Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Informatie voor bewoners en naasten Informatie voor bewoners en naasten

Informatie voor bewoners en naasten

Sinds 5 mei zijn er in onze locaties geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Langzaam gaan we gelukkig weer naar een meer toegankelijke situatie. Sinds een paar weken is het op beperkte schaal mogelijk om op bezoek te gaan. Nu is de volgende fase aangebroken. Conform de handreiking bezoekregeling verpleeghuizen van Actiz, de branchevereniging van zorgorganisaties, startten we vanaf 1 juli aan de zogenaamde fase 3. Het is niet meer nodig om een afspraak te maken om op bezoek te komen. 

U bent van harte welkom gedurende de bezoektijden die gelden in de locatie waar uw naaste woont. U leest hieronder meer over hoe het bezoek in zijn werk gaat en welke voorzorgsmaatregelen we samen moeten nemen om bezoek veilig en verantwoord mogelijk te maken. Daar leest u hieronder meer over.

HIERONDER VINDT U DE MEEST GESTELDE VRAGEN:

Vanaf 1 juli is iedereen (meer bezoek dan de twee vaste bezoekers) welkom op onze locaties. Het is niet meer nodig om een afspraak te maken om op bezoek te komen. U bent van harte welkom gedurende de bezoektijden die gelden in de locatie waar uw naaste woont. De voordeur is niet continu open, maar als u aanbelt dan wordt u uiteraard binnen gelaten door de gastvrouw of een verzorgende. Wel gelden er voorzorgsmaatregelen. Deze leest u hieronder.

Om de gezondheid van u en onze bewoners te beschermen willen we u vriendelijk vragen u zich aan de volgende voorzorgsmaatregelen te houden:

 • Er is geen beperking meer op het aantal bezoekers, maar we kunnen maximaal twee bezoekers tegelijkertijd binnen de afgesproken bezoektijden binnenlaten. Zo kunnen we de 1,5 meter afstand waarborgen.
 • U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u bij klachten niet op bezoek gaat. Bij de entree wordt u herinnerd aan de zelfcheck op corona-gerelateerde klachten.
 • Bent u op vakantie geweest naar een land met code oranje of rood, of een risicogebied? Klik hier voor de actuele kaart van het RIVM met de landen met code oranje of rood. U bent van harte welkom, maar we willen u wel vriendelijk doch dringend verzoeken een mondneusmasker te dragen en 1,5 meter afstand van uw naaste te bewaren. Bent u op vakantie geweest naar een land met code oranje of rood, of een risicogebied én heeft u last van (milde) gezondheidsklachten? Dan willen we u vriendelijk doch dringend vragen uw bezoek met 14 dagen uit te stellen. Laat u testen via de GGD (0800-1202). We verwelkomen u graag weer na 14 dagen, bij een negatief testresultaat en zonder klachten. Mochten de richtlijnen van het RIVM hierin veranderen, zullen we ons beleid moeten aanpassen en wordt u daar over geïnformeerd. We volgen de RIVM op de voet en staan hiermee in nauw contact. 
 • Bij binnenkomst vragen we u uw handen te desinfecteren en registreert u uw bezoek in een daar aanwezig logboek. Bij een eventuele besmetting beschikken we zo snel over de juiste informatie voor het bron- en contactonderzoek.
 • Bezoek vindt plaats in het eigen appartement of buiten, maar niet in de gezamenlijke huiskamers of restaurants.
 • We blijven de vier hoofdregels volgen: 1,5 meter afstand, vermijd drukte, handhygiëne en thuisblijven bij corona gerelateerde klachten.
 • In overleg kunt u uw naaste ophalen voor bezoek elders. Het verzoek is wel om dit in beperkte mate te doen en in kleine kring (maximaal 4 mensen binnenshuis). 

Samen zijn we verantwoordelijk om COVID-19 buiten onze locaties te houden. Daarom willen we u nogmaals op het hart drukken dat u uw bezoek uitstelt indien u corona-gerelateerde klachten heeft. Ook vragen we u uw bezoek uit te stellen wanneer u de afgelopen 14 dagen een risicogebied of land met code oranje of rood heeft bezocht én last hebt van (milde) gezondheidsklachten. Dit vragen wij niet alleen in het belang van uw naaste, maar ook in het belang van andere bewoners en zorgmedewerkers. Bij klachten is het advies om u te laten testen via de GGD (0800-1202) en pas bij een negatief testresultaat, zonder klachten en na 14 dagen weer op bezoek te komen. Mochten de richtlijnen van het RIVM hierin veranderen, zullen we ons beleid moeten aanpassen en wordt u daar over geïnformeerd. We volgen de RIVM op de voet en staan hiermee in nauw contact.

We zijn dan genoodzaakt de woongroep per direct te sluiten. Er vinden geen inhuizingen van nieuwe bewoners plaats en er kunnen helaas ook geen bewoners weg. We blijven de bewoners (en collega’s) van de verschillende woongroepen scheiden en we monitoren op symptomen, ook bij geen (verdenking van) besmetting. Dit doen we om in geval van besmetting zo min mogelijk mensen aan een risico bloot te hebben gesteld. En waar nodig testen we.

In voorbereiding op een mogelijke tweede uitbraak van Covid-19 hebben de zorgorganisaties uit de Achterhoek: Marga Klompé, Careaz, Azora, Markenheem, Sutfene, Gouden Leeuwgroep en Sensire, aan de veiligheidsregio Achterhoek voorgesteld om een gezamenlijk centraal cohort (afdeling) in te richten om patiënten met corona te verzorgen. Zowel mensen in de thuissituatie als wonend bij een van de zorgorganisaties. Als locatie is het Zorghotel Gaanderen gekozen.

De hierboven genoemde zorgorganisaties uit de Achterhoek hebben de afgelopen periode veel kennis en ervaringen opgedaan in het verzorgen van corona patiënten. Het bundelen van deze kennis over Covid-19 en de collega’s die de afgelopen periode corona patiënten hebben verzorgd maken ons samen sterker om corona patiënten zo goed mogelijk te verzorgen en samen warme zorg te bieden. 

De klanten en bewoners van de zorgorganisaties worden gemonitord op symptomen die op Covid-19 kunnen wijzen. Bij verdenking wordt een test afgenomen. Wanneer er onverhoopt sprake is van een besmetting, kan diegene in het zorghotel worden verzorgd.

Het zal niet meer op alle locaties tegelijk gebeuren. Het kan wel nodig zijn om bezoek tijdelijk te weren of te beperken als er onverhoopt sprake is van een besmetting.

Het bezoekverbod zoals we dat een tijdje terug hadden druist tegen onze principes in. Want wat is Leven zoals u wilt als vanwege veiligheid, voor iemand wordt bepaald wat mag en vooral wat niet mag? Terwijl alles wat we doen in onze woonzorglocaties, in het teken staat van wat iemand wil binnen zijn of haar mogelijkheden. Het is het leven en het huis van de bewoner, die nog steeds onderdeel uitmaakt van de maatschappij.

We zullen daarom veel meer kijken naar maatwerk en de cliëntenraad en bewonersraad van de verschillende locaties betrekken bij de keuzes die we maken. We weten in Nederland gelukkig meer over het virus, er zijn meer beschermingsmogelijkheden en er kan volop getest worden. Dat maakt meer mogelijk in de wijze waarop we met het virus en het besmettingsrisico omgaan. 

Bij warm weer gaat het hitteprotocol van kracht. In het hitteprotocol zijn maatregelen opgenomen over hoe we omgaan met hitte in relatie tot onze kwetsbare doelgroep. Lees hier ook meer over omgaan met warmte in verpleeghuizen.

Daarnaast vragen we vanwege corona extra aandacht voor de wijze van ventileren en het gebruik van airco’s en ventilatoren. Natuurlijke ventilatie blijft hierbij het belangrijkste. In de ochtend en avond wordt goed geventileerd. Per situatie wordt gekeken of dit afdoende is, zo niet dan heeft de airco de voorkeur boven de ventilator. Bij voorkeur wordt een airco of ventilator ingezet op de kamer van de bewoner. Daarnaast mag er een airco en eventueel ventilator worden geplaatst in een huiskamer van kleinschalige woongroepen. Er worden geen ventilatoren of airco’s ingezet in grote gezamenlijke ruimtes. En bij verdenking of bewezen besmetting met Covid-19 wordt geen airco of ventilator gebruikt.

Naar aanleiding van de besmetting bij een verpleeghuis in Maassluis, waarbij aanwijzingen zijn dat dit door een nieuw, modern ventilatiesysteem wordt veroorzaakt ontvingen we veel vragen. Bij Sensire is de situatie anders. Onze systemen recirculeren de lucht via centrale installaties, waarbij de voorgeschreven filtering wordt toegepast. Jaarlijks worden deze systemen volgens de richtlijnen gecontroleerd en bij intensief gebruik ook vaker dan geadviseerd. Ook onze airconditioningsystemen voldoen aan de eisen die het RIVM stelt. De coördinator techniek houdt de RIVM-richtlijnen en de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten. 

U hoeft in principe geen mondneusmasker meer te dragen, mits u 1,5 meter afstand in acht houdt. Indien u binnenshuis de 1,5 meter afstand niet kan waarborgen, dient een mondneusmasker gedragen te worden (deze stellen wij beschikbaar bij binnenkomst). Daarnaast dient u een mondneusmasker te dragen en 1,5 meter afstand van uw naaste te bewaren wanneer u in de afgelopen 14 dagen een land heeft bezocht met de code oranje of rood. Mochten de richtlijnen van het RIVM hierin veranderen, zullen we ons beleid moeten aanpassen en wordt u daar over geïnformeerd. We volgen de RIVM op de voet en staan hiermee in contact.

Buiten wandelen mag ook weer met meer dan twee bezoekers, zolang ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gewaarborgd. Een uitzondering geldt voor de bezoeker die een rolstoel duwt, dat mag binnen 1,5 meter. Onder deze voorwaarden zijn er geen mondneusmaskers meer nodig.

Ook kan er op sommige locaties weer gefietst worden op de duofiets. Dit kan alleen als de bezoeker of de zorgprofessional een mondneusmasker draagt. Er zijn veiligheidsschermen voor de duo-fiets aangevraagd. 

Het raambellen met de bewoners blijft op iedere locatie mogelijk. En zijn er op sommige locaties veilige alternatieven voor raambellen, omdat het raambellen soms problemen oplevert bij een aantal bewoners door visuele, auditieve en cognitieve beperkingen.

Voor bewoners die gebruikmaken van wasservice is er niets veranderd. In andere gevallen is het mogelijk om in overleg de was van uw naaste mee te nemen aan het einde van uw bezoek. Voor bewoners die nog geen bezoek ontvangen kan het wasgoed in de sluis gelegd worden op de met u eerder afgestemde dagen. Per locatie is bepaald wat hiervoor de beste plek is en wanneer u de was kunt komen ophalen en de schone was weer retour kunt brengen. De eerste contactpersoon van elke bewoner beschikt over de noodzakelijke informatie.

Onze restaurants zijn nog gesloten voor bezoekers buiten onze woonlocaties. Aan vaste bezoekers van buiten onze woonlocaties worden in een aantal gevallen tijdelijke alternatieven aangeboden. Het is nog niet bekend wanneer de restaurants weer open gaan voor bezoek. 

Wel laten we bewoners in overleg met de bewonersraad weer voorzichtig samen eten, omdat het nuttigen van de maaltijd een erg belangrijke invulling is van de dag en mede bijdraagt aan hun gezondheid en welbevinden. Natuurlijk op een manier die veilig en verantwoord is, op basis van richtlijnen opgesteld door het RIVM en onze Infectie Preventie Commissie. Zo wordt er te allen tijde de afstand van 1,5 meter tussen bewoners gewaarborgd en eten bewoners in twee vaste groepen die elkaar afwisselen op de maaltijdmomenten. Dit om te voorkomen dat bewoners in grote groepen in eenzelfde ruimte verblijven. U hoort van de contactverzorgende met welke groep u mee kunt eten.

Er is voor alle locaties een eenduidige werkwijze afgesproken om dit mogelijk te maken, maar per locatie wordt gekeken naar de mogelijkheden in overleg met de zorgteams en cateringteams. Elke locatie is anders, zowel de eetgelegenheden als de grootte van de groepen bewoners. Alles wordt zorgvuldig afgewogen, hierover zijn we de komende weken in gesprek. De contactverzorgende zal hier ook nog verder met u over in gesprek gaan. 

De kapper mag onder strikte voorwaarden de bewoners op locatie weer komen knippen. Ook de pedicure is onder diezelfde voorwaarden weer welkom. Dit geldt alleen voor de afdelingen die niet in quarantaine zijn en waar geen sprake is van een besmetting met het virus. De nodige maatregelen zoals beschermingsmiddelen en aandacht voor hygiene worden genomen om een bezoek van de kapper of de pedicure veilig en verantwoord mogelijk te maken. Bewoners kunnen zelf nog geen bezoek brengen aan een kapsalon of pedicure.  

Langzaamaan wordt ook andere dienstverlening door externe leveranciers weer opgestart. Zodra daar iets in verandert worden naasten hiervan op de hoogte gebracht. 

De dienstverlening die medisch noodzakelijk is, bleef en blijft nog steeds te allen tijde beschikbaar. 

Vrijwilligers laten bewoners zich thuis voelen. We vinden dat heel belangrijk, maar we kunnen helaas nog geen vrijwilligers verwelkomen voor het doen van activiteiten met de bewoners. Dat is nog te risicovol. Wel worden op dit moment vrijwilligers ingezet om te ondersteunen bij de bezoekregeling. We hopen al onze vrijwilligers snel weer te mogen verwelkomen in onze huizen. 

Onze zorgverleners zetten nog een stap extra om onze bewoners een goede tijd te geven, ondanks alle onrust, onzekerheid en verstoring die het virus met zich meebrengt. Daarin worden ze bijgestaan door bewoners, naasten en heel veel mensen uit de samenleving die omzien naar bewoners en zorgverleners in verpleeghuizen. Een overzicht van deze momenten van geluk in coronatijd vindt u op https://www.sensire.nl/momentenvangeluk/

 • Actuele informatie over de zorg in onze huizen vindt u op www.sensire.nl. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd.
 • Vragen over de zorg aan uw naaste kunt u zoals gebruikelijk stellen bij het team.
 • De Corona hulplijn is op werkdagen geopend voor algemene vragen over zorg in tijden van corona. De lijn is maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0314 - 659 222.
 • Momenten van geluk in coronatijd: Op sensire.nl vindt u een overzicht van mooie initiatieven en momenten van geluk in coronatijd. Heeft u zelf tips of adviezen? Stuur een mailtje naar momentenvangeluk@sensire.nl of bel de corona hulplijn.
 • In contact blijven: We informeren u altijd persoonlijk als er iets essentieels verandert in de situatie van uw naaste. Ook via bewonersdossier PUUR* blijft u geïnformeerd over uw naaste. Dankzij uw bezoek op locatie bleef u voorheen ook op de hoogte van andere ontwikkelingen in de huiskamers en bij medebewoners. Dat is nu helaas niet mogelijk. Via Familienet* kunt u toch op de hoogte blijven én contact onderhouden met (naasten van) medebewoners. Heeft u nog geen toegang tot Familienet? Neem dan contact op met uw woonteam.