Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Klachten
Klachten

Klachten

Hoe goed we ook ons best doen om iedere bewoner naar eigen gewoonte te ondersteunen in het wonen bij Sensire, soms duiken er toch klachten op. Sensire is blij dat deze laagdrempelig worden geuit.


Open voor opmerkingen en kritiek

Een klacht, wens of een andere verwachting die geuit wordt naar de medewerker in de huiskamer is meestal direct op te pakken en op te lossen. Soms is ook direct uit te leggen waarom er een bewuste keuze is gemaakt om het voor de bewoner op een specifieke manier te doen. Deze meldingen vindt u niet terug in onze overzichten.

Klachten die niet worden opgelost in het directe contact tussen bewoner, familie en medewerker, of formeel worden ingediend via de website of klantlijndirectie, gaan ook vaak over andere verwachtingen, communicatieproblemen over een wens van bewoner of familie. We merken dat het steeds belangrijker wordt dat we bij iedere nieuwe bewoner vragen naar de verwachtingen van de bewoner en familie en daarnaast helder onze verwachtingen uitleggen aan hen.

De zorgmedewerker komt steeds vaker in verschillende situaties terecht. Zoals het gebruik van social media om een klacht te uiten. We vinden het jammer als mensen deze kanalen gebruiken voor het uiten van klachten, we benaderen hen dan ook altijd voor een persoonlijk gesprek.

Klachten in 2019

De samenwerkende klachtencommissie van Sensire en Sutfene heeft in 2019 geen formele klachten behandeld. De klachtencommissie verstrekt op verzoek regelmatig informatie over de wijze waarop Sensire omgaat met klachten aan zowel klanten als medewerkers. De klachtenfunctionaris ontving drie klachten.

In 2019 ontvingen wij acht klachten over de zorgverlening, dit gaat over locaties Wonen met Zorg, dagvoorzieningen en revalidatie.

  • Een vaak voorkomende klacht was de uiting van ongenoegen met betrekking tot de communicatie, het informeren van familie en het nakomen van afspraken. Alle klachten zijn wel naar tevredenheid van de familie opgelost.
  • Twee klachten waren gerelateerd aan de dagvoorzieningen en betroffen het vervoer van de bezoekers. Dit is direct met de desbetreffende vervoersaanbieder opgepakt, dit naar tevredenheid van bezoeker en familie.
  • Eén klacht had betrekking op verschillen in de verwachting en de beleving van de zorg die volgens een ELV klant niet op de juiste manier werd geboden. De klant is zonder aankondiging vertrokken en had geen behoefte aan een nieuw gesprek.

De klachtenprocedure

Formeel of in samenspraak

Als er bij Sensire een klacht wordt ingediend, zal de directeur contact zoeken. Veelal wordt de klacht verder verhelderd in een persoonlijk gesprek en in samenspraak met elkaar opgelost. Soms komt het voor dat een klacht niet in dialoog is op te lossen. In dat geval zal de onafhankelijke klachtenfunctionaris die Sensire daarvoor inhuurt de klacht met zowel klager als Sensire verder verhelderen en zo goed mogelijk oplossen. Hier vindt u de klachtenprocedure van Sensire.

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is niet in dienst van Sensire en is dus onpartijdig. Zij probeert u, de betrokken medewerker en de directeur te helpen om samen de klacht op te lossen. U kunt met haar in contact komen via 0900 8856 of klachtenfunctionaris@sensire.nl. Hoe een en ander precies in zijn werk gaat leest u in de klachtenprocedure van Sensire.

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.