nodig hebben, maken hun eigen risico al op aan andere vormen van zorg. Dit betekent dat de meeste mensen vaak geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor de GZSP-zorg.

Wat betreft vervoer

Komt u naar de dagvoorziening en is hiervoor een taxi of taxibusje noodzakelijk? Dan regelt Sensire het vervoer als u dagbegeleiding ontvangt op basis van een WMO of WLZ financiering. Gaat het om GZSP-zorg in de vorm van dagbehandeling, dan kunt u het vervoer regelen via uw zorgverzekering. De gezamenlijke zorgverzekeraars Nederland hebben, voor u en uw naasten, een brief opgesteld waarin beschreven staat hoe het vervoer kunnen aanvragen. Deze brief vindt u onderaan de pagina. De zorgverzekeraar zal u verder informeren over welk taxibedrijf u zal vervoeren van en naar de dagvoorziening. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier laat dit dan zo spoedig mogelijk weten aan uw contactpersoon op de dagbehandeling, zij kunnen u hierbij ondersteunen.

Alles rondom de GZSP-zorg wordt bepaald door de overheid, namelijk het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees meer informatie over de GZSP-zorg in de folder van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderaan deze pagina.

Als er meer hulp nodig is

Als er intensievere, langdurige hulp nodig is wordt dat niet vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet, maar de Wet langdurige zorg (WLZ). U ontvangt zorg uit de WLZ als er sprake is van een lichamelijke ziekte of beperking, of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) waardoor u (intensieve) zorg nodig heeft.

Deze intensieve zorg kunt u, afhankelijk van uw situatie, thuis ontvangen. Het hoeft dus niet meteen te betekenen dat u moet verhuizen. Wij gaan graag met u hierover in gesprek. Ook wordt een ‘zorgprofiel’ opgemaakt, een omschrijving van de zorg die u nodig heeft. Hiermee krijgt u een ‘zorgindicatie’, die u recht geeft op zorg uit de WLZ. Lees hier meer over verderop deze webpagina, onder het kopje ‘Recht op zorg vanuit de WLZ: uw zorgprofiel’.

Mocht langdurige, intensieve zorg bij u thuis in uw situatie niet mogelijk zijn, dan biedt Sensire u een thuis. Wonen bij Sensire betekent dat u uw leven kunt blijven leiden zoals u dat altijd al doet. Het is een thuis zoals thuis, natuurlijk met hulp van Sensire.

Een thuis bij Sensire

Als u verhuist naar een woonzorgcentrum van Sensire, wordt dit betaald uit de Wet langdurige zorg (WLZ). Voor zorg uit de WLZ komt u in aanmerking als er sprake is van een lichamelijke ziekte of beperking of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) waardoor u blijvend en permanent (intensieve) zorg nodig heeft. We spreken dan over de behandeling van de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, de psycholoog en eventueel de diëtist.

Met ‘blijvend’ wordt bedoeld dat we niet verwachten dat uw situatie in de toekomst zal verbeteren. ‘Permanent’ wil zeggen dat er risico’s zijn waardoor er het liefst altijd zorgverleners in uw buurt moeten zijn. Ook op de momenten waarop u normaal gesproken geen zorg ontvangt.

Recht op zorg vanuit de WLZ: uw zorgprofiel

Een omschrijving van zorg die u vanuit de WLZ nodig heeft, wordt het ‘zorgprofiel’ genoemd. Hiermee krijgt u een ‘zorgindicatie’. Deze indicatie geeft u op zorg uit de WLZ. Indien u voor 2015 een indicatie heeft gekregen, wordt die aangeduid met de letters ZZP (Zorgzwaartepakket). Tegenwoordig hebben de indicaties voor ouderen en mensen met een lichamelijke aandoening de aanduiding VV (Verpleging en verzorging).

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) stelt uw zorgprofiel vast en bepaalt zo of u recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg. U kunt zelf een indicatie aanvragen bij het CIZ. Sensire kan u daar ook bij helpen. Meer informatie en de mogelijkheid om een indicatie aan te vragen vindt u bij het Centrum indicatiestelling zorg.

Basisverzekering en aanvullende zorgverzekering

Ondanks dat u zorg ontvangt vanuit de WLZ, moet u wel uw basis ziektekostenverzekering blijven houden. U betaalt een maandelijkse premie voor de basis ziektekostenverzekering. Of u dan nog een aanvullende verzekering wilt, bijvoorbeeld voor een bril of een gehoorapparaat, dat is aan u.

Ontvangt u de medische behandeling van de artsen en behandelaren van Sensire en u maakt geen gebruik van de huisarts dan worden deze kosten, inclusief die van de tandarts, in rekening gebracht bij het zorgkantoor. U hoeft dan geen tandartsverzekering af te sluiten. U kunt ook uw eigen tandarts houden, maar dan moet deze tandarts het wel zelf declareren bij het zorgkantoor. Dit kan Sensire niet overnemen.

Wanneer u een WLZ indicatie heeft gekregen

Op basis van uw zorgprofiel kunt u met het zorgkantoor in uw regio bespreken hoe uw thuis en zorg in een van de woonzorgcentra bij Sensire wordt geregeld. In dat geval regelt het zorgkantoor de hele uitvoering voor u. Dat heet zorg in natura.

Als u thuis wilt blijven wonen met een WLZ indicatie, kunt u het zorgkantoor ook vragen om een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u zelf uw zorg kunt inkopen. Het zorgkantoor moet daar wel mee instemmen.

Waar vind ik mijn zorgkantoor?

Welk zorgkantoor u kan helpen, hangt af van in welke gemeente u woont. Dit zijn de zorgkantoren voor bewoners van de Achterhoek en de Liemers:

  • Als u woont in Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Duiven, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort, Winterswijk of Zevenaar, dan kunt terecht bij zorgkantoor Arnhem: Telefoon 088 222 49 49 of via de website van Zorgkantoor Arnhem.
  • Als u woont in woont in Brummen, Lochem of Zutphen, dan kunt u terecht bij zorgkantoor Apeldoorn/Zutphen: Telefoon 038 456 78 88 of via de website van Zorgkantoor Apeldoorn/Zutphen.
  • Als u woont in Voorst, dan kunt u terecht bij zorgkantoor Midden-IJssel: Telefoon 0570 687 111 of via de website van Zorgkantoor Midden-IJssel.

Eigen bijdrage WLZ

Zowel bij zorg in natura als bij zorg vanuit een persoonsgebonden budget kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Dat is afhankelijk van uw inkomen, leeftijd, vermogen en gezinssamenstelling. De eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratiekantoor (CAK). Deze kunt u bereiken via telefoonnummer 0800 19 25 of via de website van het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Een goed advies

Zorgbemiddelaar

U kunt een zorgbemiddelaar inschakelen als uw situatie thuis plotseling snel achteruitgaat. De zorgbemiddelaar bespreekt uw wensen en mogelijkheden en kan direct een oplossing regelen, ook als u nog geen indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) heeft. Lees meer over wanneer en hoe u de zorgbemiddelaar kunt vragen om advies op deze pagina. De zorgbemiddelaar kan u ook de weg wijzen op het gebied van financiering, wetgeving en indicaties. De zorgbemiddelaar brengt rust, adviseert u over de mogelijkheden en zorgt dat u snel de juiste hulp krijgt.

Onafhankelijke ondersteuning

Ook heeft u recht op onafhankelijke ondersteuning als u dat wenst. Dit wordt voor onze regio geregeld door Menzis. Meer informatie hierover vindt u in de brochure onderaan deze pagina.

Voor al uw vragen kunt u ons bereiken via nummer: 0900 8856 (24 uur per dag, 7 dagen in de week).

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om te wonen bij Sensire? De zorgbemiddelaars van Sensire geven u graag de informatie die u nodig hebt. Ook kunnen zij u alles vertellen over indicaties en zorgprofielen. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via 088-260 6000.