Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Informatie voor klanten Zorg thuis Informatie voor klanten Zorg thuis

Informatie voor klanten Zorg thuis

Sensire helpt u gezond te blijven, beter te worden of te leven met zorg. Dat doen we nu op een andere manier dan we gewend zijn en graag zouden willen: zorg die niet medisch noodzakelijk is leveren we tijdelijk niet, minder of op een andere wijze. Dat heeft impact, want ook die zorg is er niet voor niets.

Sensire is er voor iedereen, ook voor onze klanten met corona. Dat doen we op de veiligst mogelijke manier: voor onszelf, en voor onze niet-besmette klanten. Heeft u vragen over wijkverpleging in coronatijd? Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. 

In deze tijd zijn ook wij gedwongen keuzes met pijn in ons hart te maken. Verschillende zorgorganisaties nemen ieders hun eigen maatregelen.

In ons geval verminderen we het aanbod van niet direct-noodzakelijke zorg of kijken we of de zorg op een andere manier wordt geboden. Zo kan het zijn dat persoonlijk contact wordt vervangen door een telefoontje of een videogesprek met zorg op afstand. Ook zetten we extra hulpmiddelen in die naasten in staat stellen dingen zelf te doen. En we gaan met klanten in gesprek over de hulp die zij kunnen krijgen van mantelzorgers als familie, vrienden of bekenden. Niet alleen om fysiek contact tussen zorgverlener en klanten te beperken en zo verspreiding van schadelijke bacteriën tegen te gaan, maar ook omdat we op korte termijn een toename aan zorgvragen verwachten. Waarbij we ieders inzet nodig hebben. Bijvoorbeeld doordat ziekenhuizen minder opnames uitvoeren. We kijken hierin ook naar hoe meer collega's ingezet kunnen worden bij zorg op afstand in plaats van fysiek contact.

We zijn dit pad ingeslagen op basis van adviezen van collega-zorgorganisaties waar we mee in contact staan. Waaronder de ervaringen van zorgorganisaties in Brabant. Het is een ingrijpende maatregel, maar alleen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De wijkverpleegkundige moet op dit moment keuzes maken die hij of zij normaal gesproken nooit zou willen maken.

Als klant en ook als zorgverlener zitten we samen in een nieuwe situatie. Samen bekijken we wat nodig is om deze crisis te lijf te gaan. Waarbij we beloven de nodige zorg, verantwoord te blijven bieden.

Voor de zorg aan onze klanten aan huis geldt dat we actief op zoek gaan naar alternatieve manieren om de zorg te verlenen. Zo kan het zijn dat persoonlijk contact wordt vervangen door een telefoontje of een videogesprek met zorg op afstand. Ook kan het zijn dat er een extra beroep wordt gedaan op mantelzorgers. Tenslotte kan het zijn dat de samenstelling van het zorgteam tijdelijk verandert. Sensire heeft met Zorgverlening op afstand veel ervaring opgedaan. Daarvan maken we de komende periode intensief gebruik. Daarmee hopen we capaciteit in de zorg vrij te maken en zowel medewerkers als klanten te beschermen. We beloven onze klanten er alles aan te doen om hen de zorg te bieden die nodig is, met alle deskundigheid, toewijding en professionaliteit die zij van ons mogen verwachten.

Ook in tijden van corona kijken onze zorgverleners goed naar de zorg die u nodig heeft. Als zorg niet medisch noodzakelijk is, kan het zijn dat de wijkverpleegkundige besluit om tijdelijk op een andere wijze, of minder zorg aan u te leveren. Daarbij kijkt de wijkverpleegkundige naar uw persoonlijke situatie. Die situatie kan natuurlijk veranderen, bijvoorbeeld als het gaat om uw gezondheid of de beschikbaarheid van mantelzorgers. Blijf daarom in contact met uw wijkverpleegkundige en neem telefonisch contact op als dat nodig is. Samen overleggen we wat nodig is in uw persoonlijke situatie. 

Voor wijkverpleging aan coronapatiënten beschikt Sensire over een aantal mobiele coronateams. Deze zorgverleners weten hoe ze veilig zorg kunnen leveren aan besmette klanten. Ook leveren ze alleen zorg aan deze groep klanten. Onze verpleegkundigen en verzorgenden maken gebruik van beschermingsmiddelen: een schort, mondkapje, spatbril en handschoenen. We leggen uit waarom we de zorg op deze wijze leveren. Veel van onze klanten met coronabesmetting hebben te maken met eenzaamheid en angst: het bezoek van een zorgverlener van Sensire is vaak een van de weinige – of zelfs het enige – persoonlijke contact. Collega Marie-José vertelt in dit filmpje hoe het is om zorg te bieden aan coronapatiënten.

Sensire volgt de richtlijnen van het RIVM en onze brancheorganisatie ACTIZ in het gebruik van beschermingsmiddelen. Daarom maken we alleen gebruik van mondkapjes, schorten, brillen en handschoenen als dat volgens wetenschappelijke inzichten nodig is. Op dit moment is er in Nederland onvoldoende voorraad van beschermingsmiddelen om deze altijd in te zetten bij elk zorgmoment. We dringen er bij de overheid op aan om deze middelen beschikbaar te stellen waar dit het meest nodig is: ook in onze verpleeghuizen en in de zorg thuis.
We zijn geen voorstander van zelfgemaakte mondkapjes of het gebruik van ongeteste hulpmiddelen. Niet alleen zijn die middelen niet bewezen effectief: ze kunnen zelfs een averechts effect hebben. Zelfgemaakte mondkapjes zijn broeinesten voor virussen en zijn vaak niet veilig te gebruiken. Ook geven ze een vals gevoel van veiligheid. 

De zorgprofessional van Sensire beoordeelt op basis van zijn of haar deskundigheid en op basis van de richtlijnen van het RIVM of het echt op dat moment noodzakelijk is om een klant te verzorgen met een mondneusmasker. Het wordt natuurlijk anders als er bij de klant en/of de zorgprofessional sprake is van lichte klachten. Dan wordt er gekeken naar alternatieven zoals het uitstellen van de zorg (wanneer dat kan), of dat het door een collega wordt overgenomen. Wanneer beide alternatieven niet mogelijk zijn, worden extra beschermende middelen ingezet zoals mondneusmaskers. Ook worden op dat moment andere factoren afgewogen zoals onder andere het soort zorg dat moet worden verleend, en hoe lang dat contact duurt.

In de zorg thuis is elke situatie anders. Dat is het mooie van ons werk, maar in deze situatie is het voor onze collega’s ook een reden tot zorg. Daarom hebben we aan u het dringende verzoek om de richtlijnen van de overheid te volgen.

Een deel van de zorg thuis kunnen we alleen bij u thuis verlenen. Maar er is ook zorg waarbij dat niet nodig is. denkt u aan medicatie-inname, controle bij benauwdheid of het bied van dagstructuur. Al jaren zet Sensire zorg op afstand in, en de afgelopen maanden doen we dat steeds vaker. Met een speciale ouderentablet kunt u eenvoudig met een videoverbinding contact onderhouden met zorgverleners. Ook zijn er allerhande andere mogelijkheden om telefonisch, met hulpmiddelen of via een beeldverbinding zorg te ontvangen waarbij we niet bij u thuis komen. Soms is dat even wennen, maar voor heel veel klanten geldt dat ze er uiteindelijk ook heel blij mee zijn: niet meer afhankelijk van een vast bezoekmoment, en toch regelmatig contact. Uw wijkverpleegkundige beoordeelt of zorg op afstand ook in uw situatie passend kan zijn.

Benieuwd wat zorg op afstand doet voor onze klanten en medewerkers? We hebben hier een filmpje over gemaakt.