Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Informatie voor bewoners en naasten
Informatie voor bewoners en naasten

Informatie voor bewoners en naasten

Op dit moment is de situatie in de regio zeer ernstig te noemen en verkeren we in een lockdown. We doen er alles aan om het risico op besmetting en verspreiding van het virus te voorkomen. We staan in nauw contact met het RIVM en onze infectiepreventiecommissie. We nemen zorgvuldige maatregelen om bewoners, naasten en collega's te beschermen, maar kijken ook samen met (lokale) cliëntenraden naar wat er wel mogelijk is.

Het is op beperkte schaal mogelijk om op bezoek te gaan. Samen met de cliëntenraad maken we hierin keuzes tussen enerzijds welbevinden en het zo belangrijke contact met naasten en aan de andere kant veiligheid en bescherming tegen het coronavirus. Gelukkig is er ook landelijk afgesproken dat er meer ruimte is voor lokaal maatwerk en de overheid geen centraal bezoekverbod zal afkondigen. We zullen steeds in goed overleg met cliëntvertegenwoordigers en professionals zoeken naar de ruimte om het dagelijks leven en de sociale contacten van onze bewoners zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Met elkaar spreken we de dilemma's door die dan optreden; de afwegingen tussen veiligheid en vrijheid en de verschillen die mogelijk tussen locaties kunnen bestaan.

Tegelijkertijd moeten we er samen alles aan blijven doen om COVID-19 buiten de deur te houden. U leest hieronder meer over hoe het bezoek in zijn werk gaat en welke voorzorgsmaatregelen we samen moeten nemen om bezoek veilig en verantwoordelijk mogelijk te maken. Ook leest u hoe we warme zorg blijven bieden als er onverhoopt sprake is van een besmetting in een van onze huizen. En krijgt u antwoord op andere vragen die u mogelijk heeft. 

HIERONDER VINDT U DE MEEST GESTELDE VRAGEN:

Bezoekregeling en voorzorgsmaatregelen locaties Wonen met Zorg:

Let op: voor onze locaties Revalidatie geldt een andere bezoekregeling en andere voorzorgsmaatregelen. Zie verderop.

In samenspraak met de cliëntenraad kunnen twee weken nadat 80% van een bewonersgroep de tweede vaccinatie heeft ontvangen (lees ook dit bericht):

 • Twee bezoekers per bewoner per dag  (n.a.v. de persconferentie van maandag 8 maart). Zij kunnen tegelijkertijd op bezoek. 
 • Er is geen sprake meer van vaste bezoekers. En naast deze twee bezoekers blijven kinderen onder de 12 jaar welkom. Zij tellen niet mee als bezoeker(s).
 • Dit alles geldt op de bezoektijden zoals deze voor de locatie gelden. De voordeur is niet continu open, maar als u aanbelt dan wordt u uiteraard verwelkomd door de gastvrouw of een zorgmedewerker. De locaties in de regio Zutphen en Lochem zijn wel continu open.
 • U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u bij klachten niet op bezoek gaat. Bij de entree wordt u herinnerd aan de zelfcheck op corona-gerelateerde klachten.
 • Bij binnenkomst vragen we u uw handen te desinfecteren en registreert u uw bezoek in een daar aanwezig logboek of vragenformulier (afhankelijk van de locatie). Bij een eventuele besmetting beschikken we zo snel over de juiste informatie voor het bron- en contactonderzoek.
 • U dient een (chirurgisch) mondneusmasker te dragen in de algemene ruimten van onze locaties. Het mondneusmasker kan af op de kamer/appartement van uw naaste als u 1,5 meter afstand kunt houden. U kunt helaas geen eigen mondneusmasker meenemen om te dragen. Een mondneusmasker wordt door collega’s van Sensire bij binnenkomst aan u verstrekt. 
 • U kunt, als u dat op 1,5 meter kunt doen, een kop koffie nuttigen op de eigen kamer/appartement van uw naaste.
 • Als u twee weken geleden gevaccineerd bent of in de afgelopen 48 uur een negatieve coronatest heeft gehad, mag u zonder mondkapje binnen de 1,5 meter van uw naaste komen. 
 • Bezoek vindt plaats in het eigen appartement of buiten, maar niet in de gezamenlijke huiskamers, restaurants of pleinen/tuinen van de locaties.
 • We blijven de vier hoofdregels volgen: 1,5 meter afstand, vermijd drukte, zorg voor goede handhygiëne en blijf thuis bij corona gerelateerde klachten.
 • Volg de looproutes en neem de kortste route naar de kamer/appartement van uw naaste.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Het bezoek aan uw naaste zal, in nauw overleg met u, verder worden beperkt als dat onverhoopt nodig is om de bewoners te beschermen. De (senior) teamverpleegkundige/regieverpleegkundige beoordeelt voortdurend de risico’s en neemt waar nodig maatregelen om het risico op besmetting te verkleinen. Dit gebeurt in nauwe afstemming met een vertegenwoordiging van bewoners en naasten. Het kan daarom voorkomen dat op de ene woonlocatie van Sensire een andere bezoekregeling geldt dan op de andere woonlocatie. Als dat zo is ontvangt u hier persoonlijke correspondentie over.

Bezoekregeling en voorzorgsmaatregelen locaties Revalidatie

De bezoekregeling een voorzorgsmaatregelen voor de locaties Revalidatie verschillen met de maatregelen die gelden bij de locaties Wonen met Zorg. De redenen hiervoor zijn dat er een sneller verloop is van mensen die bij ons revalideren en weer naar huis gaan. Daarnaast kan de vaccinatiegraad van de mensen die bij ons komen revalideren wisselend zijn, omdat zij wel of niet al door de huisarts of via de GGD zijn gevaccineerd. Om bovenstaande redenen kan het zo zijn dat er periodiek andere maatregelen nodig zijn om de revalidanten, hun naasten en onze collega's te beschermen. 

 • Twee bezoekers per cliënt per dag (n.a.v. de persconferentie van maandag 8 maart), zij kunnen tegelijkertijd op bezoek.
 • Er mogen 3 vaste bezoekers per week komen, deze 3 bezoekers mogen wekelijks wisselen.
 • Kinderen onder de 12 jaar zijn welkom, maar tellen ook mee als bezoeker (maar niet als 1 van de vaste bezoekers).
 • Dit alles geldt op de bezoektijden zoals deze voor de locatie gelden. De voordeur is niet continu open, maar als u aanbelt dan wordt u uiteraard verwelkomd door de gastvrouw/gastheer.
 • U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u bij klachten niet op bezoek gaat. Bij de entree wordt u herinnerd aan de zelfcheck op corona-gerelateerde klachten.
 • Bij binnenkomst vragen we u uw handen te desinfecteren en registreert u uw bezoek in een daar aanwezig logboek. Bij een eventuele besmetting beschikken we zo snel over de juiste informatie voor het bron- en contactonderzoek.
 • U dient een (chirurgisch) mondneusmasker te dragen. U kunt helaas geen eigen mondneusmasker meenemen om te dragen. Een mondneusmasker wordt door collega’s van Sensire bij binnenkomst aan u verstrekt.
 • Tijdens uw bezoek wordt u geacht uw mondneusmasker op te houden en niet te drinken en eten. Alleen op deze manier maken we veilig gebruik van mondneusmaskers. Uw naaste mag wel eten en drinken tijdens uw bezoek.
 • Bezoek vindt plaats op de kamer of buiten, maar niet in de gezamenlijke huiskamers of restaurants. Daar waar een lokale verruiming mogelijk is, ontvangt u daarover persoonlijk bericht van het zorgteam.
 • We blijven de vier hoofdregels volgen: 1,5 meter afstand, vermijd drukte, zorg voor goede handhygiëne en blijf thuis bij corona gerelateerde klachten.
 • Volg de looproutes en neem de kortste route naar de kamer van uw naaste.

Voor bezoek aan de woonzorglocaties van Sensire (let op: niet voor de locaties Revalidatie) geldt dat u geacht wordt een (chirurgisch) mondneusmasker te dragen. We willen u verzoeken deze te blijven dragen in de algemene ruimten. Wanneer u in het appartement/kamer van uw naaste 1,5 meter afstand kunt houden mag het mondneusmasker af. U kunt een kop koffie drinken en/of een taartje/koek eten. Als u twee weken geleden gevaccineerd bent of in de afgelopen 48 uur een negatieve coronatest heeft gehad, mag u zonder mondkapje binnen de 1,5 meter van uw naaste komen.

Voor een bezoek aan de locaties Revalidatie geldt dat u in de algemene ruimten en ook op de kamer van uw naaste een mondneusmasker draagt. U kunt daarom geen kop koffie drinken en/of een taartje/koek eten. Lees 'Hoe gaat het bezoek aan mijn naaste in zijn werk?' waarom deze maatregelen voor de locaties Revalidatie gelden anders dan op de locaties Wonen met Zorg. 

U kunt helaas geen eigen mondneusmasker meenemen om te dragen. Een mondneusmasker wordt door medewerkers van Sensire bij binnenkomst aan u verstrekt. U kunt zich bij vragen of problemen met het dragen van het mondneusmasker tijdens uw bezoek wenden tot de medewerkers van het zorgteam.  Wij danken u hartelijk voor uw medewerking. Lees meer op de pagina over gebruik van chirurgische mondneusmaskers bij Sensire 

Bewoners en zorgprofessionals worden constant gemonitord op symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen. Bij verdenking wordt een test afgenomen. Wanneer er onverhoopt sprake is van een besmetting, kan een bewoner in het Zorghotel Gaanderen, het gezamenlijke initiatief van de zorgorganisaties in de regio Achterhoek, worden verzorgd of verblijft hij of zij in quarantaine. De andere bewoners worden, wanneer noodzakelijk, ook getest en verblijven wanneer nodig ook in quarantaine. Deze situaties worden uiteraard altijd met de arts besproken. Ook de zorgprofessionals die direct contact hebben gehad met de bewoner worden getest, gebruiken beschermingsmiddelen en verblijven wanneer nodig in quarantaine.

Als er sprake is van een besmetting in een van onze huizen, wordt u hierover persoonlijk en in detail door het zorgteam geïnformeerd. Maar we hopen ten zeerste dat dit niet nodig zal zijn. 

Bij een nieuwe uitbraak vinden geen inhuizingen van nieuwe bewoners plaats en er kunnen helaas ook geen bewoners de woongroep verlaten. Dit doen we om in geval van besmetting zo min mogelijk mensen aan een risico bloot te hebben gesteld. Ook wordt tijdens een quarantaine bezoek beperkt. Lees hieronder meer over bezoek bij een quarantaine van een woongroep. 

Op deze verzamelpagina leest u alle informatie over het vaccinatieprogramma voor bewoners en revalidanten. In dit nieuwsbericht leest u meer over de start van het vaccinatieprogramma voor de medewerkers van onze woonzorglocaties.

Samen zijn we verantwoordelijk om COVID-19 buiten onze woonzorglocaties te houden. Daarom willen we u nogmaals op het hart drukken dat u uw bezoek uitstelt indien u corona-gerelateerde klachten heeft. Bij klachten is het advies om u te laten testen via de GGD (0800-1202 of of https://coronatest.nl/) en pas bij een negatief testresultaat, zonder klachten weer op bezoek te komen. Mochten de richtlijnen van het RIVM hierin veranderen, passen we ons beleid aan en wordt u daarover geïnformeerd. We volgen de RIVM op de voet en staan hiermee in nauw contact.

Met uw naaste een bezoek brengen bij u thuis of thuis bij familie, is mogelijk in overleg met de (senior) teamverpleegkundige/regieverpleegkundige. Een bezoek brengen aan een polikliniek is mogelijk wanneer medisch noodzakelijk. De (senior) teamverpleegkundige/regieverpleegkundige gaat in deze situatie graag met u in gesprek en overlegt met de arts. Hiermee stellen we deze kwetsbare doelgroep zo min mogelijk bloot aan de risico’s buiten de woonlocatie en voorkomen we dat het virus mogelijk mee terug naar de afdeling worden genomen.

Als u of uw naaste tijdelijk bij ons revalideert, kunt u in overleg met de (senior) teamverpleegkundige/regieverpleegkundige een tijdje thuis verblijven (op 'proefverlof') om te kijken of hoe het gaat.

Frisse lucht en de natuur doen en mens god. U kunt met uw naaste naar buiten om te wandelen, tijdens de (geldende) reguliere bezoekmomenten en volgens de huidige bezoekregeling. Hierbij wordt u van u verwacht dat u een mondneusmasker draagt, 1,5 meter afstand van anderen bewaart en drukke plekken vermijdt. Daarnaast dient u wel even bij het zorgteam aan te geven dat u naar buiten gaat met uw naaste.

Frisse lucht en de natuur doen een mens goed. Ook bij fietsen geldt dat de bezoeker of de zorgprofessional een mondneusmasker draagt. Ook heeft de duofiets een veiligheidsscherm.

Tijdens een quarantaine van de woongroep, omdat er sprake is van een (verdenking van) besmetting, kan er maximaal 1 vaste bezoeker op 1 bezoekmoment per dag op bezoek komen. Het bezoekmoment wordt in overleg met de teamverpleegkundige/regieverpleegkundige bepaald. U wordt geacht tijdens dit bezoek naast een mondneusmasker, ook een plastic halterschort en spatbril te dragen. Dit krijgt u van één van de (zorg)medewerkers aangereikt. We begrijpen dat dit veel impact heeft, maar alleen op deze manier kunnen we een bezoek aan uw naaste op een veilige verantwoorde manier mogelijk maken.

Het is mogelijk om contact te houden via telefoon, beeldbellen of door middel van raambellen als dat op de locatie mogelijk is.  

Behandelingen gaan gewoon door met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Waar kan wordt digitaal, bijvoorbeeld per telefoon of beeldbellen, behandeld. Muziektherapie blijft mogelijk (alleen zonder zang), per woongroep. De therapeuten houden afstand en dragen een mondneusmasker. Zorg door (para)medici blijft doorgaan, natuurlijk ook met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, mits vooraf de bewoner en naasten zijn gecontroleerd op symptomen die horen bij het coronavirus. 

De kapper komt onder strikte voorwaarden en met gebruik van beschermingsmiddelen de bewoners weer op locatie knippen. Ook de pedicure kan weer langskomen voor meer dan alleen basisvoetzorg op de eigen kamer/appartement. Bij de locaties waar een kapsalon en pedicurepraktijk is (bijvoorbeeld in De Lunette) wordt de bewoner gebracht en gehaald.

Als er op een afdeling een besmetting is of als de afdeling in quarantaine is, is deze persoonlijke zorg/hulp door de kapper en pedicure tijdelijk niet mogelijk. De nodige maatregelen zoals beschermingsmiddelen en aandacht voor hygiëne worden genomen om een bezoek van/aan de kapper en pedicure veilig en verantwoord mogelijk te maken. Bewoners kunnen zelf nog geen bezoek brengen aan een kapsalon of pedicure buiten de locatie.

We zijn verder genoodzaakt behandelingen van een aantal externe behandelaars te beperken, om het aantal contactmomenten van mensen buiten de woonlocatie met de bewoners te verminderen. De bandagist, orthopedisch schoenmaker, revalidatie hulpmiddelen-service, hoorspecialist, komt alleen langs wanneer noodzakelijk en in overleg met de teamverpleegkundige/regieverpleegkundige en de specialist ouderengeneeskunde/huisarts of verpleegkundig specialist. 

De tandarts en mondhygiënist kunnen ingezet worden bij acute tand/mondzorg en daarnaast blijven de reguliere afspraken/basismondzorg ook mogelijk in overleg met teamverpleegkundige/regieverpleegkundige.

De dienstverlening die medisch noodzakelijk is, bleef en blijft nog steeds te allen tijde beschikbaar. 

Voor bewoners die gebruikmaken van wasservice is er niets veranderd. In andere gevallen is het mogelijk om in overleg de was van uw naaste te brengen en mee te nemen als u op bezoek komt. Voor bewoners die nog geen bezoek ontvangen of voor niet-vaste bezoekers kan het wasgoed in de sluis gelegd worden op de met u afgestemde dagen. Per locatie is bepaald wat hiervoor de beste plek is en wanneer u de was kunt komen ophalen en de schone was weer retour kunt brengen. De eerste contactpersoon van elke bewoner beschikt over de noodzakelijke informatie.

Bij de locaties in de regio Zutphen/Lochem is de afspraak dat de was van de kamer wordt meegenomen door de vaste bezoeker van die week. Die bezoeker zorgt ervoor dat de was bij degene komt die de was voor uw naaste verzorgd. De vaste bezoeker zorgt ook dat de schone was weer op de kamer komt te liggen.

Onze restaurants zijn nog gesloten voor bezoekers buiten onze woonlocaties. Sensire volgt de landelijke richtlijnen t.a.v. de horeca. Aan vaste bezoekers van buiten onze woonlocaties worden in een aantal gevallen tijdelijke alternatieven aangeboden. Het is nog niet bekend wanneer de restaurants weer open gaan voor bezoek.

Wel laten we bewoners in overleg met de bewonersraad/cliëntenraad weer voorzichtig samen eten, omdat het nuttigen van de maaltijd een erg belangrijke invulling is van de dag. Samen eten draagt bij aan hun gezondheid en welbevinden. Natuurlijk op een manier die veilig en verantwoord is, op basis van richtlijnen opgesteld door het RIVM en onze infectiepreventiecommissie. Zo wordt er te allen tijde de afstand van 1,5 meter tussen bewoners gewaarborgd en eten bewoners in (twee) vaste groepen die elkaar afwisselen op de maaltijdmomenten. Dit om te voorkomen dat bewoners in grote groepen in dezelfde ruimte verblijven.

Er is voor alle locaties een eenduidige werkwijze afgesproken om dit mogelijk te maken, maar per locatie wordt gekeken naar de mogelijkheden in overleg met de zorgteams en cateringteams. Elke locatie is anders, zowel de eetgelegenheden als de grootte van de groepen bewoners. Alles wordt zorgvuldig afgewogen, hierover blijven we in gesprek. 

Op de locaties van Sensire zijn veel vrijwilligers actief. Vrijwilligers laten bewoners zich thuis voelen, o.a. door het doen van activiteiten. Op dit moment worden vrijwilligers gekoppeld aan vaste woongroepen, maar niet alle vrijwilligers bezoeken vanwege de gezondheidsrisico's de locaties. Ook worden op dit moment vrijwilligers ingezet om te ondersteunen als de zorgcontinuïteit in het gedrang komt. Het gaat echt om maatwerk per locatie. We hopen al onze vrijwilligers snel weer te mogen verwelkomen in onze huizen. 

Op de grote locaties van Sensire in de regio Zutphen/Lochem zijn er teams activiteiten en welzijn. Deze welzijnsmedewerkers organiseren activiteiten op de huiskamer/bungalow. Daar waar mogelijk worden meer welzijnsactiviteiten aangeboden die huiskamer/bungalow overstijgend zijn. We merken dat dit nodig is voor het welzijn en geluk van onze bewoners/cliënten. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij het zorgteam.

Waar een groep bewoners (een ‘bubbel’) voorheen in verbinding stond met alleen hun eigen groep (waarmee zij een huiskamer delen) en een andere bubbel binnen het verpleeghuis, brengen we nu meer groepen bewoners samen. Bijvoorbeeld om samen te eten of samen een activiteit te doen. Wel is het aantal bubbels of de groepsgrootte van een ontmoeting tussen meerdere bubbels afhankelijk van de grootte van de ruimtes op de locatie en de risico’s die de (senior) teamverpleegkundige/regieverpleegkundige op dat moment ziet. Op dit moment kunnen naasten of andere mensen ‘van buiten’ de locaties nog niet deelnemen aan deze bubbel(s) van bewoners. Zij kunnen alleen aanhaken bij de huidige, bekende bubbels en natuurlijk hun naasten individueel ontmoeten.

Om bewoners te laten genieten van muziek en ander vermaak zijn nu maximaal twee artiesten/entertainers welkom op de afdeling. Zij blijven natuurlijk 1,5 meter afstand houden en de andere landelijke veiligheidsmaatregelen volgen.

Onze zorgverleners zetten nog een stap extra om onze bewoners een goede tijd te geven, ondanks alle onrust, onzekerheid en verstoring die het virus met zich meebrengt. Daarin worden ze bijgestaan door bewoners, naasten en heel veel mensen uit de samenleving die omzien naar bewoners en zorgverleners in verpleeghuizen. Een overzicht van deze momenten van geluk in coronatijd vindt u op https://www.sensire.nl/momentenvangeluk/

Het zal niet meer op alle locaties tegelijk gebeuren. Het kan wel nodig zijn om bezoek tijdelijk te weren of te beperken als er onverhoopt sprake is van een besmetting. Het bezoekverbod zoals we dat een tijdje terug hadden druist tegen onze principes in. Want wat is Leven zoals u wilt als vanwege veiligheid, voor iemand wordt bepaald wat mag en vooral wat niet mag? Terwijl alles wat we doen in onze woonzorglocaties, in het teken staat van wat iemand wil binnen zijn of haar mogelijkheden. Het is het leven en het huis van de bewoner, die nog steeds onderdeel uitmaakt van de maatschappij. Ook is gelukkig landelijk afgesproken dat er meer ruimte is voor lokaal maatwerk. De overheid geeft gelukkig aan geen centraal bezoekverbod af te kondigen. We zullen steeds in goed overleg met cliëntvertegenwoordigers en professionals zoeken naar de ruimte om het dagelijks leven en de sociale contacten van onze bewoners zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.

De zorgorganisaties uit de Achterhoek: Marga Klompé, Careaz, Azora, Markenheem, Sutfene, Gouden Leeuwgroep en Sensire, hebben ten tijde van de tweede coronagolf aan de veiligheidsregio Achterhoek voorgesteld om een gezamenlijk centraal cohort (afdeling) in te richten om patiënten met corona te verzorgen. Zowel mensen in de thuissituatie als wonend bij een van de zorgorganisaties. Als locatie is het Zorghotel Gaanderen gekozen. Klanten en/of bewoners worden hier met oprechte aandacht en warmte verzorgd. 

De hierboven genoemde zorgorganisaties uit de Achterhoek hebben in de eerste golf (voorjaar 2020) veel kennis en ervaringen opgedaan in het verzorgen van corona patiënten. Het bundelen van deze kennis over COVID-19 en de collega’s die de corona patiënten hebben verzorgd maken ons samen sterker om corona patiënten zo goed mogelijk te verzorgen en samen warme zorg te bieden. 

De klanten en bewoners van de zorgorganisaties worden gemonitord op symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen. Bij verdenking wordt een test afgenomen, natuurlijk in overleg met de arts. Wanneer er onverhoopt sprake is van een besmetting, kan diegene in het Zorghotel Gaanderen worden verzorgd.

Bij warm weer gaat het hitteprotocol van kracht. In het hitteprotocol zijn maatregelen opgenomen over hoe we omgaan met hitte in relatie tot onze kwetsbare doelgroep. Lees hier ook meer over omgaan met warmte in verpleeghuizen.

Vanwege corona vragen we extra aandacht voor de wijze van ventileren en het gebruik van airco’s en ventilatoren. Natuurlijke ventilatie blijft hierbij het belangrijkste. In de ochtend en avond wordt goed geventileerd. Per situatie wordt gekeken of dit afdoende is, zo niet dan heeft de airco de voorkeur boven de ventilator. Bij voorkeur wordt een airco of ventilator ingezet op de kamer van de bewoner. Daarnaast mag er een airco en eventueel ventilator worden geplaatst in een huiskamer van kleinschalige woongroepen. Er worden geen ventilatoren of airco’s ingezet in grote gezamenlijke ruimtes. En bij verdenking of bewezen besmetting met Covid-19 wordt geen airco of ventilator gebruikt.

Naar aanleiding van de besmetting bij een verpleeghuis in Maassluis in 2020, waarbij aanwijzingen zijn dat dit door een nieuw, modern ventilatiesysteem wordt veroorzaakt ontvingen we veel vragen. Bij Sensire is de situatie anders. Onze systemen recirculeren de lucht via centrale installaties, waarbij de voorgeschreven filtering wordt toegepast. Jaarlijks worden deze systemen volgens de richtlijnen gecontroleerd en bij intensief gebruik ook vaker dan geadviseerd. Ook onze airconditioningsystemen voldoen aan de eisen die het RIVM stelt. De coördinator techniek houdt de RIVM-richtlijnen en de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten. 

 • Actuele informatie over de zorg in onze huizen vindt u op op deze pagina. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd.

 • Vragen over de zorg aan uw naaste kunt u zoals gebruikelijk stellen bij het zorgteam.
 • De Corona hulplijn is op werkdagen geopend voor algemene vragen over zorg in tijden van corona. De lijn is maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0314 - 659 222.
 • Momenten van geluk in coronatijd: Op sensire.nl vindt u een overzicht van mooie initiatieven en momenten van geluk in coronatijd. Heeft u zelf tips of adviezen? Stuur een mailtje naar momentenvangeluk@sensire.nl of bel de corona hulplijn.
 • In contact blijven: We informeren u altijd persoonlijk als er iets essentieels verandert in de situatie van uw naaste. Ook via bewonersdossier PUUR* of CarenZorgt/ONS* blijft u geïnformeerd over uw naaste. Dankzij uw bezoek op locatie bleef u voorheen ook op de hoogte van andere ontwikkelingen in de huiskamers en bij medebewoners. Dat is nu helaas niet mogelijk. Via Familienet* kunt u toch op de hoogte blijven én contact onderhouden met (naasten van) medebewoners. *Heeft u nog geen toegang tot PUUR, CarenZorgt/ONS of Familienet? Neem dan contact op met uw zorgteam.