01. Voorwoord
01. Voorwoord

01. Voorwoord

Beste lezer,

Van herstel na ziekte tot omgaan met beperking, van gezondheid en preventie tot het eigen leven leiden tot in de laatste levensfase: elke klant van Sensire is op zoek naar geluk. En juist in dat streven naar een leven zoals U wilt vinden onze zorgverleners en onze klanten elkaar.

In de relatie tussen klant en zorgprofessional gebeurt het. Die relatie wil Sensire zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom zet de organisatie soms bewust een stapje terug, om de zorgverlener steeds meer in staat te stellen een stap vooruit te doen - samen met de klant.

Die verbondenheid rondom de klant herkenden Sutfene en Sensire in elkaar, en vormde dit jaar ook de drijvende kracht in een fusie die plaatsvond temidden van de grootste gezondheidscrisis van de afgelopen decennia. In 2020 werd alles anders. Leven zoals U wilt werd een gezamenlijke belofte van een nieuwe organisatie, in een wereld die opeens draaide om beperkingen en maatregelen in plaats van welzijn, geluk, vrijheid en relaties.

Het jaar 2020 leek het jaar te zijn waarin niks vanzelf sprak. Van grote druk op onze collega’s in de directe zorg en daarbuiten; van eenzaamheid en onrust bij klanten en bewoners, van financiële, organisatorische uitdagingen, tot schaarste aan toe.En toch bleek 2020 ook een jaar te zijn waarvan we kunnen zeggen: we hebben elkaar gevonden en vastgehouden. Ontdekt dat alles wat ons werk waardevol maakt terug te voeren is naar echte relaties en gedeelde zorg voor elkaar. Het is ons gelukt om in een turbulent 2020 samen met klanten en bewoners te blijven zoeken naar wat nog wel kan, ondanks beperkingen. De crisis bracht collega’s, klanten en de gloednieuwe organisatie dichter bij elkaar.

Op het moment dat deze terugblik verschijnt staan we nog met onze voeten in de modder. Corona is nog dagelijkse realiteit en ook op andere terreinen zijn er uitdagingen genoeg. Maar dat wat ons drijft, de belofte die we doen aan elkaar en aan onze klant, die staat nog steeds als een huis.

Uw eigen wensen, gewoonten en omgeving: 
ze geven uw leven kleur, brengen geluk. 
Juist als gezondheid minder vanzelfsprekend wordt. 
Uw geluk, dat motiveert ons: 
in wijkverpleging, onze huizen en revalidatie. 
Samen met u zoeken hoe het kan: leven zoals U wilt.


We wensen u veel leesplezier bij deze terugblik op 2020!

Ben van Gent
Maarten van Rixtel
Renée Wilke
Raad van Bestuur Sensire