Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Informatie voor bewoners en naasten
Informatie voor bewoners en naasten

Informatie voor bewoners en naasten

Op dit moment is de situatie in de regio zeer ernstig te noemen en verkeren we in een lockdown. We doen er alles aan om het risico op besmetting en verspreiding van het virus te voorkomen. We staan in nauw contact met het RIVM en onze Infectie Preventie Commissie. We nemen zorgvuldige maatregelen om bewoners, naasten en collega's te beschermen, maar kijken ook samen met cliëntenraad naar wat er wel mogelijk is.

Het is op beperkte schaal mogelijk om op bezoek te gaan. Samen met de cliëntenraad maken we hierin keuzes tussen enerzijds welbevinden en het zo belangrijke contact met naasten en aan de andere kant veiligheid en bescherming tegen het virus. Gelukkig is er ook landelijk afgesproken dat er meer ruimte is voor lokaal maatwerk en de overheid geen centraal bezoekverbod zal afkondigen. We zullen steeds in goed overleg met cliëntvertegenwoordigers en professionals zoeken naar de ruimte om het dagelijks leven en de sociale contacten van onze bewoners zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Met elkaar spreken we de dilemma's door die dan optreden; de afwegingen tussen veiligheid en vrijheid en de verschillen die mogelijk tussen locaties kunnen bestaan.

Tegelijkertijd moeten we er samen alles aan blijven doen om COVID-19 buiten de deur te houden. U leest hieronder meer over hoe het bezoek in zijn werk gaat en welke voorzorgsmaatregelen we samen moeten nemen om bezoek veilig en verantwoordelijk mogelijk te maken. Ook leest u hoe we warme zorg blijven bieden als er onverhoopt sprake is van een besmetting in een van onze huizen. En krijgt u antwoord op andere vragen die u mogelijk heeft. 

HIERONDER VINDT U DE MEEST GESTELDE VRAGEN:

Omdat het virus zeer actief blijft en de risico’s hoog zijn hebben we in nauwe afstemming met de cliëntenraad moeten besluiten om het bezoek aan naasten te beperken om het risico op het verspreiden van het virus te verminderen. We kiezen samen voor maatregelen die de bewoners, u en de zorgprofessionals beschermen zoals het beperken van bezoek. Tegelijkertijd vinden we het erg belangrijk dat u, maar ook andere naasten, uw naaste kunt blijven bezoeken. 

BEZOEKREGELING:

In samenspraak met de cliëntenraad kunnen in deze fase vooralsnog:

 • Eén vaste bezoeker per bewoner per dag (n.a.v. de persconferentie van woensdag 20 januari), twee vaste bezoekers bezoekers per week.
 • De vaste bezoekers kunnen per week worden gewisseld.
 • Echter is het aantal bezoekmomenten teruggebracht naar één bezoekmoment per bezoeker, per dag.
 • Dit alles geldt op de bezoektijden zoals deze voor de locatie gelden

Dit doen we om het aantal contactmomenten van mensen buiten de woonlocatie te verminderen en zo het risico op verspreiding van het virus tegen te gaan. De voordeur is niet continu open, maar als u aanbelt dan wordt u uiteraard binnen gelaten door de gastvrouw of een verzorgende. Per week mag gewisseld worden van de vaste bezoekers, zodat uw naaste iedereen in zijn netwerk kan blijven zien en andersom. Tijdens uw bezoek wordt u geacht uw mondneusmasker op te houden en niet te drinken en eten. Alleen op deze manier maken we veilig gebruik van mondneusmaskers. Uw naaste mag wel eten en drinken tijdens uw bezoek. Ook willen we u vragen de voorzorgsmaatregelen zoals hieronder beschreven in acht te nemen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Het bezoek aan uw naaste zal, in nauw overleg met u, verder worden beperkt als dat onverhoopt nodig is om de bewoners te beschermen. De (senior-)teamverpleegkundige beoordeelt voortdurend de risico’s en neemt waar nodig maatregelen om het risico op besmetting te verkleinen. Dit gebeurt in nauwe afstemming met een vertegenwoordiging van bewoners en naasten. Het kan daarom voorkomen dat op de ene woonlocatie van Sensire een andere bezoekregeling geldt dan op de andere woonlocatie.

Om de gezondheid van u, onze bewoners en de zorgprofessionals te beschermen willen we u vriendelijk vragen u zich aan de volgende voorzorgsmaatregelen te houden:

 • U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u bij klachten niet op bezoek gaat. Bij de entree wordt u herinnerd aan de zelfcheck op corona-gerelateerde klachten.
 • Bij binnenkomst vragen we u uw handen te desinfecteren en registreert u uw bezoek in een daar aanwezig logboek. Bij een eventuele besmetting beschikken we zo snel over de juiste informatie voor het bron- en contactonderzoek.

 • U dient een (chirurgisch) mondneusmasker te dragen als u op bezoek gaat in de huizen in de regio Achterhoek/Twello. U kunt helaas geen eigen mondneusmasker meenemen om te dragen. Een mondneusmasker wordt door collega’s van Sensire bij binnenkomst aan u verstrekt. In de huizen van Sensire in de regio Zutphen geldt het beleid zoals beschreven in persoonlijke correspondentie met naasten. 

 • Tijdens uw bezoek wordt u geacht uw mondneusmasker op te houden en niet te drinken en eten. Alleen op deze manier maken we veilig gebruik van mondneusmaskers. Uw naaste mag wel eten en drinken tijdens uw bezoek.
 • Bezoek vindt plaats in het eigen appartement of buiten, maar niet in de gezamenlijke huiskamers of restaurants.
 • We blijven de vier hoofdregels volgen: 1,5 meter afstand, vermijd drukte, zorg voor goede handhygiëne en blijf thuis bij corona gerelateerde klachten.
 • Volg de looproutes en neem de kortste route naar de kamer/appartement van uw naaste. 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Bewoners en zorgprofessionals worden constant gemonitord op symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen. Bij verdenking wordt een test afgenomen. Wanneer er onverhoopt sprake is van een besmetting, kan een bewoner in het Zorghotel Gaanderen, het gezamenlijke initiatief van de zorgorganisaties in de regio, worden verzorgd of verblijft hij of zij in quarantaine. De andere bewoners worden, wanneer noodzakelijk, ook getest en verblijven wanneer nodig ook in quarantaine. Deze situaties worden uiteraard altijd met de arts besproken. Ook de zorgprofessionals die direct contact hebben gehad met de bewoner worden getest, gebruiken beschermingsmiddelen en verblijven wanneer nodig in quarantaine.

Als er sprake is van een besmetting in een van onze huizen, wordt u hierover persoonlijk en in detail door het zorgteam geïnformeerd. Maar we hopen ten zeerste dat dit niet nodig zal zijn. 

Bij een nieuwe uitbraak vinden geen inhuizingen van nieuwe bewoners plaats en er kunnen helaas ook geen bewoners de woongroep verlaten. Dit doen we om in geval van besmetting zo min mogelijk mensen aan een risico bloot te hebben gesteld. Ook zal tijdens een quarantaine bezoek worden beperkt. Lees hieronder meer over bezoek bij een quarantaine van een woongroep. 

Tijdens een quarantaine van de woongroep, omdat er sprake is van een (verdenking van) besmetting, mag er maximaal 1 vaste bezoeker op 1 bezoekmoment per dag op bezoek komen. Het bezoekmoment wordt in overleg met de teamverpleegkundige bepaald. U wordt geacht tijdens dit bezoek naast een mondneusmasker, ook een plastic halterschort en spatbril te dragen. Dit krijgt u van één van de collega's aangereikt. We begrijpen dat dit veel impact heeft, maar alleen op deze manier kunnen we een bezoek aan uw naaste op een veilige manier mogelijk maken.

Op deze verzamelpagina leest u alle informatie over het vaccinatieprogramma voor bewoners. In dit nieuwsbericht leest u meer over de start van het vaccinatieprogramma voor de medewerkers van onze woonzorglocaties.

Voor bezoek aan de huizen in de regio Achterhoek/Twello geldt dat u geacht wordt een (chirurgisch) mondneusmasker te dragen. U kunt helaas geen eigen mondneusmasker meenemen om te dragen. Een mondneusmasker wordt door collega’s van Sensire bij binnenkomst aan u verstrekt. U kunt zich bij vragen of problemen met het dragen van het mondneusmasker tijdens uw bezoek wenden tot de collega’s van het zorgteam. In de huizen van Sensire in de regio Zutphen geldt het beleid zoals beschreven in persoonlijke correspondentie met naasten. Wij danken u hartelijk voor de medewerking. Lees meer op de pagina over gebruik van chirurgische mondneusmaskers bij Sensire Voor de huizen in de regio Zutphen geldt het beleid zoals beschreven in de laatste correspondentie met naasten.

Samen zijn we verantwoordelijk om COVID-19 buiten onze locaties te houden. Daarom willen we u nogmaals op het hart drukken dat u uw bezoek uitstelt indien u corona-gerelateerde klachten heeft. Bij klachten is het advies om u te laten testen via de GGD (0800-1202) en pas bij een negatief testresultaat, zonder klachten en na 14 dagen weer op bezoek te komen. Mochten de richtlijnen van het RIVM hierin veranderen, zullen we ons beleid moeten aanpassen en wordt u daar over geïnformeerd. We volgen de RIVM op de voet en staan hiermee in nauw contact.

Het zal niet meer op alle locaties tegelijk gebeuren. Het kan wel nodig zijn om bezoek tijdelijk te weren of te beperken als er onverhoopt sprake is van een besmetting. Het bezoekverbod zoals we dat een tijdje terug hadden druist tegen onze principes in. Want wat is Leven zoals u wilt als vanwege veiligheid, voor iemand wordt bepaald wat mag en vooral wat niet mag? Terwijl alles wat we doen in onze woonzorglocaties, in het teken staat van wat iemand wil binnen zijn of haar mogelijkheden. Het is het leven en het huis van de bewoner, die nog steeds onderdeel uitmaakt van de maatschappij. Ook is gelukkig landelijk afgesproken dat er meer ruimte is voor lokaal maatwerk. De overheid zal gelukkig geen centraal bezoekverbod afkondigen. We zullen steeds in goed overleg met cliëntvertegenwoordigers en professionals zoeken naar de ruimte om het dagelijks leven en de sociale contacten van onze bewoners zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.

Met uw naaste een bezoek brengen aan uw huis, is in deze fase niet mogelijk. Een bezoek brengen aan een polikliniek, is in deze fase alleen mogelijk wanneer medisch noodzakelijk. De (senior) teamverpleegkundige gaat in deze situatie graag met u in gesprek en overlegt met de arts. Hiermee stellen we deze kwetsbare doelgroep zo min mogelijk bloot aan de risico’s buiten de woonlocatie en voorkomen we dat het virus mogelijk mee terug naar de afdeling worden genomen.

In voorbereiding op een mogelijke tweede uitbraak van COVID-19 hebben de zorgorganisaties uit de Achterhoek: Marga Klompé, Careaz, Azora, Markenheem, Sutfene, Gouden Leeuwgroep en Sensire, aan de veiligheidsregio Achterhoek voorgesteld om een gezamenlijk centraal cohort (afdeling) in te richten om patiënten met corona te verzorgen. Zowel mensen in de thuissituatie als wonend bij een van de zorgorganisaties. Als locatie is het Zorghotel Gaanderen gekozen. Klanten en/of bewoners worden hier met oprechte aandacht en warmte verzorgd. 

De hierboven genoemde zorgorganisaties uit de Achterhoek hebben de afgelopen periode veel kennis en ervaringen opgedaan in het verzorgen van corona patiënten. Het bundelen van deze kennis over COVID-19 en de collega’s die de afgelopen periode corona patiënten hebben verzorgd maken ons samen sterker om corona patiënten zo goed mogelijk te verzorgen en samen warme zorg te bieden. 

De klanten en bewoners van de zorgorganisaties worden gemonitord op symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen. Bij verdenking wordt een test afgenomen, natuurlijk in overleg met de arts. Wanneer er onverhoopt sprake is van een besmetting, kan diegene in het zorghotel worden verzorgd.

Naar buiten gaan, bijvoorbeeld om te wandelen, mag tijdens de geldende bezoekmomenten. Hierbij wordt u, als dat nodig is, geacht een mondneusmasker te dragen en 1,5 meter afstand van anderen te bewaren. 

Op sommige locaties kan gefietst worden op de duofiets. Dit kan alleen als de bezoeker of de zorgprofessional een mondneusmasker draagt. Ook heeft de duofiets een veiligheidsscherm.

Het is mogelijk om contact te houden via telefoon, FaceTime of door middel van raambellen als dat op de locatie mogelijk is.  

Behandelingen blijven gewoon met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen plaatsvinden wanneer noodzakelijk. Waar kan wordt digitaal, bijvoorbeeld per telefoon of videobellen, behandeld. Muziektherapie blijft mogelijk (alleen zonder zang), per woongroep. De therapeuten houden afstand en dragen een mondneusmasker. Zorg door (para)medici blijft doorgaan, natuurlijk ook met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, mits vooraf de bewoner en naasten zijn gecontroleerd op symptomen die horen bij het coronavirus. 

We zijn genoodzaakt behandelingen van een aantal externe behandelaars te beperken, om het aantal contactmomenten van mensen buiten de woonlocatie met de bewoners te verminderen. De bandagist, orthopedisch schoenmaker, revalidatie hulpmiddelen-service, hoorspecialist, komt alleen langs wanneer noodzakelijk en in overleg met de teamverpleegkundige en de arts of verpleegkundig specialist. Daarnaast is alleen acute tand/mondzorg mogelijk en zijn we genoodzaakt het bezoek van de kapper tijdelijk maar met maximaal 6 weken uit te stellen. De pedicure komt nog wel langs voor basis voetzorg op de eigen kamer. Zij houdt 1,5 meter afstand (van het gezicht) en maakt gebruik van beschermingsmiddelen.

De dienstverlening die medisch noodzakelijk is, bleef en blijft nog steeds te allen tijde beschikbaar. 

Voor bewoners die gebruikmaken van wasservice is er niets veranderd. In andere gevallen is het mogelijk om in overleg de was van uw naaste te brengen en mee te nemen als u op bezoek komt. Voor bewoners die nog geen bezoek ontvangen of voor niet-vaste bezoekers kan het wasgoed in de sluis gelegd worden op de met u afgestemde dagen. Per locatie is bepaald wat hiervoor de beste plek is en wanneer u de was kunt komen ophalen en de schone was weer retour kunt brengen. De eerste contactpersoon van elke bewoner beschikt over de noodzakelijke informatie.

Onze restaurants zijn nog gesloten voor bezoekers buiten onze woonlocaties. Aan vaste bezoekers van buiten onze woonlocaties worden in een aantal gevallen tijdelijke alternatieven aangeboden. Het is nog niet bekend wanneer de restaurants weer open gaan voor bezoek.

Wel laten we bewoners in overleg met de bewonersraad weer voorzichtig samen eten, omdat het nuttigen van de maaltijd een erg belangrijke invulling is van de dag en mede bijdraagt aan hun gezondheid en welbevinden. Natuurlijk op een manier die veilig en verantwoord is, op basis van richtlijnen opgesteld door het RIVM en onze Infectie Preventie Commissie. Zo wordt er te allen tijde de afstand van 1,5 meter tussen bewoners gewaarborgd en eten bewoners in twee vaste groepen die elkaar afwisselen op de maaltijdmomenten. Dit om te voorkomen dat bewoners in grote groepen in eenzelfde ruimte verblijven.

Er is voor alle locaties een eenduidige werkwijze afgesproken om dit mogelijk te maken, maar per locatie wordt gekeken naar de mogelijkheden in overleg met de zorgteams en cateringteams. Elke locatie is anders, zowel de eetgelegenheden als de grootte van de groepen bewoners. Alles wordt zorgvuldig afgewogen, hierover blijven we in gesprek. 

Vrijwilligers laten bewoners zich thuis voelen, o.a. door het doen van activiteiten. Op dit moment worden vrijwilligers gekoppeld aan vaste woongroepen, maar niet alle vrijwilligers bezoeken vanwege de gezondheidsrisico's de locaties. Ook worden op dit moment vrijwilligers ingezet om te ondersteunen als de zorgcontinuïteit in het gedrang komt. Het gaat echt om maatwerk per locatie. We hopen al onze vrijwilligers snel weer te mogen verwelkomen in onze huizen. 

Onze zorgverleners zetten nog een stap extra om onze bewoners een goede tijd te geven, ondanks alle onrust, onzekerheid en verstoring die het virus met zich meebrengt. Daarin worden ze bijgestaan door bewoners, naasten en heel veel mensen uit de samenleving die omzien naar bewoners en zorgverleners in verpleeghuizen. Een overzicht van deze momenten van geluk in coronatijd vindt u op https://www.sensire.nl/momentenvangeluk/

Bij warm weer gaat het hitteprotocol van kracht. In het hitteprotocol zijn maatregelen opgenomen over hoe we omgaan met hitte in relatie tot onze kwetsbare doelgroep. Lees hier ook meer over omgaan met warmte in verpleeghuizen.

Daarnaast vragen we vanwege corona extra aandacht voor de wijze van ventileren en het gebruik van airco’s en ventilatoren. Natuurlijke ventilatie blijft hierbij het belangrijkste. In de ochtend en avond wordt goed geventileerd. Per situatie wordt gekeken of dit afdoende is, zo niet dan heeft de airco de voorkeur boven de ventilator. Bij voorkeur wordt een airco of ventilator ingezet op de kamer van de bewoner. Daarnaast mag er een airco en eventueel ventilator worden geplaatst in een huiskamer van kleinschalige woongroepen. Er worden geen ventilatoren of airco’s ingezet in grote gezamenlijke ruimtes. En bij verdenking of bewezen besmetting met Covid-19 wordt geen airco of ventilator gebruikt.

Naar aanleiding van de besmetting bij een verpleeghuis in Maassluis, waarbij aanwijzingen zijn dat dit door een nieuw, modern ventilatiesysteem wordt veroorzaakt ontvingen we veel vragen. Bij Sensire is de situatie anders. Onze systemen recirculeren de lucht via centrale installaties, waarbij de voorgeschreven filtering wordt toegepast. Jaarlijks worden deze systemen volgens de richtlijnen gecontroleerd en bij intensief gebruik ook vaker dan geadviseerd. Ook onze airconditioningsystemen voldoen aan de eisen die het RIVM stelt. De coördinator techniek houdt de RIVM-richtlijnen en de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten. 

 • Actuele informatie over de zorg in onze huizen vindt u op op deze pagina. Deze informatie wordt voortdurend geactualiseerd.

 • Vragen over de zorg aan uw naaste kunt u zoals gebruikelijk stellen bij het team.
 • De Corona hulplijn is op werkdagen geopend voor algemene vragen over zorg in tijden van corona. De lijn is maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 0314 - 659 222.
 • Momenten van geluk in coronatijd: Op sensire.nl vindt u een overzicht van mooie initiatieven en momenten van geluk in coronatijd. Heeft u zelf tips of adviezen? Stuur een mailtje naar momentenvangeluk@sensire.nl of bel de corona hulplijn.
 • In contact blijven: We informeren u altijd persoonlijk als er iets essentieels verandert in de situatie van uw naaste. Ook via bewonersdossier PUUR* blijft u geïnformeerd over uw naaste. Dankzij uw bezoek op locatie bleef u voorheen ook op de hoogte van andere ontwikkelingen in de huiskamers en bij medebewoners. Dat is nu helaas niet mogelijk. Via Familienet* kunt u toch op de hoogte blijven én contact onderhouden met (naasten van) medebewoners. Heeft u nog geen toegang tot Familienet? Neem dan contact op met uw woonteam.