Duurzaamheid
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Sensire is een maatschappelijke organisatie. Vanzelfsprekend nemen we ook onze maatschappelijk verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaamheid. Hieronder geven we een inkijk op welke wijzen wij bijdragen aan duurzaamheid.

Duurzaamheid in de zorg; EED en energie informatieplicht

In 2012 is de Europese- Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. De richtlijn is de uitwerking van de Europese doelstelling om het energieverbruik te verlagen. Wij hebben ons gecommitteerd aan deze richtlijn en stellen 4 jaarlijks op concernniveau een energiebesparing rapportage op. De energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd <5 jaar voeren wij - mits mogelijk en financieel verantwoord - uit. Daarbij moet gedacht worden aan het vervangen van traditionele armaturen voor LED en aanvullende isolatie maatregelen. Wij voldoen aan de informatieplicht energiebesparing.

Duurzaam bouwen en renoveren

Bij nieuwbouw- en renovatiewerkzaamheden, zoals de nieuwbouw van den Ooiman, onze wens om een revalidatiecentrum te bouwen nabij het ziekenhuis aan de A18 en de renovaties van den Ooiman PG paviljoens en De Lunette somatiek (Coehoornsingel 5), nemen wij altijd een duurzaamheidsparagraaf op in onze plannen. Al onze nieuwbouwplannen voldoen aan de eisen voor BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Onze renovatieprojecten voldoen vanzelfsprekend altijd aan de wettelijke minimumeisen op het gebied van duurzaamheid. Wanneer het mogelijk is om op een financieel verantwoorde manier extra aanvullende duurzaamheidsmaatregelen te treffen, nemen we dat erg serieus en zetten we die extra stappen graag. Zo hebben we o.a de onze wonen met zorg locaties in Zutphen en Eefde uitgerust met een PV-installatie (zonnepanelen), waarbij we gebruik hebben gemaakt van de SDE subsidie.

Digitaal tenzij

Binnen Sensire is het credo; digitaal tenzij. Doordat elke collega is uitgerust met een chromebook en een smartphone wordt er binnen de organisatie bijna niet meer geprint. Dit scheelt papier en inkt wat een positief effect heeft op het milieu. Daarnaast draagt het bij aan betere en plezierige zorg voor klant en medewerker.

Beperken van onnodige kilometers

Voor het bezorgen van leveranties aan onze woon- en kantoorlocaties maken we gebruik van Cross & Care Logistics. Dit betekent dat (bijna) al onze leveranciers hun middelen afleveren bij Huuskes, onze partner in voedingswaren. Hierna neemt Huuskes deze artikelen, samen met de bestelde voedingswaren, mee naar de diverse locaties. Hiermee voorkomen we dat er onnodige kilometers worden gereden, reduceren we het aantal levermomenten en houden medewerkers meer tijd over voor wat echt belangrijk is: de zorg voor onze klanten.

Sensire/Trajectum - inzet medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt

De “brasserie De Lunette” in Zutphen wordt gerund door medewerkers van Sensire en leerlingen van Trajectum met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sensire is verantwoordelijk voor de exploitatie op de horeca en Trajectum voor de dagbesteding. In samenwerking met Trajectum wordt “dagbesteding in de vorm van aanleren vakvaardigheden” aangeboden. Bij deze dagbesteding komt de cliënt een aantal dagen of dagdelen naar een locatie en neemt daar deel aan het therapeutisch oefenmilieu (leer/werk omgeving). De dagbesteding is erop gericht de ernstige problemen die de cliënt in zijn leven met zichzelf en anderen ervaart op te heffen, te verminderen of hanteerbaar te maken.