Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Informatie voor bewoners en naasten Informatie voor bewoners en naasten

Informatie voor bewoners en naasten

Op dit moment is er op een aantal van onze locaties sprake van besmetting of verdenking van besmetting. Bewoners van onze verpleeghuizen worden verzorgd volgens de richtlijnen van het RIVM. Zij worden verzorgd op hun eigen kamer, afdeling of op een van de cohortafdelingen.

Voor al onze bewoners doen we het uiterste om het wonen op onze locaties zo fijn als mogelijk te laten zijn. Mocht een bewoner verdacht worden van besmetting, dan nemen we altijd persoonlijk contact op met de naasten.

HIERONDER VINDT U DE MEEST GESTELDE VRAGEN:

Dinsdagavond 19 mei werd bekend dat de bezoekregeling voor de verpleeghuizen wordt versoepeld (lees hier het bericht op onze website). We zijn heel blij dat bewoners weer bezoek mogen ontvangen. Sensire treft momenteel voorbereidingen om per locatie deze versoepeling mogelijk te maken op een zo veilig mogelijke manier. Alle 1e contactpersonen van de bewoners ontvangen hierover persoonlijk bericht.

Een goede balans tussen enerzijds versoepeling en anderzijds de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen is belangrijk. Vandaar dat we nu alles op alles zetten om de voorzorgsmaatregelen goed uit te werken, zodat we in de loop van volgende week de eerste bezoekers kunnen ontvangen. Ons streven is om bezoek in de week van 25 mei op alle locaties weer mogelijk te maken. Bij de ene locatie zal dit waarschijnlijk eerder mogelijk zijn, dan bij een andere. 

Als er sprake is van een uitzonderlijke situaties kan de behandelend arts een uitzondering maken. Zo is in terminale situaties is zeer beperkt bezoek mogelijk.

Het is beperkt mogelijk om spullen te brengen of te halen bij een aantal van onze huizen. Wilt u iets komen brengen of halen? Neem dan vooraf contact op met het zorgteam. De eerste contactpersoon van uw naaste beschikt over de telefoonnummers.

Let op: voor het wasgoed van bewoners gelden aanvullende regels. 

Voor bewoners die gebruikmaken van wasservice is er niets veranderd. In andere gevallen zorgen we dat de was van uw naaste verzameld wordt en op een verzamelpunt opgehaald kan worden. Per locatie is bepaald wat hiervoor de beste plek is en wanneer u de was kunt komen ophalen en de schone was weer retour kunt brengen. De eerste contactpersoon van elke bewoner beschikt over de noodzakelijke informatie.

Onze restaurants zijn nog gesloten voor bezoekers buiten onze woonlocaties. Aan vaste bezoekers van buiten onze woonlocaties worden in een aantal gevallen tijdelijke alternatieven aangeboden. Het is nog niet bekend wanneer de restaurants weer open gaan voor bezoek. 

Wel laten we bewoners in overleg met de bewonersraad weer voorzichtig samen eten, omdat het nuttigen van de maaltijd een erg belangrijke invulling is van de dag en mede bijdraagt aan hun gezondheid en welbevinden. Natuurlijk op een manier die veilig en verantwoord is, op basis van richtlijnen opgesteld door het RIVM en onze Infectie Preventie Commissie. Zo wordt er te allen tijde de afstand van 1,5 meter tussen bewoners gewaarborgd en eten bewoners in twee vaste groepen die elkaar afwisselen op de maaltijdmomenten. Dit om te voorkomen dat bewoners in grote groepen in eenzelfde ruimte verblijven. U hoort van de contactverzorgende met welke groep u mee kunt eten.

Er is voor alle locaties een eenduidige werkwijze afgesproken om dit mogelijk te maken, maar per locatie wordt gekeken naar de mogelijkheden in overleg met de zorgteams en cateringteams. Elke locatie is anders, zowel de eetgelegenheden als de grootte van de groepen bewoners. Alles wordt zorgvuldig afgewogen, hierover zijn we de komende weken in gesprek. De contactverzorgende zal hier ook nog verder met u over in gesprek gaan. 

Dienstverlening door externe leveranciers in onze huizen stopt voorlopig: dat geldt ook voor kappers en pedicure. Op dit moment is nog niet bekend wanneer ze weer opengaan. Dienstverlening die medisch noodzakelijk is, blijft beschikbaar. 

Op dit moment zijn er niet of nauwelijks vrijwilligers actief in onze huizen, ter bescherming van onze klanten en vrijwilligers zelf. We hopen onze vrijwilligers snel weer te mogen verwelkomen in onze huizen. 

Onze zorgverleners zetten nog een stap extra om onze bewoners een goede tijd te geven, ondanks alle onrust, onzekerheid en verstoring die het virus met zich meebrengt. Daarin worden ze bijgestaan door bewoners, naasten en heel veel mensen uit de samenleving die omzien naar bewoners en zorgverleners in verpleeghuizen. Een overzicht van deze momenten van geluk in coronatijd vindt u op https://www.sensire.nl/momentenvangeluk/

  • Actuele informatie over de zorg in onze huizen vindt u op www.sensire.nl. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd.
  • Vragen over de zorg aan uw naaste kunt u zoals gebruikelijk stellen bij het team.
  • De Corona hulplijn is op werkdagen geopend voor algemene vragen over zorg in tijden van corona. De lijn is maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0314 - 659 222.
  • Momenten van geluk in coronatijd: Op sensire.nl vindt u een overzicht van mooie initiatieven en momenten van geluk in coronatijd. Heeft u zelf tips of adviezen? Stuur een mailtje naar momentenvangeluk@sensire.nl of bel de corona hulplijn.
  • In contact blijven: We informeren u altijd persoonlijk als er iets essentieels verandert in de situatie van uw naaste. Ook via bewonersdossier PUUR* blijft u geïnformeerd over uw naaste. Dankzij uw bezoek op locatie bleef u voorheen ook op de hoogte van andere ontwikkelingen in de huiskamers en bij medebewoners. Dat is nu helaas niet mogelijk. Via Familienet* kunt u toch op de hoogte blijven én contact onderhouden met (naasten van) medebewoners. Heeft u nog geen toegang tot Familienet? Neem dan contact op met uw woonteam.