Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Informatie voor klanten Zorg Thuis
Informatie voor klanten Zorg Thuis

Informatie voor klanten Zorg Thuis

Sensire helpt u gezond te blijven, beter te worden of te leven met zorg. Dat doen we nu op een andere manier dan we gewend zijn en graag zouden willen: zorg die niet medisch noodzakelijk is leveren we tijdelijk niet, minder of op een andere wijze zoals zorg op afstand. We zijn voorzichtig en kijken per klant en situatie of er stap voor stap weer (voor een deel) zorg thuis kan worden geboden. Onze collega’s bekijken vanuit hun deskundigheid wat mogelijk en noodzakelijk is en gaan daar graag met u over in gesprek. Heeft u vragen over wijkverpleging in coronatijd?

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. En uiteraard kunt u met vragen ook bij de wijkverpleegkundige terecht. 

In deze tijd zijn ook wij gedwongen keuzes met pijn in ons hart te maken. Verschillende zorgorganisaties nemen ieders hun eigen maatregelen. In ons geval bekijken we per klant en situatie of de zorg, als die niet medisch noodzakelijk is, tijdelijk op een andere manier kan worden geleverd. Zo wordt persoonlijk contact bijvoorbeeld vervangen door een telefoontje of een videogesprek met zorg op afstand. Ook zetten we extra hulpmiddelen in die naasten in staat stellen dingen zelf te doen. En we gaan met klanten in gesprek over de hulp die zij kunnen krijgen van mantelzorgers als familie, vrienden of bekenden. Dit om fysiek contact tussen zorgverlener en klanten te beperken en zo verspreiding van schadelijke bacteriën tegen te gaan.

Sensire heeft met Zorg(verlening) op afstand veel ervaring opgedaan. Daarvan maakten we de afgelopen periode en nu nog steeds intensief gebruik. Daarmee hopen we zowel medewerkers als klanten en hun naasten te beschermen. En capaciteit in de zorg vrij te maken, zodat we aan een grotere zorgvraag kunnen voldoen mocht dat vanwege een toename aan coronabesmettingen nodig zijn.

We zijn dit pad ingeslagen op basis van adviezen van collega-zorgorganisaties waar we mee in contact staan. Waaronder de ervaringen van zorgorganisaties in Brabant. Het is een ingrijpende maatregel, maar alleen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De wijkverpleegkundige moet op dit moment keuzes maken die hij of zij normaal gesproken nooit zou willen maken.

We beloven onze klanten er alles aan te doen om hen de zorg te bieden die nodig is, met alle deskundigheid, toewijding en professionaliteit die zij van ons mogen verwachten.

Wanneer de klant en zijn of haar situatie vraagt om fysiek contact wordt dit op basis van de deskundigheid van de wijkverpleegkundige voorzichtig en stap voor stap weer mogelijk gemaakt. In sommige gevallen worden klanten weer thuis bezocht.

Ook in deze tijd kijken onze zorgverleners goed naar de zorg die u nodig heeft. De wijkverpleegkundige kijkt naar uw persoonlijke situatie. Die situatie kan natuurlijk veranderen, bijvoorbeeld als het gaat om uw gezondheid of de beschikbaarheid van mantelzorgers. Blijf daarom in contact met uw wijkverpleegkundige en neem telefonisch contact op als dat nodig is. Samen overleggen we wat nodig is in uw persoonlijke situatie.

In de zorg thuis is elke situatie anders. Dat is het mooie van ons werk, maar in deze situatie is het voor onze collega’s ook een reden tot zorg. Daarom hebben we aan u het dringende verzoek om de richtlijnen van de overheid te volgen en het aan te geven als u last hebt van (lichte) klachten. Het is dan belangrijk u te laten testen. Hoe u zich kunt laten testen leest u hieronder.

U of uw naaste kunt zonder tussenkomst van de huisarts zelf een afspraak maken om u te laten testen. Bel naar het telefoonnummer 0800-1202. Het is belangrijk de uitslag ook te delen met de wijkverpleegkundige. 

Een deel van de zorg thuis kunnen we alleen bij u thuis verlenen. Maar er is ook zorg waarbij dat niet nodig is. denkt u aan medicatie-inname, controle bij benauwdheid of het bied van dagstructuur. Al jaren zet Sensire zorg op afstand in, en de afgelopen maanden doen we dat steeds vaker. Met een speciale ouderentablet kunt u eenvoudig met een videoverbinding contact onderhouden met zorgverleners. Ook zijn er allerhande andere mogelijkheden om telefonisch, met hulpmiddelen of via een beeldverbinding zorg te ontvangen waarbij we niet bij u thuis komen. Soms is dat even wennen, maar voor heel veel klanten geldt dat ze er uiteindelijk ook heel blij mee zijn: niet meer afhankelijk van een vast bezoekmoment, en toch regelmatig contact. Uw wijkverpleegkundige beoordeelt of zorg op afstand ook in uw situatie passend kan zijn.

Benieuwd wat zorg op afstand doet voor onze klanten en medewerkers? We hebben hier een filmpje over gemaakt.

Op dit moment worden klanten waarvan wordt verdacht dat zij met corona zijn besmet door het eigen team verzorgd of verblijven zij in het Zorghotel Gaanderen. Onze collega’s zijn van alle hygiëne- en veiligheidsregels doordrenkt, weten hoe zij beschermd moeten verplegen, kunnen op elk moment belangrijke informatie raadplegen en contact opnemen met onze eigen Infectie Preventie Commissie. Daarbij kennen de collega’s de klant en de klant zelf onze collega’s. En dat is fijn, want er komen gewoon bekende gezichten achter de voordeur. 

In voorbereiding op een mogelijke tweede uitbraak van COVID-19 hebben de zorgorganisaties uit de Achterhoek: Marga Klompé, Careaz, Azora, Markenheem, Sutfene, Gouden Leeuwgroep en Sensire, aan de veiligheidsregio Achterhoek voorgesteld om een gezamenlijk centraal cohort (afdeling) in te richten om patiënten met corona te verzorgen. Zowel mensen in de thuissituatie als wonend bij een van de zorgorganisaties. Als locatie is het Zorghotel Gaanderen gekozen. Klanten en/of bewoners worden hier met oprechte aandacht en warmte verzorgd. 

De hierboven genoemde zorgorganisaties uit de Achterhoek hebben de afgelopen periode veel kennis en ervaringen opgedaan in het verzorgen van corona patiënten. Het bundelen van deze kennis over COVID-19 en de collega’s die de afgelopen periode corona patiënten hebben verzorgd maken ons samen sterker om corona patiënten zo goed mogelijk te verzorgen en samen warme zorg te bieden. 

De klanten en bewoners van de zorgorganisaties worden gemonitord op symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen. Bij verdenking wordt een test afgenomen. Wanneer er onverhoopt sprake is van een besmetting, kan diegene in het zorghotel worden verzorgd.

Een mondneusmasker biedt veiligheid, maar heeft ook nadelen. De mondneusmaskers blijken een barrière voor echt contact met klanten en bewoners. Zij kunnen iemands mimiek niet zien en hebben vaak moeite de zorgprofessional te verstaan of reageren verward of angstig. Ondanks deze nadelen, blijven wij - ook nu het gebruik landelijk wordt versoepeld - gebruik maken van mondneusmaskers bij mensen thuis in de wijk. Hiermee beschermen wij u en uw naasten, onze andere klanten en collega's. 

Sensire volgt altijd de richtlijnen van het RIVM en staat in nauw contact met andere organisaties voor ouderenzorg uit de regio. Waar nodig nemen we extra maatregelen op advies van onze deskundige artsen. Dat doen we met het oog op onze bijzondere doelgroep. Het RIVM adviseert nog niet om in alle gevallen mondneusmaskers te gebruiken. Volgens het RIVM is men in de ouderenzorg en wijkverpleging onvoldoende in staat om hiermee veilig te werken omdat kennis en kunde ontbreekt. Dat is bij Sensire beslist niet het geval. Binnen verpleeghuizen komen vaker infectieziekten voor, zoals NORO of Influenza. Ook dan wordt gebruikgemaakt van beschermingsmiddelen. Ook in de zorg aan huis kan er sprake zijn van infectueuze of anderszins risicovolle handelingen.

Sensire is trots op haar deskundige zorgprofessionals. We worden bijgestaan door een zeer betrokken en deskundige Infectie Preventie Commissie met artsen en verpleegkundigen. Zij zorgen voor actuele en begrijpelijke instructies. Deze worden ondersteund met trainingsmateriaal in de vorm van stappenplannen en video’s. Minimaal wekelijks worden medewerkers bijgepraat in een videobijeenkomst, teams bespreken de maatregelen onderling en wijkverpleegkundigen spelen een cruciale rol in veilige zorgverlening thuis.

Voor beschermingsmiddelen geldt altijd: alleen bij juist gebruik bieden ze bescherming, bij onjuist gebruik neemt het risico toe. Op elk niveau in de organisatie is men daarvan doordrongen.