Informatie voor verwijzers
Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers

De coördinerend verpleegkundigen van het zorghotel onderzoeken samen met het ziekenhuis, de huisartsen, de mantelzorgers en eventueel de wijkverpleging die voorheen betrokken was, wat de best passende oplossing is voor de cliënt vanuit medisch-, sociaal-, psychisch- en omgevingsperspectief. Een (tijdelijk) verblijf in het zorghotel is een van de mogelijke oplossingen.

Wanneer biedt het zorghotel een oplossing:

  • Wanneer een cliënt positief getest is op Covid-19
  • Indien de cliënt tijdelijk zorg nodig heeft tijdens de Covid-19 infectie periode met ziekteverschijnselen.
  • Indien medische verantwoorde zorg noodzakelijk is. In Zorghotel Achterhoek is 24 uur per dag 7 dagen per week professionele zorg aanwezig. Tevens kan zuurstof en de meest voorkomende medicatie toegediend worden. Standaard wordt viermaal daags pols, ademhaling, temperatuur, bewustzijn en kleur gemeten. Er is een sensor boven de bedden die we persoonsgericht kunnen instellen op onrust, geluid, beweging en terugkomen binnen een bepaalde tijd in bed.
  • Indien de cliënt niet (meer) thuis kan wonen door Covid-19 of de cliënt niet meer in het ziekenhuis behandeld hoeft te worden.
  • Door de zorg en diensten van het zorghotel kan de opnameduur in het ziekenhuis met enkele dagen verkort worden in vergelijking met ontslag naar huis.

De ondersteunende zorg bestaat uit: 

  • dagelijkse visite door huisartsen van het zorghotel (indien nodig vaker);
  • geestelijke ondersteuning iedere vrijdag (indien wenselijk vaker);
  • fysiotherapie op afstand;
  • diëtiste en expertise gespecialiseerd verpleegkundige op afstand.

Indien noodzakelijk behoort een fysiek consult tot de mogelijkheden.

Conform de Verenzo-richtlijnen worden cliënten weer ontslagen om herbesmetting te voorkomen.

Bij het zorghotel kunnen clienten met beademingswens e/of reanimatiewens opgenomen worden, echter indien dit noodzakelijk is, wordt de client direct overgeplaatst naar een ziekenhuis. Het zorghotel is er alleen voor mensen die getest zijn op Covid-19 of partner zijn van een getest persoon.

Aanmelden patiënten

Patiënten kunnen aangemeld worden door de huisarts, wijkverpleegkundigen iom huisarts, transferverpleegkundigen van ziekenhuizen en revalidatiecentra. Dit gebeurt bij voorkeur overdag bij de coördinerend verpleegkundige van het Zorghotel. Indien er spoed is, dan kan hiervan afgeweken worden.

De coördinerend verpleegkundige is bereikbaar via 0314 - 65 92 01. 

Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina