Sensire verlengt tijdelijk intensieve zorg De Benring
Sensire verlengt tijdelijk intensieve zorg De Benring

Sensire verlengt tijdelijk intensieve zorg De Benring

21 juli 2020
De intensieve zorg aan bewoners van de kleinschalige woongroep in De Benring wordt onder een aantal voorwaarden tot uiterlijk 1 oktober geleverd door Sensire. De woonzorgcoöperatie heeft tot 15 augustus de gelegenheid om een nieuw plan voor intensieve zorg in te dienen bij het zorgkantoor. Dat is op hoofdlijnen de uitkomst van intensieve onderhandelingen tussen betrokken partijen.

Vandaag diende een kort geding tussen bewoners van De Benring, Sensire en het zorgkantoor Midden-IJssel. In de marge van dit geding is na intensief overleg een compromis gevonden waarin alle partijen zich kunnen vinden. Sensire levert de zorg tot uiterlijk 1 oktober, mits de Woonzorgcoöperatie voor 15 augustus met een alternatief plan komt voor intensieve zorg. Komt dat plan er niet, dan eindigt de zorg in de kleinschalige woongroep van Sensire per 1 september en zullen bewoners alsnog moeten verhuizen.

Mocht de woonzorgcoöperatie met een alternatief plan voor intensieve zorg in de Benring komen, dan neemt het zorgkantoor daarover uiterlijk 15 september een besluit. Als er een nieuwe aanbieder komt, dan zorgt Sensire voor zorgvuldige overdracht. Sensire zet de intensieve zorg dan voort tot uiterlijk 1 oktober. 

verkennen van alternatieven

In juni maakte Sensire bekend dat de 24-uurs intensieve zorg aan de zes bewoners in de Benring niet toekomstbestendig is. De zes bewoners die nu intensieve 24-uurs zorg ontvangen op de Benring ontvingen een voorstel voor wonen met zorg op een andere locatie. Voor de andere twintig bewoners blijft zorg in De Benring beschikbaar in de vorm van wijkverpleging met 24-uurs beschikbaarheid. Zij kunnen als zij dat willen blijven wonen in De Benring.

Sensire nam de zorg eind 2019 over van het toen failliete Trimenzo. Bij aanvang was duidelijk dat er iets moest veranderen om de intensieve zorg in De Benring toekomstbestendig te organiseren. Vanaf januari is met verschillende partijen verkend welke mogelijkheden er zijn om in samenwerking met de woonzorgcoöperatie, mede zorgaanbieders, de verhuurder, het zorgkantoor, vrijwilligers en diverse medewerkers van Sensire de zorgverlening op andere wijze vorm te geven binnen de gemeenschap van Voorst. Hoe waardevol deze ontmoetingen ook zijn geweest en hoe mooi het concept in De Benring ook is, het heeft helaas niet geleid tot een oplossing om intensieve 24-uurs zorg vanuit Sensire te kunnen blijven aanbieden op de Benring. Sensire besloot daarom dat zij als thuiszorgaanbieder verder gaat in Voorst.

Begrip en samenwerken

Vanuit Sensire begrijpen we heel goed dat de verhuizing van zes bewoners veel losmaakt bij bewoners, hun naasten en de gemeenschap van Voorst.

Ook met de medewerkers hebben we intensief contact en zoeken we in overleg naar een passende oplossing. Voor de meeste medewerkers betekent dit dat zij de overstap kunnen maken naar de wijkverpleging of kunnen werken in een van de andere locaties voor wonen met zorg.

Sensire hoopt dat met de gemaakte afspraken ruimte ontstaat voor rust bij bewoners, naasten en medewerkers en voor constructieve samenwerking met betrokken partijen. 

ANTWOORD OP UW VRAGEN

We begrijpen heel goed dat u misschien vragen heeft over deze berichtgeving. Op deze pagina van onze website vindt u antwoorden op de veelgestelde vragen. 

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.