Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Wat doet Sensire in tijden van Corona? Wat doet Sensire in tijden van Corona?

Wat doet Sensire in tijden van Corona?

Door corona staat de wereld op zijn kop. Dat geldt voor ons allemaal, en al helemaal voor onze klanten, bewoners, vrijwilligers en medewerkers. Leven zoals u wilt, dat is onze belofte. Maar kan dat wel, als mensen ziek worden, bezoek niet mogelijk is en zorg wordt afgeschaald?

“We zijn gemotiveerd door uw geluk: u het leven laten leven zoals u dat wilt. Ondanks beperkingen.” Dat is onze belofte aan al onze klanten. Tegelijk dwingt de virusuitbraak ons tot maatregelen die daar haaks op staan: bezoek weren, zorg afschalen tot het medisch noodzakelijke. En ook in onze verpleeghuizen, bij onze klanten en bij onze medewerkers wordt het virus vastgesteld en heeft het zijn uitwerking.

Voor onze klanten en bewoners ziet het dagelijks leven er heel anders uit. Restaurants zijn gesloten, de gezelligheid en ondersteuning van vrijwilligers blijft achterwege en alle kleine dingen die het leven zo waardevol maken zijn opeens anders: vaste gewoonten die voor bewoners met dementie zo belangrijk zijn, kleine momenten van geluk, een vast team van zorgverleners in de wijk… Er zijn andere gezichten, de deur naar de samenleving die normaal gesproken wijd open staat, is nu dicht.

PIJN IN HET HART

Bij Sensire zeggen we: Leven zoals u wilt, dat is wat ons motiveert om dat stapje extra te zetten bovenop de goede zorg die u al van ons mag verwachten. Maar juist nu zijn we gedwongen om maatregelen te nemen om de ‘goede zorg’ te bieden, waar die ten koste gaat van ‘leven zoals u wilt’. We volgen de richtlijnen van het RIVM en de overheid, met soms extra maatregelen als dat nodig is om onze kwetsbare klanten en bewoners te beschermen. Dat doen we met pijn in het hart, omdat we zien wat de ongewenste effecten daarvan zijn. Maar we doen het ook met overtuiging, omdat we weten wat ons ten diepste motiveert: het goede te doen voor onze klanten en bewoners.

CREATIEF IN CONTACT

We zijn onder de indruk van de betrokkenheid, de veerkracht en de moed van onze bewoners, klanten en hun naasten. Mensen die creatieve manieren verzinnen om toch in contact te blijven met hun naaste, klanten die open staan voor het gebruik van zorg op een heel andere wijze dan ze gewend waren: op afstand via beeldbellen, met hulpmiddelen of ‘gewoon’ via de telefoon.

En zo doen ook wij bij Sensire wat in onze macht ligt om te doen wat ons zo motiveert: het geluk van onze klanten en bewoners. Ook als dat geluk soms zo ver weg lijkt, ook als het coronavirus je soms de vraag doet stellen: ‘Geluk, in tijden van corona. Kan dat wel?’

IN GESPREK

Op deze website informeren we u over de aanpassingen die we doen in de zorg aan u en laten we zien wat er gebeurt om de momenten van geluk in tijden van corona vast te houden.

Heeft u vragen over de informatie op deze website? Neem dan contact op met uw zorgverlener of zorgteam op de gebruikelijke wijze. Voor algemene vragen over onze dienstverlening in tijden van corona belt u de hulplijn. Hier kunt u ook terecht met uw tips, adviezen en suggesties. 

wetenschappelijk onderzoek

Sensire doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel bewoners in onze verpleeghuizen klachten van COVID-19 (het Coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van bewoners gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van COVID-19. Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen. 

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de Coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van bewoners die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt. Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met de klachtenfunctionaris. U kunt met haar in contact komen via 0900 8856 of klachtenfunctionaris@sensire.nl

Veelgestelde vragen

Er is inderdaad in heel Nederland, en ook bij ons sprake van schaarste. We zetten de middelen die we hebben in waar deze het hardst nodig zijn. We beheren de middelen op een centraal punt, zodat vanuit hier de middelen kunnen worden verdeeld naar waar ze het hardst nodig zijn. Daarnaast beschikt elk team wel over een basis aan middelen, maar dat is beperkt. Ook maken we gebruik van zogenaamde ‘uitbraakboxen’, een box met alle middelen die nodig zijn voor een uitbraak. Elk team beschikt over een uitbraakbox.

Aanbiedingen voor chirurgische maskers, mondmaskers (FFP1), spatbrillen, medische (wegwerp-)schorten zijn bijzonder welkom! We zijn terughoudend in het gebruik van zelfgemaakte maskers of andere alternatieven die het besmettingsrisico niet of nauwelijks verkleinen en soms ook vergroten. We volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM en de inzichten uit de sector. Dat vraagt om een moeilijke, zorgvuldige afweging, want de schaarste aan maskers, schorten en spatbrillen neemt snel toe. De richtlijnen die Sensire hanteert zijn afkomstig van deskundigen uit de eigen infectiepreventie commissie.