03. Op zoek naar werkgeluk in coronatijd
03. Op zoek naar werkgeluk in coronatijd

03. Op zoek naar werkgeluk in coronatijd

Corona vroeg in 2020 veel van de zorgprofessionals en de organisatie. De ene maatregel volgde op de ander, en dat vroeg om een andere manier van beslissen en communiceren: praktische uitleg in webinars, achtergrondinfo met gefilmde interviews, en in de loop van het jaar ook steeds meer vlogjes. Benieuwd? Bekijk deze compilatie over een jaar samenwerken in coronatijd.  

Gedwongen keuzes maken

Het jaar 2020 was een jaar van ingrijpende keuzes waarvan geen zorgverlener had verwacht die ooit te moeten nemen. Een van de moeilijkste beslissingen was natuurlijk het bezoekverbod van onze woonlocaties in het voorjaar. Maar ook voor klanten in de wijk hadden we geen goed nieuws. De zorg werd uitgesteld, anders ingericht en afgeschaald tot het meest noodzakelijke. Maar wel met de belofte er alles aan te doen om hen de zorg te bieden die nodig is, met alle deskundigheid, toewijding en professionaliteit die zij van ons mogen verwachten.

En hoe tegenstrijdig ook, er ontstonden ook kansen en nieuwe, mooie mogelijkheden. Zoals het inzetten van ‘Zorg op afstand’ waar dat kon. Een aantal klanten ontving al Zorg op afstand, maar door de coronacrisis raakte het echt in een stroomversnelling. Ook zorgde het afschalen van zorg er in sommige gevallen voor dat mensen zelf de regie namen en zelfstandiger werden. Het afhankelijk zijn van zorg werd onverwachts minder vanzelfsprekend. 

Corona en het dagelijks werk

De verpleegkundige adviesraad (VAR) van Sensire speelde een belangrijke rol tijdens de coronacrisis als de ‘ogen en oren’ van de organisatie.

“Voor vrijwel alle medewerkers bij Sensire geldt dat Corona veel invloed heeft gehad op het (dagelijks) werk. De leden van de VAR zagen in hun eigen werkomgeving wat er gebeurde, wat er goed ging, wat mis ging en wat beter kon. We hebben de zorgen en knelpunten van collega’s steeds onder de aandacht gebracht bij de Raad van Bestuur en directie. Voor het Raad van Bestuur was die informatie, naast de inbreng van de infectiepreventiecommissies, clientenraden en directie van de klantlijnen, heel waardevol. De gesprekken met en adviezen van de VAR heeft de Raad van Bestuur altijd zeer serieus genomen.”

Ook voor de professionele adviesraad (PAR) van oud-Sutfene werd corona gedurende het jaar een vast agendapunt:

“We hielden ons bezig met thema’s als het omgaan met persoonsbeschermende middelen, hulp voor medewerkers als het mentaal zwaar wordt, vragen bij een besmetting op de afdeling en een veilige bezoekregeling. We gaan op zoek naar wat we van de noodgedwongen nieuwe werkwijzen kunnen behouden na coronatijd. We hebben bijvoorbeeld ervaren dat er digitaal meer kan dan we voorheen dachten.

Maar ook hielden we onszelf als PAR een spiegel voor: hoe zijn we als PAR geen vertragende factor? We wilden er graag voor zorgen dat we de organisatie een mandaat konden geven om snel op veranderende situaties te acteren.”