Steeds meer kleine stappen naar vrijheid in verpleeghuizen Sensire
Steeds meer kleine stappen naar vrijheid in verpleeghuizen Sensire

Steeds meer kleine stappen naar vrijheid in verpleeghuizen Sensire

14 april 2021

Nu 80% van de bewoners en de medewerkers in het verpleeghuis is gevaccineerd, volgt het kabinet het advies van het Outbreak Management Team (OMT) om meer versoepelingen mogelijk te maken voor mensen in het verpleeghuis. De infectiepreventie commissie van Sensire heeft in overleg met de cliëntenraad afgestemd welke kleine stappen naar meer vrijheid in het verpleeghuis Sensire de komende tijd neemt. Op een veilige en gecontroleerde manier, want waakzaamheid blijft zeker geboden met de komst van een piek van de derde golf van het coronavirus.

De specialisten ouderengeneeskunde en infectiepreventie commissie van Sensire: “De roep en wens van bewoners, naasten en medewerkers om te verruimen is gehoord en ervaren we zelf ook. Meer versoepelingen zijn belangrijk voor het welzijn van de bewoners. We zijn dan ook telkens op zoek naar meer vrijheid daar waar het veilig kan. Eerder al verruimden we onze bezoekregeling. En zijn kappers en ook de (vaste) vrijwilligers al een tijdje meer dan welkom om te zorgen voor die belangrijke geluksmomenten. Nu iedereen (die toestemming heeft gegeven) in het verpleeghuis is gevaccineerd kijken we wat nog meer kan om het mensen in onze verpleeghuizen zo aangenaam mogelijk te maken in deze coronatijd die nu al meer dan een jaar aanhoudt.”

De volgende versoepelingen gelden voor de locaties Wonen met Zorg en niet voor de locaties Behandeling en Revalidatie. Op deze locaties is nog geen sprake van een vaccinatiegraad van tenminste 80%. De volgende versoepelingen voor de locaties Wonen met Zorg gaan per vandaag in.

Met vaccinatie of een negatieve coronatest binnen 1,5 meter

Bezoek dat twee weken geleden volledig gevaccineerd is of binnen de afgelopen 48 uur een negatieve coronatest heeft gehad mag zonder mondkapje binnen de 1,5 meter van hun naaste komen. Bezoek waarbij dat niet het geval is, mag - zoals al eerder aangekondigd - het mondkapje afdoen als zij op 1,5 meter afstand van hun naaste blijven zitten.

Meer ‘bubbels’ en bezoek van artiesten mogelijk

Waar een groep bewoners (een ‘bubbel’) voorheen in verbinding stond met alleen hun eigen groep (waarmee zij een huiskamer delen) en een andere bubbel binnen het verpleeghuis, brengen we nu meer groepen bewoners samen. Bijvoorbeeld om samen te eten of samen een activiteit te doen. Wel is het aantal bubbels of de groepsgrootte van een ontmoeting tussen meerdere bubbels afhankelijk van de grootte van de ruimtes op de locatie en de risico’s die de (senior) teamverpleegkundige/regieverpleegkundige op dat moment ziet. Op dit moment kunnen naasten of andere mensen ‘van buiten’ de locaties nog niet deelnemen aan deze bubbel(s) van bewoners. Zij kunnen alleen aanhaken bij de huidige, bekende bubbels en natuurlijk hun naasten individueel ontmoeten.

Om bewoners te laten genieten van muziek en ander vermaak zijn nu maximaal twee artiesten/entertainers welkom op de afdeling. Zij blijven natuurlijk 1,5 meter afstand houden en de andere landelijke veiligheidsmaatregelen volgen.

De cliëntenraad van Sensire: “De bewoners en hun naasten zijn hier erg blij mee. De bewoners hebben echt behoefte aan een verzetje, wat reuring in het verpleeghuis. En met de verruiming dat hun naasten, mits zij gevaccineerd of op dat moment bewezen coronavrij zijn, weer dichtbij mogen komen, wordt die lang verlangde knuffel weer mogelijk. De versoepelingen zijn natuurlijk ook wel spannend. Als iedereen de veiligheidsmaatregelen voorop zet, is dit een grote stap vooruit in het welzijn van onze bewoners.”

Steeds meer mogelijkheden, maar maatregelen blijven van kracht

Deze kleine stappen worden gecontroleerd genomen. Frederik Lindenhovius: “We nemen deze stappen terwijl we ons tegelijkertijd voorbereiden op de piek van de derde golf. We zijn ons ervan bewust dat we met deze stappen risico’s nemen, maar wel in het belang van de bewoners en hun welzijn. Deze stappen kunnen we alleen nemen door samen de geldende maatregelen te blijven volhouden: 1,5 meter afstand houden, een goede handhygiëne en het gebruik van een mondneusmasker in de algemene ruimten. We houden in de gaten wat deze verruimingen teweeg brengen en stellen deze bij als de veiligheid van de bewoners, hun naasten en onze medewerkers in gevaar komt.”

In gesprek blijven 

Wanneer deze verruimingen geen nadelige consequenties hebben en naarmate er steeds meer mensen buiten de locaties zijn gevaccineerd, is hopelijk stap voor stap nog meer verruiming mogelijk de komende tijd. We volgen het landelijke beleid en nemen alleen meer stappen als de situatie in onze veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland dat toelaat. Vooralsnog blijven onze zorgmedewerkers wel hun mondkapje dragen, omdat er buiten het verpleeghuis nog steeds veel besmettingen zijn. Op deze webpagina houden we u op de hoogte van de laatste maatregelen en verruimingen die gelden. Heeft u vragen of maakt u zich misschien zorgen om de veiligheid van uw naaste? We zijn graag hierover met u in gesprek. Neem contact op met het voor u bekende zorgteam. 

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.