Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Informatie voor bewoners/revalidanten en naasten
Informatie voor bewoners/revalidanten en naasten

Informatie voor bewoners/revalidanten en naasten

We doen er alles aan om het risico op besmetting en verspreiding van het virus te voorkomen. We staan in nauw contact met onze infectiepreventiecommissie en volgen de adviezen van het RIVM. Samen nemen we zorgvuldige maatregelen om bewoners, naasten en medewerkers te beschermen, maar kijken we ook met (lokale) cliëntenraden naar wat er wel mogelijk is. 

U leest hieronder meer over hoe het bezoek in zijn werk gaat en welke voorzorgsmaatregelen we samen moeten nemen om bezoek veilig en verantwoordelijk mogelijk te maken. En krijgt u antwoord op andere vragen die u mogelijk heeft. 

HIERONDER VINDT U DE MEEST GESTELDE VRAGEN:

Bezoekregeling en voorzorgsmaatregelen locaties Wonen met Zorg:

We blijven de basis coronamaatregelen van het RIVM volgen: houd 1,5 meter afstand, draag een mondneusmasker, zorg voor goede handhygiëne, vermijd drukte en blijf thuis bij corona gerelateerde klachten.

 • Voor wat betreft bezoek volgen wij de landelijke richtlijnen van RIVM. Dat betekent dat er maximaal twee bezoekers per dag welkom zijn (muv van de feestdagen, dan zijn er vier bezoekers per dag welkom). 

 • Het advies is een zelftest als u op bezoek gaat. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u bij corona gerelateerde klachten niet op bezoek gaat.

 • Bij binnenkomst graag uw handen desinfecteren en het (chirurgisch) mondneusmasker opzetten. Deze worden bij de entree beschikbaar gesteld.

 • We stellen het op prijs dat u het aan het zorgteam meldt als u onverhoopt het coronavirus hebt opgelopen en recent op een van onze locaties bent geweest. 

 • We hanteren geen vaste bezoekmomenten. De voordeur is niet op alle locaties continu open. Als u aanbelt wordt u verwelkomd door de gastvrouw of een zorgmedewerker. De locaties in de regio Zutphen/Lochem zijn overdag tot ongeveer 19:00 uur open. Buiten deze tijden graag even aanbellen.
 • Het bezoek aan uw naaste wordt in nauw overleg met u beperkt als dat onverhoopt nodig bij een coronauitbraak op een afdeling om de bewoners te beschermen. De (senior) teamverpleegkundige / regieverpleegkundige beoordeelt voortdurend de risico’s en neemt waar nodig maatregelen om het risico op besmetting te verkleinen. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de (lokale) cliëntenraad. Het kan daarom voorkomen dat op de ene woonlocatie van Sensire een andere bezoekregeling geldt dan op de andere woonlocatie. Als hier sprake van is ontvangt de bewoner en de eerste contactpersoon hier persoonlijke informatie over.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Bezoekregeling en voorzorgsmaatregelen locaties Behandeling en Revalidatie

We blijven de basis coronamaatregelen van het RIVM volgen: houd 1,5 meter afstand, draag een mondneusmasker, zorg voor goede handhygiëne, vermijd drukte en blijf thuis bij corona gerelateerde klachten.

De bezoekregeling een voorzorgsmaatregelen voor de locaties Behandeling en Revalidatie kunnen verschillen met de maatregelen die gelden bij de locaties Wonen met Zorg. De redenen hiervoor zijn dat er een sneller verloop is van mensen die bij ons revalideren en weer naar huis gaan. Daarnaast kan de vaccinatiegraad van de mensen die bij ons komen revalideren wisselend zijn. 

 • Voor wat betreft bezoek volgen wij de landelijke richtlijnen van RIVM. Dat betekent dat er maximaal twee bezoekers per dag welkom zijn (muv van de feestdagen, dan zijn er vier bezoekers per dag welkom).
 • Het advies is een zelftest als u op bezoek gaat. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u bij corona gerelateerde klachten niet op bezoek gaat.
 • Bij binnenkomst graag uw handen desinfecteren en het (chirurgisch) mondneusmasker opzetten. Deze worden bij de entree beschikbaar gesteld.
 • We stellen het op prijs dat u het aan het zorgteam meldt als u onverhoopt het coronavirus hebt opgelopen en recent op een van onze locaties bent geweest.
 • Bij Behandeling en Revalidatie hanteren we wel vaste bezoekmomenten, zodat de geplande behandelingen doorgaan om het revalidatieproces zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. 

Het bezoek aan uw naaste wordt in nauw overleg met u beperkt als dat onverhoopt nodig bij een coronauitbraak op een revalidatieafdeling om de revalidanten te beschermen. De (senior) teamverpleegkundige / regieverpleegkundige beoordeelt voortdurend de risico’s en neemt waar nodig maatregelen om het risico op besmetting te verkleinen. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de (lokale) cliëntenraad. Het kan daarom voorkomen dat op de ene revalidatieafdeling van Sensire een andere bezoekregeling geldt dan op de andere revalidatieafdeling. Als hier sprake van is ontvangt de revalidant en de eerste contactpersoon hier persoonlijke informatie over.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Tijdens een quarantaine van de afdeling, omdat er sprake is van een besmetting of verdenking hiervan, kunnen er mogelijk beperkende maatregelen zijn ten aanzien van bezoek. U wordt hierover dan geïnformeerd door het zorgteam.  

Over het algemeen geldt dat bezoek nog wel welkom is, maar wordt vanwege de besmetting wel beperkt. Bewoners en revalidanten kunnen maximaal één bezoeker op één bezoekmoment per dag verwelkomen. Het bezoekmoment wordt afgesproken in overleg met het team. De benodigde beschermingsmiddelen worden bij binnenkomst aangeboden. Alleen met deze beschermingsmiddelen kunt u op bezoek.

We begrijpen dat dit impact kan hebben, maar alleen op deze manier kunnen we een bezoek aan uw naaste op een veilige verantwoorde manier mogelijk maken.

Vanaf 12 november geldt dat u voor bezoek aan alle woonzorglocaties van Sensire weer continu een (chirurgisch) mondneusmasker moet dragen. Mondneusmaskers zijn aanwezig bij de entrees. 

Bewoners, revalidanten en zorgprofessionals worden constant gemonitord op symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen. Bij verdenking wordt een test afgenomen. Wanneer er onverhoopt sprake is van een besmetting, verblijft de bewoner in quarantaine. De andere bewoners worden, wanneer noodzakelijk, ook getest en verblijven wanneer nodig ook in quarantaine. Deze situaties worden uiteraard altijd met de arts besproken. Ook de zorgprofessionals die direct contact hebben gehad met de bewoner worden getest, gebruiken beschermingsmiddelen en verblijven wanneer nodig in quarantaine.

Als er sprake is van een besmetting in één van onze huizen, wordt u persoonlijk door het zorgteam geïnformeerd over wat het voor u en uw naaste betekent.  

Bij een nieuwe uitbraak komen er geen nieuwe bewoners en er kunnen er ook geen bewoners de woongroep verlaten. Dit doen we om in geval van besmetting zo min mogelijk mensen aan een risico bloot te hebben gesteld. Ook wordt tijdens een quarantaine bezoek mogelijk beperkt. Lees hieronder meer over bezoek bij een quarantaine van een woongroep. 

Op deze verzamelpagina leest u alle informatie over het vaccinatieprogramma voor bewoners en revalidanten. Hier vindt u het bericht over de boostervaccinatie. In dit nieuwsbericht leest u meer over het vaccinatieprogramma voor onze zorgmedewerkers.

Samen zijn we verantwoordelijk om COVID-19 buiten onze woonzorglocaties te houden. Daarom willen we u nogmaals op het hart drukken dat u uw bezoek uitstelt indien u corona-gerelateerde klachten heeft. Bij klachten is het advies om u te laten testen via de GGD (0800-1202 of of https://coronatest.nl/) en pas bij een negatief testresultaat, zonder klachten weer op bezoek te komen. Mochten de richtlijnen van het RIVM hierin veranderen, passen we ons beleid aan en wordt u daarover geïnformeerd. We volgen de RIVM op de voet en staan hiermee in nauw contact.

Bewoners kunnen met een naaste mee naar huis om op visite te gaan. Dit geldt ook voor revalidanten, alleen wel na overleg met met de (senior) team- of regieverpleegkundige. Thuis gelden natuurlijk de landelijke coronamaatregelen. 

Als u of uw naaste tijdelijk bij ons revalideert, kunt u in overleg met de (senior) teamverpleegkundige/regieverpleegkundige een tijdje thuis verblijven (op 'proefverlof') om te kijken of hoe het gaat. Thuis gelden natuurlijk de landelijke coronamaatregelen.

Frisse lucht en de natuur doen en mens goed. U kunt met uw naaste naar buiten om te wandelen. Als u geen 1,5 meter afstand kunt bewaren, dan vragen wij u ook het mondneusmasker te dragen. Vermijd wel de drukke plekken. Daarnaast vragen we u wel even bij het zorgteam aan te geven dat u naar buiten gaat met uw naaste.

Frisse lucht en de natuur doen een mens goed. Op de duofiets is 1,5 meter afstand bewaren onmogelijk, wij vragen u dan ook het mondneusmasker te dragen. 

Een bezoek brengen aan deze instanties/personen is uiteraard mogelijk. Ook hier gelden de landelijke coronamaatregelen. Vanaf 25 september geldt voor iedereen dat er een coronatoegangsbewijs (digitaal met CoronaCheck-app of papier) getoond moet kunnen worden bij bepaalde gelegenheden in de samenleving. Het is dan wel van belang dat ook bewoners en revalidanten hierover beschikken. Voor zover bewoners hierin ondersteuning nodig hebben, vertrouwen we erop dat dit door hun naasten wordt opgepakt.

Het blijft uiteraard mogelijk om contact te houden via telefoon of beeldbellen.

De noodzakelijke (para) medische behandelingen van fysiotherapie, ergotherapie, sport en bewegen gaan door met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Wat noodzakelijk is wordt beoordeeld door de specialist ouderengeneeskunde en de (senior) teamverpleegkundige / regieverpleegkundige.

Voor logopedie geldt dat als het voor de behandeling noodzakelijk is het mondneusmasker af kan.

Muziektherapie blijft vooralsnog mogelijk. 

De kapper komt de bewoners op locatie knippen. Ook de pedicure komt langs voor meer dan alleen basisvoetzorg op de eigen kamer/appartement. Bij de locaties waar een kapsalon en pedicurepraktijk is (bijvoorbeeld in De Lunette) wordt de bewoner gebracht en gehaald.

De nodige maatregelen zoals beschermingsmiddelen en aandacht voor hygiëne worden genomen om een bezoek van/aan de kapper en pedicure veilig en verantwoord mogelijk te maken. 

Behandelingen van externe behandelaars zoals de bandagist, orthopedisch schoenmaker, revalidatie hulpmiddelen-service, hoorspecialist, komt alleen langs in overleg met de (senior) teamverpleegkundige / regieverpleegkundige en de specialist ouderengeneeskunde/huisarts of verpleegkundig specialist.

De tandarts en mondhygiënist blijven zich inzetten voor acute tand- en mondzorg en daarnaast zijn de reguliere afspraken voor basismondzorg ook mogelijk.

De dienstverlening die medisch noodzakelijk is, bleef en blijft nog steeds te allen tijde beschikbaar. 

Voor bewoners die gebruikmaken van wasservice is er niets veranderd. In andere gevallen is het mogelijk om in overleg de was van uw naaste te brengen en mee te nemen als u op bezoek komt. 

Onze restaurants zijn geopend voor bewoners, revalidanten en hun naasten. Hier gelden ook de landelijke basis coronamaatregelen. U houdt afstand, draagt het mondneusmasker bij verplaatsingen en als u geen 1,5 meter afstand kunt houden van elkaar. 

De restaurants in de woonzorglocaties werken niet met het corona toegangsbewijs. Formeel vallen onze restaurants niet onder de horeca, maar we sluiten wel om 17:00 uur. 

Op de locaties van Sensire zijn veel vrijwilligers actief. Vrijwilligers laten bewoners zich thuis voelen, o.a. door het doen van activiteiten. Op dit moment worden vrijwilligers vaak gekoppeld aan vaste woongroepen. Ook worden op dit moment vrijwilligers/mantelzorgers/naasten gevraagd om te ondersteunen als de zorgcontinuïteit in het gedrang komt. 

Op de grote locaties van Sensire in de regio Zutphen/Lochem zijn er teams activiteiten en welzijn. Deze welzijnsmedewerkers organiseren activiteiten op de huiskamer/bungalow. Daar waar mogelijk worden er nog welzijnsactiviteiten aangeboden die huiskamer/bungalow overstijgend zijn. Deze activiteiten zijn alleen voor onze eigen bewoners. 

We merken dat activiteiten, zoals een spelletje spelen, tekenen, handwerken en gespreksgroepen, nodig zijn voor het welzijn en geluk van onze bewoners/cliënten. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij het zorgteam.

Om bewoners te laten genieten van muziek en ander vermaak zijn  artiesten/entertainers welkom op de locaties. 

Het kan nodig zijn om bezoek te beperken als er onverhoopt sprake is van een besmetting. Het bezoekverbod zoals dat in de eerste golf in 2020 was druist tegen onze principes in. Want wat is Leven zoals u wilt als vanwege veiligheid, voor iemand wordt bepaald wat mag en vooral wat niet mag? Terwijl alles wat we doen in onze woonzorglocaties, in het teken staat van wat iemand wil binnen zijn of haar mogelijkheden. Het is het leven en het huis van de bewoner, die nog steeds onderdeel uitmaakt van de maatschappij. Landelijk is duidelijk afgesproken dat er ruimte is voor lokaal maatwerk. We blijven altijd in goed overleg met cliëntvertegenwoordigers en professionals zoeken naar de ruimte om het dagelijks leven en de sociale contacten van onze bewoners zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. 

Sensire heeft besloten dat vanaf 29 oktober 2021 weer een mondneusmasker wordt gedragen door bezoekers. Zie het nieuwsbericht hierover.

Vanwege corona vragen we extra aandacht voor de wijze van ventileren en het gebruik van airco’s en ventilatoren. Natuurlijke ventilatie blijft hierbij het belangrijkste. In de ochtend en avond wordt goed geventileerd. Per situatie wordt gekeken of dit afdoende is, zo niet dan heeft de airco de voorkeur boven de ventilator. Bij voorkeur wordt een airco of ventilator ingezet op de kamer van de bewoner. Daarnaast mag er een airco en eventueel ventilator worden geplaatst in een huiskamer van kleinschalige woongroepen. Er worden geen ventilatoren of airco’s ingezet in grote gezamenlijke ruimtes. En bij verdenking of bewezen besmetting met Covid-19 wordt geen airco of ventilator gebruikt.

Naar aanleiding van de besmetting bij een verpleeghuis in Maassluis in 2020, waarbij aanwijzingen zijn dat dit door een nieuw, modern ventilatiesysteem wordt veroorzaakt ontvingen we veel vragen. Bij Sensire is de situatie anders. Onze systemen recirculeren de lucht via centrale installaties, waarbij de voorgeschreven filtering wordt toegepast. Jaarlijks worden deze systemen volgens de richtlijnen gecontroleerd en bij intensief gebruik ook vaker dan geadviseerd. Ook onze airconditioningsystemen voldoen aan de eisen die het RIVM stelt. De coördinator techniek houdt de RIVM-richtlijnen en de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten. 

Bij warm weer gaat het hitteprotocol van kracht. In het hitteprotocol zijn maatregelen opgenomen over hoe we omgaan met hitte in relatie tot onze kwetsbare doelgroep. Lees hier ook meer over omgaan met warmte in verpleeghuizen.

 • Actuele informatie over de zorg in onze huizen vindt u op op deze pagina. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd.

 • Vragen over de zorg aan uw naaste kunt u zoals gebruikelijk stellen bij het zorgteam.
 • De Corona hulplijn is op werkdagen geopend voor algemene vragen over zorg in tijden van corona. De lijn is maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0314 - 659 222.
 • In contact blijven: 
  • We informeren u altijd persoonlijk als er iets bijzonders verandert in de situatie van uw naaste. 
  • Ook via bewonersdossier PUUR of CarenZorgt/ONS blijft u geïnformeerd over uw naaste. 
  • Op enkele afdelingen wordt gebruik gemaakt van Familienet om op op de hoogte blijven én contact onderhouden.
  • Heeft u nog geen toegang tot PUUR, CarenZorgt/ONS of Familienet? Neem dan contact op met uw zorgteam.