Anders organiseren van werk en benaderen van zorg is heel hard nodig
Anders organiseren van werk en benaderen van zorg is heel hard nodig

Anders organiseren van werk en benaderen van zorg is heel hard nodig

16 februari 2023

We ontkomen er niet aan om een andere wind te laten waaien door de manier waarop we met elkaar zorg organiseren. Dat is niet iets voor over 10 of 15 jaar, nee dat is nu al heel hard nodig. Want we worden steeds grijzer. 

De vraag om zorg en ondersteuning neemt in snel tempo toe, terwijl de beschikbaarheid ervan afneemt. Dit komt doordat steeds meer mensen tot op hoge leeftijd thuis blijven wonen en zij vaker gezondheidsproblemen hebben. Ook zijn er steeds minder werkende mensen beschikbaar om voor een steeds grotere groep mensen met gezondheidsproblemen te zorgen. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van zorg is het nodig dat ook andere manieren worden gevonden om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Zoals hen ondersteunen bij meer zelf doen, meer zelf regelen en werken aan herstel en gezondheid.

Behoeften aan verandering onderhevig

Niet alleen de vraagkant en de verhouding tussen vraag en aanbod zijn aan het veranderen, er treedt ook een verschuiving in behoeften op. De zorgprofessional van nu en zeker van de toekomst hecht veel meer waarde aan een fijne balans tussen werk en privé. Dat wil zeggen dat ze niet altijd “aan” willen staan. Maar als ze vrij zijn, ook echt vrij zijn én zelf de regie kunnen voeren over welke dagen ze werken.

Sensire zet zich actief in om regie en zelfredzaamheid te bevorderen bij zowel haar klanten als haar medewerkers. En ondersteunt noabers, familie, andere naasten en de zorgprofessionals om de hard groeiende zorgvraag te kunnen blijven beantwoorden.