Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Informatie over vaccinatie voor bewoners en naasten
Informatie over vaccinatie voor bewoners en naasten

Informatie over vaccinatie voor bewoners en naasten

De bewoners woonachtig op de locaties van Sensire zijn in het eerste kwartaal van 2021 gevaccineerd.  

Informatie om een goede keuze te maken

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen rondom de voor u belangrijke thema’s, zoals onder andere de veiligheid, het waarom van vaccineren, informatie over het vaccin, hoe het vaccineren in zijn werk gaat. Het gaat hier voornamelijk om betrouwbare informatie vanuit de Rijksoverheid. Zodat u en uw naaste weten waar u aan toe bent en een goede afweging kunt maken om wel of niet te vaccineren. 

Toegankelijke informatie over de corona vaccinatie: praatplaat en Steffie over corona

Voor bewoners van verpleeghuizen is er een speciale praatplaat ontwikkeld. Deze geeft in plaatjes en eenvoudige taal meer uitleg over de vaccinatie. De praatplaat bestaat uit twee delen: een deel voor de bewoners en een deel voor de begeleiders. De praatplaat is te downloaden onderaan deze webpagina. Daarnaast kunnen bewoners en naasten ook naar corona.steffie.nl/vaccinatie voor een filmpje met eenvoudige uitleg over de corona vaccinatie. U kunt ook informatie vinden op www.coronavaccinatie.nl. Of bel naar 0800-1351, de informatielijn over het coronvaccin van de Rijksoverheid. 

    Bent u recent verhuisd naar een woonzorglocatie van Sensire, dan kunt u zich onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde van Sensire laten vaccineren tegen het coronavirus mocht u nog niet (volledig) zijn gevaccineerd. Hierbij worden mensen die mobiel zijn en dus zelf (of samen met een begeleider) naar een GGD vaccinatie locatie kunnen komen zo veel mogelijk opgeroepen om via de GGD een vaccinatie te ontvangen. Indien dit is besproken met uw specialist ouderengeneeskunde en u een brief heeft ontvangen om zelf een afspraak te maken bij de GGD kunt u als volgt een afspraak maken (zonder de brief te hebben ontvangen is het zelf maken van een afspraak niet mogelijk):

  • Hoeft u alleen nog uw tweede vaccinatie te ontvangen? Vul dan voor het aanvragen van uw tweede vaccinatie het online aanmeldformulier in. Op het formulier vult u uw persoonsgegevens in, de datum van de eerste vaccinatie en welke soort vaccin u hebt ontvangen. Na het versturen van het formulier ontvangt u een bevestiging. Uw aanmelding wordt binnen 7 tot 10 werkdagen beoordeeld. U krijgt vervolgens een schriftelijke uitnodiging voor het maken van een afspraak bij één van de GGD vaccinatielocaties.
  • Is het uw eerste vaccinatie tegen het coronavirus? Dan kunt u zelf een afspraak maken om een eerste en tweede vaccinatie te krijgen op een van de vaccinatie locaties van de GGD. Dit kunt u doen via www.coronatest.nl of door te bellen naar 0800-7070. Het callcenter is 7 dagen in de week open, van 8.00 tot 20.00 uur. Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u hiervan een bevestiging. Zorg dat u uw BSN-nummer bij de hand heeft, want daar wordt naar gevraagd bij het maken van de afspraak. 

Vraag en antwoord

Van het coronavirus kunt u ziek worden. Sommige mensen worden ernstig ziek. Dat geldt vooral voor mensen ouder dan 60 jaar en voor mensen die al een ziekte hebben. Als u besmet raakt met dit virus kunt u last krijgen van klachten. Zoals koorts, hoesten, keelpijn, een loopneus en verlies van reuk en smaak. Ook kunt u last krijgen van ernstige klachten. Zoals benauwdheid en een longontsteking. Sommige mensen overlijden aan het coronavirus. U krijgt dit vaccin om te voorkomen dat u ziek wordt door het coronavirus.

Bron: Rijksoverheid

We begrijpen dat u mogelijk nog twijfelt om u te laten vaccineren. Zeker als er mogelijk sprake is van een hoge kwetsbaarheid door een zeer zwakke gezondheid. Of als u andere afwegingen heeft om u niet te laten vaccineren.

We willen u graag goed adviseren in het wel of niet ontvangen van een vaccinatie. Heeft u twijfels, vragen of zorgen rondom de vaccinatie tegen corona? Bespreek deze gerust met het voor u bekende zorgteam. In overleg met het zorgteam zou u ook een arts kunnen spreken als dat in uw situatie nodig is.

Bij algemene vragen over de corona vaccinatie kunt u ook altijd bellen naar het algemene telefoonnummer van de Rijksoverheid 0800 - 1351.

Staat u onder behandeling van een eigen huisarts? Vraag uw eigen huisarts dan om advies. 

Het vaccinatieprogramma voor bewoners is bij Sensire gestart op 25 januari. Op 11 en 12 mei vindt de laatste zogenaamde centraal georganiseerde 'vaccinatieronde' plaats. Na deze ronde zijn de meeste bewoners welke in aanmerking willen komen voor vaccinatie volledig gevaccineerd. Bewoners die na 11 en 12 mei voor een tweede keer kunnen worden gevaccineerd worden persoonlijk geïnformeerd over of een tweede vaccinatie kan worden toegediend en wanneer zij deze zullen ontvangen. 

Bent u nieuw komen wonen bij Sensire en bent u nog niet door de huisarts of GGD gevaccineerd? Dan kunt u door het medisch team van Sensire of via Sensire door de GGD worden gevaccineerd. Hierover wordt u bij inhuizing persoonlijk door het zorgteam geïnformeerd en zal later een gesprek met de specialist ouderengeneeskunde plaatsvinden. 

Zie voor de algemene volgorde van de groepen mensen die zich kunnen laten vaccineren de vaccinatie strategie van de Rijksoverheid. 

Voor het vaccin van Pfizer geldt dat u twee keer een vaccinatie krijgt. Voor bewoners met zorg van onze specialisten ouderengeneeskunde verwachten we de tweede vaccinatie vier weken na de eerste vaccinatie te kunnen toedienen. Hierin volgen we de richtlijnen en adviezen van het RIVM. Het vaccineren gebeurt op de plek waar u woont. U hoeft dus niet te reizen.

Bewoners met zorg van de eigen huisarts ontvangen het vaccin van Moderna. Ook een vaccinatie met het vaccin van Moderna bestaat uit twee prikken. De tweede prik krijgt u 28 dagen na de eerste prik. Dat gebeurt op de plek waar u woont. U hoeft dus niet te reizen.

Bron: Rijksoverheid 

Bij elke bewoner - ook als er al toestemming voor vaccinatie is gegeven - beoordeelt de specialist ouderengeneeskunde of de huisarts zorgvuldig of het medisch verantwoord is om te vaccineren. Er wordt hierbij zoveel mogelijk risico uitgesloten. Dit gebeurt zowel voorafgaand aan de eerste vaccinatie als voorafgaand aan de tweede vaccinatie. 

De specialist ouderengeneeskunde of de huisarts kijkt bij het beoordelen van ieders persoonlijke situatie naar contra indicaties uit de bijsluiter en landelijke richtlijnen van het RIVM en Verenso. Wanneer er zorgen zijn over het risico dat uw naaste loopt om het vaccineren, wordt er contact met u opgenomen. Als u zelf zorgen heeft over de kwetsbaarheid van uw naaste, adviseren we u ook om deze te bespreken met de specialisten ouderengeneeskunde of de eigen huisarts, in overleg met het zorgteam.

De toestemming die u voorafgaand aan de eerste vaccinatie hebt gegeven geldt ook voor uw tweede vaccinatie. U hoeft dus niet opnieuw toestemming te geven. 

Het medisch team van Sensire mag u geen tweede vaccinatie tegen corona toedienen als u na de eerste vaccinatie corona heeft gekregen. Er moet minimaal vier weken zitten tussen het begin van de symptomen of een positieve testuitslag en de tweede vaccinatie. Ook mag het medisch team van Sensire u niet vaccineren wanneer u op de dag van de vaccinatie corona gerelateerde klachten heeft en/of koorts van 38,5 graden of hoger. 

Als meer mensen het vaccin hebben gekregen daalt de kans dat mensen het coronavirus krijgen. Het wordt veiliger voor iedereen en er worden minder mensen ziek. Maar het duurt nog wel een paar maanden voordat iedereen het vaccin heeft gekregen. Tot die tijd moeten we de maatregelen blijven volhouden en ons laten testen bij klachten. De maatregelen die op dit moment in onze woonzorglocaties gelden blijven daarom van kracht. Ook blijven we voorlopig gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen om de kans op besmetting en verspreiding van het virus te voorkomen. We blijven u informeren over de maatregelen die we genoodzaakt zijn te nemen zoals u dat gewend bent. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Als u minder dan zes maanden geleden Covid-19 - met een coronatest bevestigd - heeft doorgemaakt, is één Covid-19-vaccinatie voldoende. Mits u geen goed werkend immuunsysteem heeft. Wanneer u denkt in de afgelopen zes maanden Covid-19 te hebben doorgemaakt maar niet getest bent, dan blijft voorlopig het advies om tweemaal te vaccineren.

Het kan medisch gezien geen kwaad als u Covid-19 heeft doorgemaakt en twee vaccinaties krijgt, het geeft alleen mogelijk wat meer bijwerkingen.

Heeft u langer dan 6 maanden geleden COVID-19 doorgemaakt? Dan heeft u wel twee vaccinaties nodig.

Als u na de eerste vaccinatie Covid-19 heeft doorgemaakt en/of een positieve testuitslag heeft gehad, is een tweede vaccinatie nog steeds nodig. Voor de tweede vaccinatie geldt dat deze minimaal vier weken na begin van de symptomen of de positieve testuitslag wordt toegediend. 

Op dit moment weten we dat het het vaccin van Pfizer zal worden gebruikt voor bewoners die (verpleeghuis)zorg ontvangen en onder de zorg van onze specialisten ouderengeneeskunde (met ook een medisch dossier bij Sensire). Voor bewoners die op een van onze locaties wonen, maar onder de zorg van de eigen huisarts vallen (met ook een medisch dossier bij de eigen huisarts), zal het vaccin van Moderna worden gebruikt.

De Gezondheidsraad over het Pfizer vaccin: mensen van 60 jaar en ouder hebben het grootste risico op ernstige ziekte en sterfte door COVID-19. Dit vaccin beschermt in 95% van de gevallen tegen het coronavirus. Ook bij ouderen en risicogroepen. Hier leest u meer informatie van de Rijksoverheid over het coronavaccin van Pfizer.

De Rijksoverheid over het Moderna vaccin: Het Moderna-vaccin is anders dan het Pfizer vaccin makkelijker te verspreiden omdat het niet bij -75 graden bewaard hoeft te worden. Het vaccin is daarmee geschikt om te verspreiden naar verpleeghuis locaties. Dit vaccin is op 6 januari goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Vanaf 14 dagen na de tweede prik bent u maximaal beschermd tegen COVID-19, de ziekte die kan ontstaan door het coronavirus. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat dit vaccin de kans op COVID-19 met 94% verlaagt.

Veiligheid van het coronavaccin staat bovenaan. Hier gelden strenge eisen voor. Net als bij andere vaccins. Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) keurt vaccins alleen goed als ze veilig zijn, goed werken en de juiste kwaliteit hebben. Bij twijfel over de veiligheid van een vaccin mag het niet worden toegelaten in Nederland. Ook voor de bijwerkingen gelden strenge regels. De voordelen (de werkzaamheid van vaccins) moeten groter zijn dan de nadelen (eventuele bijwerkingen).

Lees hier op de website van de Rijksoverheid (www.coronavaccinatie.nl) meer over de veiligheid, bijwerkingen en uitleg over waarom het vaccin zo snel kon worden ontwikkeld. 

De coronavaccins zijn getest op tienduizenden mensen. Dat gebeurde in de laatste fase van het onderzoek. De meeste bijwerkingen treden op binnen zes weken na vaccinatie. Ze zijn dus tijdens de studies al ontdekt. Bijwerkingen zijn nooit helemaal uit te sluiten. Dit geldt voor alle vaccins en medicijnen. Dus ook voor een coronavaccin.

De bijwerkingen: sommige mensen hebben een paar dagen last van spierpijn of koorts. Ook kunt u last krijgen van hoofdpijn, moeheid of een pijnlijke arm. Dat gebeurt vaker bij vaccinaties. Het kan ook zijn dat er onbekende bijwerkingen optreden bij het coronavaccin. Maar die kans is heel klein.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de specifieke bijwerkingen van het Pfizer vaccin en het Moderna vaccin.

Lees hier op de website van de Rijksoverheid (www.coronavaccinatie.nl) meer over de veiligheid, bijwerkingen en uitleg over waarom het vaccin zo snel kon worden ontwikkeld.

Vrijdag 15 januari bereikte ons een bericht over kwetsbare Noorse ouderen die zijn overleden na de eerste vaccinatie met het Pfizer vaccin. We begrijpen dat dit bericht vragen kan oproepen over het vaccineren van uw naaste.

Naar aanleiding van dit bericht heeft Verenso, de vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde, contact opgenomen met het RIVM en met het Ministerie van VWS. Op dit moment ziet het RIVM geen aanleiding om de uitvoering van het vaccinatieschema aan te passen. Uiteraard volgen het RIVM, het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) en het Lareb (bijwerkingencentrum) de ontwikkelingen op de voet.

Bij Sensire volgen we dit advies van het RIVM. Bij elke bewoner beoordeelt de specialist ouderengeneeskunde of de huisarts zorgvuldig of het medisch verantwoord is om te vaccineren en wordt zoveel mogelijk risico uitgesloten. Dit gebeurt op basis van contra indicaties uit de bijsluiter en landelijke richtlijnen van het RIVM en Verenso. Wanneer er zorgen zijn over het risico dat uw naaste loopt om het vaccineren, wordt er contact met u opgenomen. Als u zelf zorgen heeft over de kwetsbaarheid van uw naaste, adviseren we u ook om deze te bespreken met de specialisten ouderengeneeskunde of de eigen huisarts, in overleg met het zorgteam.

Lees ook dit bericht over het overlijden van de Noorse ouderen.  

Als u gevaccineerd bent, is de kans groot dat u niet (of minder) ziek wordt na besmetting met corona.

Uit de eerste onderzoeken blijkt dat het vaccin van BioNTech/Pfizer de kans op COVID-19 met 95% verlaagt. Dit vaccin is op 21 december goedgekeurd voor Nederland door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Andere coronavaccins zeggen tot 90% bescherming te bieden.

Uit de eerste onderzoeken blijkt dat het Moderna vaccin de kans op COVID-19 met 94% verlaagt. Op 6 januari heeft het vaccin van Moderna een positief advies gekregen van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA).

Lees hier op de website van de Rijksoverheid (www.coronavaccinatie.nl) meer over de veiligheid, bijwerkingen en uitleg over waarom het vaccin zo snel kon worden ontwikkeld.

Een vaccin zorgt ervoor dat uw lichaam ‘afweerstoffen’ maakt tegen het coronavirus. Deze afweerstoffen beschermen u tegen het coronavirus. Als u na de vaccinatie toch corona krijgt, zorgt de vaccinatie ervoor dat u minder ernstig ziek wordt. Ook als u corona heeft gehad, is het goed om u te laten vaccineren. In dit filmpje van de Universiteit van Nederland wordt de werking van het coronavaccin op een heldere wijze uitgelegd.

Bron: Rijksoverheid

U kiest zelf of zich laat vaccineren tegen corona. Het coronavaccin is vrijwillig en niet verplicht.

U moet toestemming geven voor de vaccinatie. Dat betekent dat u of uw naaste als wettenlijk vertegenwoordiger ‘ja’ moet zeggen als u de vaccinatie wilt. U kunt dit aangeven in een toestemmingsformulier dat u bij de uitnodiging om u te laten vaccineren ontvangt.

Bron: Rijksoverheid 

We en ook de GGD vragen uw toestemming of de arts uw gegevens zoals uw burgerservicenummer, geboortedatum, voornaam- en achternaam en andere persoonsgegevens, mag doorgeven aan het RIVM. Ook worden deze gegeven vastgelegd in uw behandeldossier.

Uw keuze om uw gegevens te delen met het RIVM heeft geen invloed op uw vaccinatie. Het vaccin wordt ook toegediend als u geen toestemming geeft voor het delen van informatie met het RIVM.

Daarentegen is het delen van uw gegevens wel belangrijk voor uw veiligheid. En voor onderzoek om te kijken of het vaccin goed werkt, en om te besluiten of er bij een voldoende hoge vaccinatiegraad maatregelen kunnen worden versoepeld. Ook kunt u bijvoorbeeld snel gewaarschuwd worden bij eventuele bijwerkingen.

Meer informatie over de registratie van gegevens vindt u op de website van de Rijksoverheid 

We proberen u zo goed en duidelijk mogelijk te informeren over het vaccinatieprogramma voor bewoners. De informatie die we verschaffen is gebaseerd op betrouwbare informatie van de Rijksoverheid.

Ook op de website corona.steffie.nl/vaccinatie is een begrijpelijke en duidelijke uitleg te vinden in de vorm van filmpjes. U kunt ook informatie vinden op www.coronavaccinatie.nl. Of bel naar 0800-1351, de informatielijn over het coronvaccin van de Rijksoverheid. Heeft u nog meer vragen of twijfels? Bespreek dit met uw arts.

Net zoals de griepprik zal het vaccin tegen het coronavirus worden toegediend onder verantwoordelijkheid van uw behandelaar. Dat zijn de specialisten ouderengeneeskunde van Sensire, of uw eigen huisarts als u zorg van uw huisarts ontvangt.

Als u onder zorg staat van onze specialisten ouderengeneeskunde: de vaccinaties worden toegediend door een speciaal team met getrainde professionals onder verantwoordelijkheid van de specialisten ouderengeneeskunde. Dat gebeurt op de afdeling. U hoeft dus niet te reizen. Ook kunt u een vaccinatie ontvangen van de GGD als u zelf (of samen met een begeleider) naar een GGD vaccinatie locatie kunt komen. 

Ja dat kan. Er zijn bij het Pfizer en het Moderna vaccin twee vaccinaties nodig voor een goede bescherming tegen corona. Tussen de eerste en tweede vaccinatie is de afweer nog niet voldoende en kunnen mensen nog corona krijgen. Het blijft daarom altijd belangrijk om u in overleg met de arts te blijven testen wanneer u klachten krijgt die passen bij corona.

Bron: Rijksoverheid

Ja dat kan. Zeven dagen na de tweede vaccinatie is ruim 90% van de mensen beschermd tegen corona. Ook mensen die twee keer gevaccineerd zijn, kunnen dus nog corona krijgen. Maar de kans is wel klein en het ziekteverloop is dan meestal minder ernstig. Het blijft daarom altijd belangrijk om je te laten testen wanneer je klachten krijgt die passen bij corona.

Bron: Rijksoverheid

Ja het vaccin werkt nog steeds. Het is normaal dat het virus verandert. Dit betekent niet meteen dat het vaccin niet meer werkzaam is, omdat het om kleine veranderingen gaat in het virus. Voor nu zijn er geen aanwijzingen dat de vaccinatie niet beschermt tegen de nieuwe mutaties van het coronavirus, zoals de nieuwe Britse variant. Wereldwijd houden landen goed in de gaten of de vaccinatie ook beschermt tegen nieuwe virusmutaties.

Bron: Rijksoverheid

Op dit moment weten we nog niet of u anderen kunt besmetten als u bent gevaccineerd. Komende tijd wordt dat beter onderzocht. Het is namelijk geen gemakkelijke taak. Om meer te weten, moeten wetenschappers gevaccineerde mensen een hele tijd volgen. Deze proefpersonen moeten regelmatig coronatesten doen, ook als ze geen klachten hebben.

Een andere methode is om zogenaamd ‘epidemiologisch onderzoek’ te doen. Dat kan pas als grote groepen Nederlanders gevaccineerd zijn. Wetenschappers bekijken vervolgens of het aantal besmettingen van corona daalt.

Bron: Rijksoverheid

Aanvullende documenten