Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Gebruik van chirurgische mondneusmaskers bij Sensire Gebruik van chirurgische mondneusmaskers bij Sensire

Gebruik van chirurgische mondneusmaskers bij Sensire

Ook in tijden van corona doen de zorgverleners van Sensire het uiterste om veilige en warme zorg te bieden. De situatie in de zorg verandert regelmatig en we leren het virus steeds beter kennen. Sinds eind april werkten onze zorgprofessionals met een mondneusmasker. Vanaf 19 juni gebruiken we stap voor stap minder mondneusmaskers en op dit moment dragen we alleen een mondneusmasker als de situatie daarom vraagt. Een monneusmasker biedt namelijk veiligheid, maar heeft ook nadelen. 

Evaluatie naar ervaringen

Op dit moment zijn we in staat het effect van het gebruik van de mondneusmaskers goed te evalueren en daaropvolgend een beslissing te nemen. De mondneusmaskers lossen het risico op corona niet op en blijken een barrière voor echt contact met klanten en bewoners. Zij kunnen iemands mimiek niet zien en hebben vaak moeite de zorgprofessional te verstaan of reageren verward of angstig. Op basis van de ervaringen van klanten, bewoners en zorgprofessionals, en de huidige ontwikkelingen in de samenleving, hebben we op advies van onze Infectie Preventie Commissie besloten vanaf nu het gebruik van de mondneusmaskers stap voor stap te verminderen.

verminderen van gebruik van mondneusmaskers op de woonzorglocaties

Vanaf 19 juni zal op somatische afdelingen niet meer standaard een mondneusmasker gebruikt worden. Alleen bij contactmomenten die langer dan 5 minuten duren en waarbij de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd, dragen zorgprofessionals een mondneusmasker.

Vanaf 6 juli zal er op de psychogeriatrische afdelingen niet meer standaard een mondneusmasker gebruikt worden. Alleen bij contactmomenten die langer dan 5 minuten duren en waarbij de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd, dragen zorgprofessionals een mondneusmasker. En zal vanaf 6 juli geen mondneusmasker meer nodig zijn tijdens het buiten wandelen met vaste bezoekers.

Op dit moment blijven we mondneusmaskers onder bepaalde omstandigheden dus nog gebruiken. Wanneer het veilig en verantwoord is, worden ook deze maatregelen ingetrokken. Wanneer dat gebeurt kunnen we nu nog niet zeggen: dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende tijd. 

Voor bezoek geldt dat zij geen mondneusmaskers meer hoeven te dragen, mits de afstand van 1,5 meter kan worden gewaarborgd. Indien binnenshuis de 1,5 meter afstand niet kan waarborgen, dient een mondneusmasker gedragen te worden (deze stellen wij beschikbaar bij binnenkomst). Daarnaast dient u een mondneusmasker te dragen en 1,5 meter afstand van uw naaste te bewaren wanneer u in de afgelopen 14 dagen een land heeft bezocht met de code oranje of rood

verminderen van gebruik van mondneusmaskers bij u thuis

Vanaf 19 juni wordt door zorgprofessionals in de wijk gekeken naar de situatie per klant.

Wanneer wel aanvullende maatregelen nodig zijn

Wanneer klanten of bewoners lichte klachten ervaren, of wanneer de situatie onduidelijk is, wordt wel een mondneusmasker gebruikt en handschoenen gedragen. Daarnaast blijven de hygiëneregels, waaronder een goede handhygiëne heel belangrijk.

Sensire volgt altijd de richtlijnen van het RIVM en staat in nauw contact met andere organisaties voor ouderenzorg uit de regio. Waar nodig nemen we extra maatregelen op advies van onze deskundige artsen. Dat doen we met het oog op onze bijzondere doelgroep.

Blijven opletten

Natuurlijk blijven we alert en waakzaam. We volgen de mogelijke effecten van de versoepelingen nauwlettend. Het is fijn dat we elkaar weer meer mogen bezoeken, ook op onze woonzorglocaties, en dat de terrassen weer open zijn. Maar, het gevaar op virusverspreiding blijft aanwezig. Wanneer blijkt dat het aantal besmettingen weer toeneemt, bekijken we gezamenlijk de situatie en kan besloten worden dat opnieuw structureel met mondneusmaskers gewerkt gaat worden.

Verwijzing

Met deze nieuwe maatregel nemen we een nieuwe stap in de bescherming van onze kwetsbare ouderen. Wilt u hierover meer weten? Hieronder staan enkele veelgestelde vragen, voor meer informatie kunt u ook bellen naar 0900-8856

Veelgestelde vragen

TOT NU: Tot nu toe gebruiken alle zorgverleners altijd een chirurgisch mondneusmasker. Het masker wordt 3 uur aaneengesloten gedragen volgens een vastgestelde instructie. Zorgverleners kunnen dus ook buiten op straat of in de auto een masker dragen.

VANAF NU: Worden mondneusmaskers niet meer standaard gedragen. Zorgverleners gebruiken alleen beschermingsmiddelen onder bepaalde omstandigheden. Daarvoor bestaan richtlijnen: bij verlenen van zorg met een contactmoment van langer dan 5 minuten en waarbij de 1,5 meter niet kan worden gehanteerd, bij klachten, of bij onduidelijke situaties. De zorgprofessional maakt daarbij vanuit zijn of haar deskundigheid zelf een afweging.

Op dit moment zijn we in staat het effect van het gebruik van de mondneusmaskers goed te evalueren en daaropvolgend een beslissing te nemen. De mondneusmaskers lijken een barrière voor echt contact met klanten en bewoners. Zij kunnen iemands mimiek niet zien en hebben vaak moeite de zorgprofessional te verstaan of reageren verward of angstig. Op basis van de ervaringen van klanten, bewoners en zorgprofessionals, en de huidige ontwikkelingen in de samenleving, hebben we op advies van onze Infectie Preventie Commissie besloten vanaf nu het gebruik van de mondneusmaskers stap voor stap te verminderen. 

Met de Infectie Preventie Commissie en in nauw contact met andere zorgorganisaties zijn richtlijnen opgesteld om de zorg veilig en verantwoord te kunnen verlenen, zonder standaard gebruik te maken van mondneusmaskers. Bij contactmomenten die langer dan 5 minuten duren en waarbij de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd, blijven zorgprofessionals een mondneusmasker dragen. En ook zetten we extra maatregelen in, en blijven onze zorgprofessionals een mondneusmasker dragen, als klanten of bewoners lichte klachten ervaren of wanneer de situatie onduidelijk is. Daarnaast blijven de hygiëneregels, waaronder een goede handhygiëne heel belangrijk.

Sensire volgt altijd de richtlijnen van het RIVM en staat in nauw contact met andere organisaties voor ouderenzorg uit de regio. Waar nodig nemen we extra maatregelen op advies van onze deskundige artsen. Dat doen we met het oog op onze bijzondere doelgroep. Het RIVM adviseert nog niet om in alle gevallen mondneusmaskers te gebruiken. Volgens het RIVM is men in de ouderenzorg en wijkverpleging onvoldoende in staat om hiermee veilig te werken omdat kennis en kunde ontbreekt. Dat is bij Sensire beslist niet het geval. Binnen verpleeghuizen komen vaker infectieziekten voor, zoals NORO of Influenza. Ook dan wordt gebruikgemaakt van beschermingsmiddelen. Ook in de zorg aan huis kan er sprake zijn van infectueuze of anderszins risicovolle handelingen.

Sensire is trots op haar deskundige zorgprofessionals. We worden bijgestaan door een zeer betrokken en deskundige Infectie Preventie Commissie met artsen en verpleegkundigen. Zij zorgen voor actuele en begrijpelijke instructies. Deze worden ondersteund met trainingsmateriaal in de vorm van stappenplannen en video’s. Minimaal wekelijks worden medewerkers bijgepraat in een videobijeenkomst, teams bespreken de maatregelen onderling en wijkverpleegkundigen spelen een cruciale rol in veilige zorgverlening thuis.

Voor beschermingsmiddelen geldt altijd: alleen bij juist gebruik bieden ze bescherming, bij onjuist gebruik neemt het risico toe. Op elk niveau in de organisatie is men daarvan doordrongen. 

Natuurlijk blijven we alert en waakzaam. We volgen de mogelijke effecten van de versoepelingen nauwlettend. Het is fijn dat we elkaar weer meer mogen bezoeken, ook op onze woonzorglocaties, en dat de terrassen weer open zijn. Maar, het gevaar op virusverspreiding blijft aanwezig. Wanneer blijkt dat het aantal besmettingen weer toeneemt, bekijken we gezamenlijk de situatie en kan besloten worden dat opnieuw structureel met mondneusmaskers gewerkt gaat worden.

U hoeft in principe geen mondneusmasker meer te dragen, mits u 1,5 meter afstand in acht houdt. Indien u binnenshuis de 1,5 meter afstand niet kan waarborgen, dient een mondneusmasker gedragen te worden (deze stellen wij beschikbaar bij binnenkomst). Buiten wandelen mag zonder mondneusmasker zolang ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gewaarborgd. Een uitzondering geldt voor de bezoeker die een rolstoel duwt, dat mag binnen 1,5 meter. Onder deze voorwaarden zijn er geen mondneusmaskers meer nodig.