Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Informatie voor bewoners/revalidanten en naasten
Informatie voor bewoners/revalidanten en naasten

Informatie voor bewoners/revalidanten en naasten

We doen er alles aan om het risico op besmetting en verspreiding van het virus te voorkomen. We staan in nauw contact met het RIVM en onze infectiepreventiecommissie. Samen nemen we zorgvuldige maatregelen om bewoners, naasten en medewerkers te beschermen, maar kijken we ook met (lokale) cliëntenraden naar wat er wel mogelijk is. 

U leest hieronder meer over hoe het bezoek in zijn werk gaat en welke voorzorgsmaatregelen we samen moeten nemen om bezoek veilig en verantwoordelijk mogelijk te maken. En krijgt u antwoord op andere vragen die u mogelijk heeft. 

HIERONDER VINDT U DE MEEST GESTELDE VRAGEN:

Bezoekregeling en voorzorgsmaatregelen locaties Wonen met Zorg:

Let op: voor onze locaties Behandeling en Revalidatie geldt een andere bezoekregeling en andere voorzorgsmaatregelen. Zie verderop.

 • U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u bij corona gerelateerde klachten niet op bezoek gaat. 

 • Bij binnenkomst graag uw handen te desinfecteren. We stellen het op prijs dat u het aan het zorgteam meldt als u onverhoopt het coronavirus hebt opgelopen en recent op een van de locaties bent geweest. 

 • Er is geen sprake van een maximum aantal bezoekers en van vaste bezoekers.
 • Er is geen sprake meer van vaste bezoekmomenten. De voordeur is niet continu open, maar als u aanbelt dan wordt u verwelkomd door de gastvrouw of een zorgmedewerker. De locaties in de regio Zutphen en Lochem zijn overdag tot ongeveer 19:00 uur open. Buiten de tijden graag even aanbellen.
 • U hoeft geen (chirurgisch) mondneusmasker meer te dragen in onze huizen. De 1,5 meter afstand is landelijk door het demissionair kabinet losgelaten. Met het loslaten van de 1,5 meter maatregel laten we zeker niet los dat we elkaar willen en moeten blijven respecteren in ieders wensen. Geef elkaar ruimte en lucht. U kunt wel een mondneusmasker blijven dragen als u dat graag wilt. De mondneusmaskers blijven beschikbaar op de afdeling. 
 • We blijven de coronamaatregelen van het RIVM volgen: vermijd drukte, zorg voor goede handhygiëne en blijf thuis bij corona gerelateerde klachten.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Het bezoek aan uw naaste wordt in nauw overleg met u beperkt als dat onverhoopt nodig is om de bewoners te beschermen. De (senior) teamverpleegkundige/regieverpleegkundige beoordeelt voortdurend de risico’s en neemt waar nodig maatregelen om het risico op besmetting te verkleinen. Dit gebeurt in nauwe afstemming met een vertegenwoordiging van bewoners en naasten. Het kan daarom voorkomen dat op de ene woonlocatie van Sensire een andere bezoekregeling geldt dan op de andere woonlocatie. Als dat zo is ontvangt u hier persoonlijke correspondentie over.

Bezoekregeling en voorzorgsmaatregelen locaties Behandeling en Revalidatie

De bezoekregeling een voorzorgsmaatregelen voor de locaties Behandeling en Revalidatie verschillen met de maatregelen die gelden bij de locaties Wonen met Zorg. De redenen hiervoor zijn dat er een sneller verloop is van mensen die bij ons revalideren en weer naar huis gaan. Daarnaast kan de vaccinatiegraad van de mensen die bij ons komen revalideren wisselend zijn, omdat zij wel of niet al door de huisarts of via de GGD zijn gevaccineerd. Om bovenstaande redenen kan het zo zijn dat er periodiek andere maatregelen nodig zijn om de revalidanten, hun naasten en onze collega's te beschermen.

 • U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u bij klachten niet op bezoek gaat. 

 • Bij binnenkomst graag uw handen te desinfecteren. We stellen het op prijs dat u het aan het zorgteam meldt als u onverhoopt het coronavirus hebt opgelopen en recent op een van de locaties bent geweest.

 • Er is geen sprake van een maximum aantal bezoekers en van vaste bezoekers.

 • Dit alles geldt op de bezoektijden zoals deze voor de locatie gelden. De voordeur is niet continu open, maar als u aanbelt dan wordt u uiteraard verwelkomd door de gastvrouw/gastheer.  De locaties in de regio Zutphen en Lochem zijn overdag tot ongeveer 19:00 uur open. Buiten de tijden graag even aanbellen.
 • U hoeft geen (chirurgisch) mondneusmasker meer te dragen in onze huizen. De 1,5 meter afstand is landelijk door het demissionair kabinet losgelaten. Met het loslaten van de 1,5 meter maatregel laten we zeker niet los dat we elkaar willen en moeten blijven respecteren in ieders wensen. Geef elkaar ruimte en lucht. U kunt wel een mondneusmasker blijven dragen als u dat graag wilt. De mondneusmaskers blijven beschikbaar op de afdeling.
 • We blijven de coronamaatregelen van het RIVM volgen: vermijd drukte, zorg voor goede handhygiëne en blijf thuis bij corona gerelateerde klachten.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Voor bezoek aan de woonzorglocaties van Sensire (let op: ook voor de locaties Behandeling en Revalidatie) geldt dat u geen mondneusmasker meer hoeft te dragen. U kunt wel een mondneusmasker blijven dragen als u dat graag wilt. De mondneusmaskers blijven beschikbaar op de afdeling. 

Bewoners en zorgprofessionals worden constant gemonitord op symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen. Bij verdenking wordt een test afgenomen. Wanneer er onverhoopt sprake is van een besmetting, verblijft de bewoner in quarantaine. De andere bewoners worden, wanneer noodzakelijk, ook getest en verblijven wanneer nodig ook in quarantaine. Deze situaties worden uiteraard altijd met de arts besproken. Ook de zorgprofessionals die direct contact hebben gehad met de bewoner worden getest, gebruiken beschermingsmiddelen en verblijven wanneer nodig in quarantaine.

Als er sprake is van een besmetting in een van onze huizen, wordt u hierover persoonlijk en in detail door het zorgteam geïnformeerd. Maar we hopen ten zeerste dat dit niet nodig zal zijn. 

Bij een nieuwe uitbraak komen er geen nieuwe bewoners worden en er kunnen er ook geen bewoners de woongroep verlaten. Dit doen we om in geval van besmetting zo min mogelijk mensen aan een risico bloot te hebben gesteld. Ook wordt tijdens een quarantaine bezoek mogelijk beperkt. Lees hieronder meer over bezoek bij een quarantaine van een woongroep. 

Op deze verzamelpagina leest u alle informatie over het vaccinatieprogramma voor bewoners en revalidanten. In dit nieuwsbericht leest u meer over het vaccinatieprogramma voor de medewerkers van onze woonzorglocaties.

Samen zijn we verantwoordelijk om COVID-19 buiten onze woonzorglocaties te houden. Daarom willen we u nogmaals op het hart drukken dat u uw bezoek uitstelt indien u corona-gerelateerde klachten heeft. Bij klachten is het advies om u te laten testen via de GGD (0800-1202 of of https://coronatest.nl/) en pas bij een negatief testresultaat, zonder klachten weer op bezoek te komen. Mochten de richtlijnen van het RIVM hierin veranderen, passen we ons beleid aan en wordt u daarover geïnformeerd. We volgen de RIVM op de voet en staan hiermee in nauw contact.

Bewoners kunnen met een naaste mee naar huis om op visite te gaan. Dit geldt ook voor revalidanten, alleen wel na overleg met met de senior team- of regieverpleegkundige. Thuis gelden natuurlijk de landelijke coronamaatregelen. 

Als u of uw naaste tijdelijk bij ons revalideert, kunt u in overleg met de (senior) teamverpleegkundige/regieverpleegkundige een tijdje thuis verblijven (op 'proefverlof') om te kijken of hoe het gaat. Thuis gelden natuurlijk de landelijke coronamaatregelen.

Frisse lucht en de natuur doen en mens goed. U kunt met uw naaste naar buiten om te wandelen. U hoeft geen mondneusmasker te dragen. Vermijd wel de drukke plekken. Daarnaast dient u wel even bij het zorgteam aan te geven dat u naar buiten gaat met uw naaste.

Frisse lucht en de natuur doen een mens goed. U bent niet verplicht om een  mondneusmasker te dragen.

Een bezoek brengen aan deze instanties/personen is uiteraard mogelijk. Ook hier gelden de landelijke coronamaatregelen. Vanaf 25 september geldt voor iedereen dat er een coronatoegangsbewijs (digitaal met CoronaCheck-app of papier) getoond moet kunnen worden bij bepaalde gelegenheden in de samenleving. Het is dan wel van belang dat ook bewoners en revalidanten hierover beschikken. Voor zover bewoners hierin ondersteuning nodig hebben, vertrouwen we erop dat dit door hun naasten wordt opgepakt.

Tijdens een quarantaine van de woongroep, omdat er sprake is van een (verdenking van) besmetting, kunnen er mogelijk beperkende maatregelen zijn. U wordt hierover dan geïnformeerd door het zorgteam.  We begrijpen dat dit impact kan hebben, maar alleen op deze manier kunnen we een bezoek aan uw naaste op een veilige verantwoorde manier mogelijk maken.

Het blijft uiteraard mogelijk om contact te houden via telefoon of beeldbellen.

Behandelingen van fysiotherapie, ergotherapie, sport en bewegen, gaan door met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voor logopedie geldt dat als het voor de behandeling noodzakelijk is het mondneusmasker af kan.

Muziektherapie is mogelijk.

Zorg door (para)medici blijft doorgaan, met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en mits vooraf de bewoner en naasten zijn gecontroleerd op symptomen die horen bij het coronavirus.

De kapper komt de bewoners op locatie knippen. Ook de pedicure komt langs voor meer dan alleen basisvoetzorg op de eigen kamer/appartement. Bij de locaties waar een kapsalon en pedicurepraktijk is (bijvoorbeeld in De Lunette) wordt de bewoner gebracht en gehaald.

De nodige maatregelen zoals beschermingsmiddelen en aandacht voor hygiëne worden genomen om een bezoek van/aan de kapper en pedicure veilig en verantwoord mogelijk te maken. 

Behandelingen van externe behandelaars zoals de bandagist, orthopedisch schoenmaker, revalidatie hulpmiddelen-service, hoorspecialist, komt alleen langs in overleg met de teamverpleegkundige/regieverpleegkundige en de specialist ouderengeneeskunde/huisarts of verpleegkundig specialist.

De tandarts en mondhygiënist blijven zich inzetten voor acute tand- en mondzorg en daarnaast zijn de reguliere afspraken voor basismondzorg ook mogelijk.

De dienstverlening die medisch noodzakelijk is, bleef en blijft nog steeds te allen tijde beschikbaar. 

Voor bewoners die gebruikmaken van wasservice is er niets veranderd. In andere gevallen is het mogelijk om in overleg de was van uw naaste te brengen en mee te nemen als u op bezoek komt. 

Onze restaurants zijn geopend voor bewoners, revalidanten, naasten en andere bezoekers buiten onze woonlocaties. Zij zijn zowel welkom binnen als buiten op het terras. De restaurants in de woonzorglocaties werken niet met het corona toegangsbewijs. Formeel vallen onze restaurants niet onder de horeca. Wel gelden hier wel de landelijke coronamaatregelen. Daarnaast  vinden we het belangrijk om persoonlijke wensen te respecteren, als mensen afstand willen houden of een mondneusmasker willen dragen. 

Op de locaties van Sensire zijn veel vrijwilligers actief. Vrijwilligers laten bewoners zich thuis voelen, o.a. door het doen van activiteiten. Op dit moment worden vrijwilligers gekoppeld aan vaste woongroepen, maar niet alle vrijwilligers bezoeken vanwege de gezondheidsrisico's de locaties. Ook worden op dit moment vrijwilligers ingezet om te ondersteunen als de zorgcontinuïteit in het gedrang komt. 

Op de grote locaties van Sensire in de regio Zutphen/Lochem zijn er teams activiteiten en welzijn. Deze welzijnsmedewerkers organiseren activiteiten op de huiskamer/bungalow. Daar waar mogelijk worden meer welzijnsactiviteiten aangeboden die huiskamer/bungalow overstijgend zijn. We merken dat dit nodig is voor het welzijn en geluk van onze bewoners/cliënten. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij het zorgteam.

Waar een groep bewoners (een ‘bubbel’) voorheen in verbinding stond met alleen hun eigen groep (waarmee zij een huiskamer delen) en een andere bubbel binnen het verpleeghuis, brengen we nu meer groepen bewoners samen. Bijvoorbeeld om samen te eten of samen een activiteit te doen. Wel is het aantal bubbels of de groepsgrootte van een ontmoeting tussen meerdere bubbels afhankelijk van de grootte van de ruimtes op de locatie en de risico’s die de (senior) teamverpleegkundige/regieverpleegkundige op dat moment ziet. Op dit moment kunnen naasten of andere mensen ‘van buiten’ de locaties/bubbels ook deelnemen aan deze bubbels en zich dus mengen met andere bewoners en naasten anders dan hun eigen naasten. 

Om bewoners te laten genieten van muziek en ander vermaak zijn nu maximaal vier artiesten/entertainers welkom op de afdeling. 

Onze zorgverleners zetten nog een stap extra om onze bewoners een goede tijd te geven, ondanks alle onrust, onzekerheid en verstoring die het virus met zich meebrengt. Daarin worden ze bijgestaan door bewoners, naasten en heel veel mensen uit de samenleving die omzien naar bewoners en zorgverleners in verpleeghuizen. Een overzicht van deze momenten van geluk in coronatijd vindt u op https://www.sensire.nl/momentenvangeluk/

Het kan nodig zijn om bezoek tijdelijk te weren of te beperken als er onverhoopt sprake is van een besmetting. Het bezoekverbod zoals dat in de eerste golf in 2020 was druist tegen onze principes in. Want wat is Leven zoals u wilt als vanwege veiligheid, voor iemand wordt bepaald wat mag en vooral wat niet mag? Terwijl alles wat we doen in onze woonzorglocaties, in het teken staat van wat iemand wil binnen zijn of haar mogelijkheden. Het is het leven en het huis van de bewoner, die nog steeds onderdeel uitmaakt van de maatschappij. Landelijk is duidelijk afgesproken dat er ruimte is voor lokaal maatwerk. We blijven altijd in goed overleg met cliëntvertegenwoordigers en professionals zoeken naar de ruimte om het dagelijks leven en de sociale contacten van onze bewoners zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.

De zorgorganisaties uit de Achterhoek: Marga Klompé, Careaz, Azora, Markenheem, Sutfene, Gouden Leeuwgroep en Sensire, hebben ten tijde van de tweede coronagolf aan de veiligheidsregio Achterhoek voorgesteld om een gezamenlijk centraal cohort (afdeling) in te richten om patiënten met corona te verzorgen. Zowel mensen in de thuissituatie als wonend bij een van de zorgorganisaties. Als locatie is het Zorghotel Gaanderen gekozen. Klanten en/of bewoners worden hier met oprechte aandacht en warmte verzorgd. 

De hierboven genoemde zorgorganisaties uit de Achterhoek hebben in de eerste golf (voorjaar 2020) veel kennis en ervaringen opgedaan in het verzorgen van corona patiënten. Het bundelen van deze kennis over COVID-19 en de collega’s die de corona patiënten hebben verzorgd maken ons samen sterker om corona patiënten zo goed mogelijk te verzorgen en samen warme zorg te bieden. 

De klanten en bewoners van de zorgorganisaties worden gemonitord op symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen. Bij verdenking wordt een test afgenomen, natuurlijk in overleg met de arts. Wanneer er onverhoopt sprake is van een besmetting, kan diegene in het Zorghotel Gaanderen worden verzorgd.

Bij warm weer gaat het hitteprotocol van kracht. In het hitteprotocol zijn maatregelen opgenomen over hoe we omgaan met hitte in relatie tot onze kwetsbare doelgroep. Lees hier ook meer over omgaan met warmte in verpleeghuizen.

Vanwege corona vragen we extra aandacht voor de wijze van ventileren en het gebruik van airco’s en ventilatoren. Natuurlijke ventilatie blijft hierbij het belangrijkste. In de ochtend en avond wordt goed geventileerd. Per situatie wordt gekeken of dit afdoende is, zo niet dan heeft de airco de voorkeur boven de ventilator. Bij voorkeur wordt een airco of ventilator ingezet op de kamer van de bewoner. Daarnaast mag er een airco en eventueel ventilator worden geplaatst in een huiskamer van kleinschalige woongroepen. Er worden geen ventilatoren of airco’s ingezet in grote gezamenlijke ruimtes. En bij verdenking of bewezen besmetting met Covid-19 wordt geen airco of ventilator gebruikt.

Naar aanleiding van de besmetting bij een verpleeghuis in Maassluis in 2020, waarbij aanwijzingen zijn dat dit door een nieuw, modern ventilatiesysteem wordt veroorzaakt ontvingen we veel vragen. Bij Sensire is de situatie anders. Onze systemen recirculeren de lucht via centrale installaties, waarbij de voorgeschreven filtering wordt toegepast. Jaarlijks worden deze systemen volgens de richtlijnen gecontroleerd en bij intensief gebruik ook vaker dan geadviseerd. Ook onze airconditioningsystemen voldoen aan de eisen die het RIVM stelt. De coördinator techniek houdt de RIVM-richtlijnen en de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten. 

 • Actuele informatie over de zorg in onze huizen vindt u op op deze pagina. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd.

 • Vragen over de zorg aan uw naaste kunt u zoals gebruikelijk stellen bij het zorgteam.
 • De Corona hulplijn is op werkdagen geopend voor algemene vragen over zorg in tijden van corona. De lijn is maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0314 - 659 222.
 • Momenten van geluk in coronatijd: Op sensire.nl vindt u een overzicht van mooie initiatieven en momenten van geluk in coronatijd. Heeft u zelf tips of adviezen? Stuur een mailtje naar momentenvangeluk@sensire.nl of bel de corona hulplijn.
 • In contact blijven: We informeren u altijd persoonlijk als er iets essentieels verandert in de situatie van uw naaste. Ook via bewonersdossier PUUR* of CarenZorgt/ONS* blijft u geïnformeerd over uw naaste. Dankzij uw bezoek op locatie bleef u voorheen ook op de hoogte van andere ontwikkelingen in de huiskamers en bij medebewoners. Dat is nu helaas niet mogelijk. Via Familienet* kunt u toch op de hoogte blijven én contact onderhouden met (naasten van) medebewoners. *Heeft u nog geen toegang tot PUUR, CarenZorgt/ONS of Familienet? Neem dan contact op met uw zorgteam.