Sensire bij u thuis
Sensire bij u thuis

Sensire bij u thuis

Sensire ondersteunt u in uw eigen, vertrouwde omgeving als dat nodig is. Met wijkzorg, zorg op afstand, gespecialiseerde diensten en thuisbegeleiding helpen wij u gezond te blijven, beter te worden of te leven met zorg. Zo kunt u uw leven leiden zoals u gewend bent.

Prettig zelfstandig wonen

Veruit de meeste mensen die ondersteuning nodig hebben wonen het liefst zo lang mogelijk thuis. Gelukkig kunt u mét zorg vaak gewoon in uw eigen omgeving blijven wonen.

Door nieuwe technieken is er steeds meer mogelijk. Bij Sensire hebben we alles in huis om te zorgen dat u prettig, veilig en zelfstandig thuis woont: van wijkzorg tot digitale middelen en van specialistische zorg tot dagbegeleiding.

Sensire legt ook graag de verbinding met anderen die u terzijde staan, zoals uw familie, buren of vrijwilligers. Wij werken ook nauw samen met andere zorgverleners waarmee u te maken heeft, zoals uw huisarts, uw specialist in het ziekenhuis, maar ook uw mantelzorger.

Kijken, denken en doen vanuit wat u echt van waarde vindt

Samen met u en uw naasten zoeken we naar manieren waarop u zoveel mogelijk zelfstandig, en in veilig- en vrijheid kunt leven en wonen. Zoals u dat gewend bent en op een manier waar u gelukkig van wordt. Als er sprake is van de diagnose dementie en we ons samen genoodzaakt zien om dingen te doen die niet aansluiten bij wat u wilt, krijgen we met de Wet zorg en dwang te maken. De nieuwe wet dwingt ons nog beter te kijken, te denken en te doen vanuit dat wat onze bewoners en klanten echt van waarde vinden. We bepalen in dialoog met iedere bewoner of klant en zijn naasten individueel wat de afwegingen zijn om maatregelen in te zetten, die de vrijheid en privacy raken. Informatie over de Wet zorg en dwang vindt u hieronder en in de folder onderaan deze webpagina.  

Alleen door iemand te leren kennen en door met elkaar in gesprek te gaan kun je te weten komen hoe iemand zijn leven wil leiden. En wat geluk en vrijheid voor iemand betekent, ook als iemand ernstige dementie heeft. Op 1 januari 2020 ging de nieuwe Wet zorg en dwang in, een wet over onvrijwillige zorg. Dat wil zeggen: zorg waar klanten en bewoners niet mee instemmen. De wet gaat over onvrijwillige zorg, maar vooral over aandacht voor levensgeluk, welzijn en comfort in de zorg. We gaan samen met elkaar steeds op zoek naar de best passende en persoonlijke zorg. In een veilige omgeving, thuis of in een woonzorglocatie.

Wat houdt de wet in?

De nieuwe wet gaat uit van de persoonlijke omstandigheden in plaats van de regels over het toepassen van bepaalde vrijheidsbeperkende middelen. We zoeken samen naar manieren waarop iemand veilig en in vrijheid kan leven, zoals hij dat gewend is en op een manier waar hij gelukkig van wordt. Pas als we dingen doen die niet aansluiten bij wat de bewoner of klant wil, of als we hen belemmeren, pas dan krijgen we met de Wet zorg en dwang te maken. Dat is voor de ene klant of bewoner anders dan voor de andere. Het gaat echt om een persoonlijke situatie.

Daarnaast is deze wet alleen aan de orde bij mensen met de diagnose dementie én als er ‘ernstig nadeel’ is voor de bewoner, klant of zijn omgeving. Dus alleen wanneer het echt niet anders kan, omdat er sprake is van (of grote kans is op) levensgevaar, ernstig lichamelijk of psychisch letsel of agressie (naar en van anderen). En ook dan kijken we eerst naar alternatieven waar iemand het beste mee kan leven. Hiervoor moet je iemand heel goed kennen. In goed contact met familie of andere naasten bespreken we de afwegingen om samen tot een oplossing te komen. Alléén wanneer er geen alternatief gevonden wordt, mag de vrijheid worden beperkt of onvrijwillige zorg worden toegepast en dan zo kort mogelijk. We zien het als een laatste redmiddel, het uitgangspunt is dat vrijwillige zorg wordt verleend.

Voor wie geldt de wet?

De wet geldt voor mensen met de diagnose dementie die wonen in een woonzorglocatie, verpleeghuis of in een kleinschalige woonvorm. Daarnaast geldt de wet voor mensen met dementie die thuis verblijven of een dagbestedingslocatie bezoeken.

Samen in gesprek

Wanneer we genoodzaakt zijn iemands vrijheid te beperken, gaan we samen in gesprek. Dat doen we door middel van een stappenplan. In het stappenplan overleggen verschillende deskundigen met elkaar om passende alternatieven te vinden. De klant of bewoner, en zijn naasten worden altijd uitgenodigd voor de gesprekken over dit stappenplan. Het volgen van het stappenplan betekent in de praktijk, dat er regelmatig met verschillende deskundigen gesproken wordt over de situatie. Allemaal met het doel om maximale vrijheid te garanderen.

Evalueren in een gesprek

De nieuwe wet dwingt ons nog beter te kijken, te denken en te doen vanuit dat wat onze bewoners en klanten echt van waarde vinden. We bepalen in dialoog met iedere bewoner of klant en zijn naasten individueel wat de afwegingen zijn om maatregelen in te zetten, die de vrijheid en privacy raken. Zijn dit maatregelen die déze bewoner of klant belemmeren of waar hij ongelukkig van wordt? Kunnen we dat anders oplossen vanuit onze kennis over de gewoonten en leefwensen van deze bewoner? Daar gaan we over in gesprek, waardoor we nog meer de focus leggen op wat voor iemand persoonlijk van belang is. Daarmee sluit de wet heel goed aan op onze visie om iemand te (blijven) laten leven zoals iemand dat wil.

Het uitgangspunt is dat vrijwillige zorg wordt verleend. Wanneer iemand instemt met de verleende zorg hoeft, in het kader van de Wet zorg en dwang, hiervoor geen aparte registratie plaats te vinden. Pas als we dingen doen die niet aansluiten bij wat de klant of bewoner wil, of als we dingen belemmeren die hij juist wel wil, legt de wet verplichtingen op. Als de afwegingen, dat een maatregel nodig is, zorgvuldig zijn gedaan en eenmalig zijn vastgelegd, gaan we daar mee om als een gewone zorgafspraak. De verdere evaluatie ervan wordt meegenomen in dialoog met naasten van de bewoner of de klant. Op deze manier vastleggen en verder evalueren maakt dat we minder administratieve lasten hebben. Tijd die we graag aan de relatie met de bewoner of klant besteden.

Klachten rondom onvrijwillige zorg

Heeft u een klacht rondom onvrijwillige zorg? Daarvoor verwijzen we u graag naar de webpagina Privacy en klachten op deze website. 

Passend in uw dagelijks leven

Leven zoals u wilt. Dat is de belofte die wij al onze klanten doen. Een belofte die al onze collega’s inspireert en motiveert. We maken deze waar met oprechte aandacht, het voeren van het goede gesprek om te weten wat er écht speelt en veel aandacht te hebben voor positieve gezondheid. Wat kan iemand nog wél en hoe ondersteunen we hier in? Daar draait het om. Onze wijkteams helpen u bij alledaagse bezigheden die u niet meer goed zelf kunt doen, zoals hulp bij het opstaan en naar bed gaan, of uw steunkousen aantrekken. Maar ook bij medische zaken, zoals medicijngebruik, wondverzorging, het verwisselen van een katheter of het geven van injecties staan we voor u klaar. Ook uw specifieke wensen kunt u met ons bespreken. Daar nemen we graag de tijd voor, zodat we u nog wat beter leren kennen.

Klanttevredenheid

We bekijken steeds samen met u hoe we de zorg zo goed mogelijk kunnen inpassen in uw dagelijks leven. Samen met de klant maken we de belofte 'Leven zoals u wilt' waar. We vinden het belangrijk om te weten in hoeverre we hier volgens u in slagen. Bent u benieuwd hoe onze zorg wordt gewaardeerd. Neem dan eens een kijkje op ZorgkaartNederland. Hier krijgt u een goed beeld van de klanttevredenheid. Onze klanten geven ons gemiddeld een 8,4 (landelijk gemiddelde is 8,7). Daarnaast geeft 85% van onze klanten aan dat ze Sensire bij vrienden en familie zouden aanbevelen.

Ook hebben we een onafhankelijk onderzoeksbureau genaamd ZorgfocuZ gevraagd om de PREM Wijkverpleging uit te voeren. Een PREM (Patient Reported Experience Measurement) is een vragenlijst die klanten invullen om hun ervaringen met de zorg te delen. De relatie tussen klanten en Sensire als zorgverlender staat centraal. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we de dienstverlening, waar nodig, verbeteren. Bekijk hier de resultaten van de PREM Wijkverpleging.

Nachtzorg

Ook ’s nachts staan we voor u klaar, op afspraak of als dat onverwacht nodig is. Wij kunnen u bijvoorbeeld ondersteunen bij het toiletbezoek of het aannemen van een andere slaaphouding. Ook komen we langs voor wondverzorging, het vervangen van een infuus of hulp bij uw medicijnen. Een veilig en prettig gevoel.

Van alle markten thuis

Als u specialistische zorg nodig heeft, bijvoorbeeld bij astma/COPD, hartfalen of dementie, biedt Sensire gespecialiseerde verpleegkundigen en teams die u thuis kunnen ondersteunen.

Heeft u complexere zorg nodig vanwege een chronische aandoening, een ernstige ziekte of een operatie? Bij Sensire kan dat meestal gewoon bij u thuis, in uw eigen woonkamer of slaapkamer. Ook bij zorg die voorheen vaak in het ziekenhuis plaatsvond. Wij hebben gespecialiseerde medewerkers op het gebied van:

 • Longaandoeningen zoals astma en COPD
 • Beroerte (CVA)
 • Dementie
 • Dementie op jonge leeftijd
 • Ergotherapie
 • Fysiotherapie
 • Hartfalen
 • Herstel en revalidatie
 • Kanker
 • Logopedie
 • Maatschappelijk werk
 • Palliatieve zorg
 • Parkinson
 • Stoma
 • Voeding en dieet
 • Wonden

U kunt ook een speciaal team inschakelen dat thuis complexe zorghandelingen uitvoert. Dit team komt bijvoorbeeld langs voor een maagsonde, infuus of dialyse.

Specialistische zorg thuis…

 • maakt het vaak mogelijk om thuis te blijven wonen
 • voorkomt dat u moet worden opgenomen
 • zorgt dat u minder vaak naar de ziekenhuispoli hoeft
 • zorgt dat u eerder naar huis kunt na een operatie
 • vermindert reistijd en stress

Uw eigen tijd

Als aanvulling op de fysieke zorg kunt u thuis gebruikmaken van een groot aantal digitale diensten, zoals beeldzorg, personenalarmering, hulp bij het innemen van medicijnen en videomonitoring.

De verpleegkundigen van het Medisch Service Center (MSC) ondersteunen u op afstand. Ze analyseren gegevens, kijken met u mee, vormen een vraagbaak voor onze medewerkers bij u thuis en zitten klaar om uw vragen te beantwoorden.

Voor veel mensen scheelt zorg op afstand een hoop bezoeken aan de huisarts of het ziekenhuis, terwijl er veel sneller kan worden gehandeld als dat nodig is. Dat maakt het makkelijker om uw dag te besteden zoals u dat zelf wilt.

Hier vindt u een overzicht van diensten en hoe u gebruik kunt maken van zorg op afstand.

Voor u en uw mantelzorger

Op verschillende locaties van Sensire kunt u terecht voor ondersteuning als u thuis woont. eén keer of meerdere keren per week, alleen of met anderen. Bijvoorbeeld voor dagbegeleiding of een gezellige maaltijd, maar ook voor revalidatie of een tijdelijk verblijf. Ondersteuning buiten de deur maakt vaak een groot verschil, voor uzelf en voor uw mantelzorger.


Casemanager dementie

Vanaf het allereerste begin wanneer u vragen heeft over dementie, kunt u een beroep doen op een casemanager dementie. Zij hebben veel kennis van dementie en van passende zorg en ondersteuning. 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden in de Liemers? Meer informatie over o.a. de wachtlijst vindt u op de website van de Keten dementie in de Liemers.

Open tafel

Lukt het u niet om altijd te koken, of vindt u het prettiger om samen te eten? In veel van onze woonlocaties kunt u aanschuiven voor een lekker en gezond driegangenmenu. U bent zeven dagen per week welkom. Uiteraard houdt de kok rekening met uw dieetwensen. Voor de open tafel betaalt u een kleine bijdrage.

Thuiszorgwinkels

Bent u op zoek naar hulpmiddelen of gezondheidsartikelen? Thuiszorgwinkels zijn speciaalzaken met deskundige medewerkers die u graag adviseren. U kunt in de winkels onder meer terecht voor rolstoelen, rollators, relaxfauteuils, sprekende horloges en aangepast bestek. Producten kunt u kopen, maar ook vaak huren of lenen. U vindt de thuiszorgwinkels op de website van Medipoint.

Dagbegeleiding

Redt u het thuis niet allemaal zelf en wordt het voor uw mantelzorger wat te veel? Dagbegeleiding kan voor de juiste balans zorgen. U kunt gewoon thuis blijven wonen én uw mantelzorger heeft even tijd voor zichzelf. Een of meerdere dagen per week brengt u de dag door op een van onze locaties waar dagbegeleiding wordt geboden met alle ondersteuning die u nodig heeft. U doet bijvoorbeeld activiteiten waarmee u uw geheugen of uw spieren traint. Ook drinkt u samen met anderen koffie en leest gezellig met elkaar de krant.

Dagbehandeling

Woont u thuis en heeft u één of meerdere dagen per week behandeling nodig, bijvoorbeeld vanwege psychiatrische problemen, dementie, parkinson of een beroerte of CVA? Bij Den Ooiman in Doetinchem hebben we daarvoor alle expertise in huis.

We werken in groepsbehandeling met een behandelteam op maat met bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist en een specialist ouderengeneeskunde. Doel is dat u zo veel mogelijk zelf kunt blijven doen, op uw eigen manier. Daarbij besteden we ook veel aandacht aan dagelijkse vaardigheden en geheugenactivering.

Tijdelijk verblijf in een woonzorglocatie

Moet u herstellen na een ziekenhuisopname? Is uw mantelzorger even druk of tijdelijk afwezig? Dan kan een tijdelijk verblijf in een woonzorglocatie een goede oplossing zijn. Met de medewerkers bespreekt u wat uw wensen zijn qua ondersteuning en hoe u uw dag wilt indelen. Uiteraard kunt u gebruikmaken van alle diensten en activiteiten van de woonzorglocatie.

Herstel en revalidatie

Bij revalidatie na een beroerte (CVA) of een zware operatie zijn goede behandeling en begeleiding van groot belang. Bij Sensire staat een multidisciplinair team klaar om u te ondersteunen. We helpen u om zo snel mogelijk uw vertrouwde leven weer op te pakken en waar nodig met beperkingen om te gaan. afhankelijk van uw situatie revalideert u thuis of op locatie in Doetinchem, met of zonder verblijf.
Hier vindt u informatie over herstel en revalidatie.

Als u er alleen voor staat

Met hoeveel liefde u ook voor een ander zorgt, mantelzorger word je niet vrijwillig. Mensen zorgen soms al lange tijd voor een ander voordat ze erkennen dat het ze soms ook zwaar valt. Soms staat u er helemaal alleen voor, of is de zorg zo veeleisend dat u aan andere dingen niet meer toekomt.

Bij Sensire begrijpen we hoe moeilijk het kan zijn om voor het eerst hulp in te roepen van buiten. Maar er zijn tal van oplossingen die u het leven een stuk makkelijker kunnen maken zonder dat dat ten koste gaat van uw zelfstandigheid.
Hier vindt u meer informatie voor mantelzorgers.

Allerhande hulpmiddelen

In de thuiszorgwinkels van Sensire kunt u terecht voor het kopen, lenen of huren van allerhande hulpmiddelen en verpleegartikelen, zoals rollators, relaxfauteuils, aangepast bestek en andere gezondheidsartikelen.

In samenwerking met Medipoint heeft Sensire drie thuiszorgwinkels in Doetinchem, Vorden en Zutphen. Op de website van Medipoint vindt u de adressen en openingstijden, ook van andere thuiszorgwinkels in uw buurt. Medipoint heeft ook een webshop.

Veel zorg wordt vergoed

De meeste zorg van Sensire wordt vergoed of is desgewenst door u in te kopen. Wij leggen u graag uit hoe de vergoedingen werken, welke opties er zijn en waar u moet zijn voor uw indicatie.

Hoe u voor zorg in aanmerking kunt komen, of en hoe uw zorg wordt vergoed en hoe dit voor u kan worden geregeld, vindt u op onze pagina over kosten en vergoedingen.

Praktische informatie

Uw wijkverpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt als u zorg aan huis nodig heeft. Samen kijkt u uitgebreid naar uw situatie en de mogelijkheden.

U kunt ons altijd bereiken voor informatie en advies of het maken van een afspraak op ons algemene nummer: 0900 8856 (24 uur per dag, 7 dagen in de week).

Als u contact opneemt met Sensire via ons algemene telefoonnummer verbinden onze adviseurs u tijdens kantooruren meteen door met een verpleegkundige uit uw buurt. Buiten kantooruren kan het zijn dat zij u niet meteen kunnen doorverbinden. Dan wordt u dezelfde dag door een verpleegkundige teruggebeld.

De verpleegkundige luistert naar uw vragen en kan u direct per telefoon adviseren. Zij kan met u op korte termijn een afspraak inplannen om bij u, of bij degene voor wie u belt, thuis langs te komen, op een moment dat het u schikt. In dat vrijblijvende gesprek zal zij u een persoonlijk advies geven over welke zorg voor u het beste is.

We evalueren elk jaar of we voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn opgesteld voor de zorgsector. Dit laten we toetsen door een onafhankelijke organisatie. We hebben daarmee twee certificaten behaald:

 • Het certificaat ISO 9001:2015
 • Een certificaat voor klantveiligheid: NTA 8009:2014

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten meedenken, meepraten en ervaringen delen over de dienst- en zorgverlening. Juist uw beleving kan een belangrijke bijdrage zijn aan het verbeteren van ons werk. Het is niet mogelijk om alle klanten over onze ontwikkelingen mee te laten praten. Daarom werken wij met cliëntenraden. Ieder onderdeel van Sensire, en dus ook Zorg Thuis, heeft een eigen cliëntenraad. Zij denken en praten mee over de manier waarop zorg wordt verleend. De cliëntenraad heeft een aantal rechten. Deze zijn door de regering in een wet vastgelegd. De cliëntenraad is geïnteresseerd in jouw ervaring en mening. Mede op basis daarvan kan de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies geven over bijvoorbeeld:

 • de kwaliteit van zorg
 • hoe het geld wordt uitgegeven
 • informatieverstrekking aan klanten
 • belangrijke wijzigingen in de organisatie
 • de bejegening van klanten en het nakomen van afspraken
 • het omgaan met de privacy
 • het klantdossier

Het uitgangspunt is dat het gaat om algemene zaken en niet over een persoonlijke klacht of situatie. Voor persoonlijke klachten heeft Sensire een klachtenfunctionaris en een eigen klachtenprocedure. 

De cliëntenraad van Sensire is te bereiken via telefoonnummer 0900 - 88 56 en via e-mail: cr@sensire.nl. Ook kun je het reglement van de cliëntenraad hier bekijken.

Lid worden van de cliëntenraad?
Regelmatig zijn er vacatures in de cliëntenraad van Sensire. Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris via cr@sensire.nl.

In het belang van de zorgverlening noteren wij een aantal persoonlijke gegevens van u. Op de webpagina over privacy kunt u lezen hoe wij vertrouwelijke informatie zo zorgvuldig en discreet mogelijk behandelen. En op de pagina over klachten kunt u daar lezen wat te doen als u klachten heeft.

Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina