Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Gebruik van chirurgische mondneusmaskers bij Sensire
Gebruik van chirurgische mondneusmaskers bij Sensire

Gebruik van chirurgische mondneusmaskers bij Sensire

Ook in tijden van corona doen de zorgverleners van Sensire het uiterste om veilige en warme zorg te bieden. De situatie in de zorg verandert regelmatig en we leren het virus steeds beter kennen. Vanaf 29 september maken we meer gebruik van het mondneusmasker. Het gevaar op onderlinge besmetting neemt toe. Door preventief een mondneusmasker te gebruiken willen we met elkaar een verdere verspreiding van het virus voorkomen.  

Een mondneusmasker biedt veiligheid, maar heeft ook nadelen. We dragen dan ook alleen een mondneusmasker als de situatie erom vraagt. De mondneusmaskers blijken een barrière voor echt contact met klanten en bewoners. Zij kunnen iemands mimiek niet zien en hebben vaak moeite de zorgprofessional te verstaan of reageren verward of angstig. Ook is het een belasting, het uren achtereen dragen ervan is niet altijd even prettig voor collega's. Ondanks deze nadelen, hebben we op basis van de huidige ontwikkelingen in de samenleving besloten standaard mondneusmaskers te gebruiken bij mensen thuis en in onze huizen. 

Het gebruik van mondneusmaskers in onze huizen

Onze zorgprofessionals in de huizen gebruiken vanaf heden altijd (chirurgische) mondneusmaskers. In ons werkgebied zitten we in de fase ‘zorgelijk’. We doen er alles aan om COVID-19 buiten de deur te houden. Het is daarom een maatregel die we nodig achten, gezien de opmars van het virus. 

Gebruik van een mondneusmasker bij bezoek aan onze huizen

Voor bezoek aan de huizen in de regio Achterhoek/Twello geldt dat u geacht wordt een (chirurgisch) mondneusmasker te dragen. U kunt helaas geen eigen mondneusmasker meenemen om te dragen. Een mondneusmasker wordt door collega’s van Sensire bij binnenkomst aan u verstrekt. U kunt zich bij vragen of problemen met het dragen van het mondneusmasker tijdens uw bezoek wenden tot de collega’s van het zorgteam. Wij danken u hartelijk voor de medewerking. Voor de huizen in de regio Zutphen geldt het beleid zoals beschreven in de laatste correspondentie met naasten. 

Het gebruik van mondneusmaskers bij u thuis

De zorgprofessionals die bij u aan huis komen dragen een mondneusmaker en passen juiste handhygiëne toe. De zorgprofessionals hebben namelijk contact met veel verschillende klanten op verschillende plekken. Het gevaar op onderlinge besmetting neemt toe. Door het dragen van een mondneusmasker en het toepassen van juiste handhygiëne willen wij met elkaar verdere verspreiding van het virus voorkomen. 

Wanneer aanvullende maatregelen nodig zijn

Het blijft belangrijk 1,5 meter afstand van anderen te blijven bewaren, thuis te blijven bij klachten, uw handen te wassen en te hoesten of niezen in uw elleboog. Wij hebben uw hulp hard nodig om uw naaste, uzelf en het zorgteam te blijven beschermen. Helpt u ons mee?

Sensire volgt altijd de richtlijnen van het RIVM en staat in nauw contact met andere organisaties voor ouderenzorg uit de regio. Waar nodig nemen we extra maatregelen op advies van onze deskundige artsen. Dat doen we met het oog op onze bijzondere doelgroep.

Blijven opletten

Natuurlijk blijven we alert en waakzaam. We volgen de situatie rondom Corona nauwlettend. Het gevaar op virusverspreiding blijft aanwezig. Wanneer blijkt dat het aantal besmettingen verder toeneemt, bekijken we gezamenlijk de situatie en bekijken we of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 

Verwijzing

Met deze nieuwe maatregel nemen we een nieuwe stap in de bescherming van onze kwetsbare ouderen. Wilt u hierover meer weten? Hieronder staan enkele veelgestelde vragen, voor meer informatie kunt u ook bellen naar 0900-8856

Veelgestelde vragen

BIJ U THUIS

Mondneusmaskers worden op dit moment standaard gedragen bij klanten thuis in de wijk. Ondanks de nadelen hebben we vanwege de huidige ontwikkelingen in de samenleving besloten de mondneusmaskers te dragen. Veiligheid boven alles. Op deze manier proberen we ook samen een verdere verspreiding van het virus te voorkomen. 

IN ONZE HUIZEN

In onze huizen in de regio Achterhoek/Twello wordt op dit moment altijd gebruik gemaakt van een mondneusmasker door zorgprofessionals. De reden hiervoor is het opnieuw oplaaiende virus. Door preventief mondneusmaskers te gaan gebruiken beschermen we onszelf, maar ook u en uw naasten. Voor de huizen in de regio Zutphen geldt het beleid zoals beschreven in de laatste correspondentie met naasten. 

Voor bezoek aan de huizen in de regio Achterhoek/Twello geldt dat u geacht wordt een (chirurgisch) mondneusmasker te dragen. U kunt helaas geen eigen mondneusmasker meenemen om te dragen. Een mondneusmasker wordt door collega’s van Sensire bij binnenkomst aan u verstrekt. U kunt zich bij vragen of problemen met het dragen van het mondneusmasker tijdens uw bezoek wenden tot de collega’s van het zorgteam. Wij danken u hartelijk voor de medewerking. Voor de huizen in de regio Zutphen geldt het beleid zoals beschreven in de laatste correspondentie met naasten.

Met de Infectie Preventie Commissie en in nauw contact met andere zorgorganisaties zijn richtlijnen opgesteld om de zorg veilig en verantwoord te kunnen verlenen, onder andere door gebruik te maken van mondneusmaskers. Daarnaast blijven de hygiëneregels, waaronder een goede handhygiëne heel belangrijk.

Sensire volgt altijd de richtlijnen van het RIVM en staat in nauw contact met andere organisaties voor ouderenzorg uit de regio. Waar nodig nemen we extra maatregelen op advies van onze deskundige artsen. Dat doen we met het oog op onze bijzondere doelgroep. Binnen verpleeghuizen komen vaker infectieziekten voor, zoals NORO of Influenza. Ook dan wordt gebruikgemaakt van beschermingsmiddelen. Ook in de zorg aan huis kan er sprake zijn van infectueuze of anderszins risicovolle handelingen.

Sensire is trots op haar deskundige zorgprofessionals. We worden bijgestaan door een zeer betrokken en deskundige Infectie Preventie Commissie met artsen en verpleegkundigen. Zij zorgen voor actuele en begrijpelijke instructies. Deze worden ondersteund met trainingsmateriaal in de vorm van stappenplannen en video’s. Medewerkers worden bijgepraat in een videobijeenkomst, teams bespreken de maatregelen onderling en wijkverpleegkundigen spelen een cruciale rol in veilige zorgverlening thuis.

Voor beschermingsmiddelen geldt altijd: alleen bij juist gebruik bieden ze bescherming, bij onjuist gebruik neemt het risico toe. Op elk niveau in de organisatie is men daarvan doordrongen. 

Natuurlijk blijven we alert en waakzaam. We volgen de huidige ontwikkelingen van het opnieuw oplaaiende virus nauwlettend. Het is fijn dat we elkaar weer meer mogen bezoeken, ook op onze woonzorglocaties. Maar, het gevaar op virusverspreiding blijft aanwezig. Wanneer het aantal besmettingen afneemt, bekijken we gezamenlijk de situatie en kan besloten worden dat er geen gebruik meer hoeft te worden gemaakt van het mondneusmasker.