04. Samenwerken in coronatijd
04. Samenwerken in coronatijd

04. Samenwerken in coronatijd

Samenwerken is voor Sensire erg belangrijk. Maar in 2020 kreeg het nog meer betekenis op verschillende vlakken. 

Samen verder: fusie van Sensire en Sutfene

In november 2019 onderzochten Sutfene en Sensire de mogelijkheid tot een fusie. Beide partijen tekenden een intentieverklaring. Sensire levert onder meer thuiszorg, verpleeghuiszorg en jeugdgezondheidszorg in de Achterhoek. Sutfene is actief in de regio Zutphen met verpleeghuiszorg en revalidatiezorg. In september van 2020 was het officieel: wij gaan samen verder.

Samen zorgen in coronatijd

Niet alleen de fusie, maar ook de coronacrisis daagde ons in 2020 natuurlijk uit om nog meer samen te werken. ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’ is dan ook een bekende leus die zorgorganisaties erg letterlijk namen. Zorgorganisaties en collega’s met verschillende vakachtergronden en vanuit verschillende teams en organisaties werken samen om de noodzakelijke zorg te blijven bieden en de druk op de ziekenhuizen in de regio te verlagen. Zo konden we de noodzakelijke zorg blijven bieden, in het bijzonder de zorg aan ouderen met Covid-19.

Lees over het samenwerken in de fusie van Sensire en Sutfene en het samenwerken in het verlenen van zorg in coronatijd. 

Samenwerken met de cliëntenraad: verankeren van medezeggenschap

De samenwerking tussen collega’s vanuit verschillende achtergronden is van groot belang om de zorg te kunnen (blijven) bieden. Nu en in de toekomst. Maar misschien nog van grotere betekenis is onze verbinding met de cliëntenraad in het samen vormgeven van zorg. Door samen te werken met een vertegenwoordiging van naasten weten we wat belangrijk is in hoe we bewoners en klanten kunnen laten leven zoals zij dat willen. De cliëntenraad verankert medezeggenschap en eigen regie in de zorg die we bieden. Ondanks de omstandigheden. Zoals corona of de fusie. De cliëntenraad van Sensire:

“De cliëntenraad werd zoveel mogelijk betrokken bij de maatregelen die noodgedwongen werden genomen om bewoners en klanten te beschermen. In het afgelopen coronajaar was het meedenken in het belang van bewoners, klanten en naasten extra belangrijk.”

En ook middenin een fusie zorgt de cliëntenraad voor een stevig fundament voor medezeggenschap:

“De fusie is sinds september een feit. Bewoners op de verschillende locaties merken er nauwelijks iets van. Wij zorgen er voor dat de medezeggenschap ondanks alle veranderingen optimaal doorgang blijft vinden. Nu zijn er nog twee cliëntenraden, een van voormalig Sutfene en een van voormalig Sensire. Deze worden nog samengevoegd. Een mooie aftrap was de start van het gezamenlijke traject onder leiding van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) voor een nieuwe medezeggenschapsvisie en -structuur, en daarbij de noodzakelijke aanpassingen van de reglementen. De fusie, maar ook de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ-2018) was een mooie aanleiding om hier samen over na te denken. We hebben veel gepraat en veel geschreven. Dat gaan we evalueren en bijstellen, niets is in beton gegoten. Het belang van bewoners en klanten staat steeds voorop.”

Ook het evalueren van hoe en wat we doen om te streven naar klantgeluk is voor de cliëntenraad een belangrijke pijler: “In 2020 ging veel aandacht uit naar de PREM, het landelijk cliëntervaringsonderzoek dat in het voorjaar is gehouden onder klanten in de wijk. Elke wijkverpleegkundige heeft tien klanten gevraagd om mee te doen en de respons was 33% deelnamen. Sensire scoorde gemiddeld een 8,64; een mooi cijfer. En natuurlijk zijn er verbeterpunten waar medewerkers in dialoog met naasten aan kunnen (blijven) werken. Elke wijgro/gemeente heeft zijn eigen verbeterplan gemaakt en samen met de cliëntenraad is een overkoepelend, wijkzorg breed verbeterplan opgesteld. Een ander middel waarbij naasten de kans hebben om de zorg te evalueren en echt met Sensire in gesprek te gaan, zijn de Sensire Luistert bijeenkomsten. In 2020 zijn door corona helaas geen Sensire Luistert bijeenkomsten gehouden. Deze bijeenkomsten voor klanten en mantelzorgers (met een afvaardiging van de cliëntenraad) in een ongedwongen sfeer, leveren waardevolle informatie op over de zorg en dienstverlening van Sensire. Medewerkers en klanten waarderen ze enorm. Mantelzorgers krijgen bijvoorbeeld goed inzicht in wat er zoal leeft bij de klanten van Sensire. In 2021 starten we de Sensire Luistert bijeenkomsten weer op.”