Behandeling met ijzerinfuus voortaan in wijklocaties Sensire en Vérian
Behandeling met ijzerinfuus voortaan in wijklocaties Sensire en Vérian

Behandeling met ijzerinfuus voortaan in wijklocaties Sensire en Vérian

11 september 2023

Vanaf begin september krijgen patiënten van Gelre ziekenhuizen de mogelijkheid om hun ijzer toediening via infuus op de wijklocaties van Vérian in Apeldoorn en Sensire in Zutphen te krijgen. De eerste twee behandelingen krijgen patiënten altijd in het ziekenhuis op de afdeling Dagbehandeling in Apeldoorn of Zutphen. Zijn er geen complicaties of ernstige bijwerkingen tijdens of na deze behandelingen? Dan krijgen patiënten vanaf de derde toediening hun ijzerinfuus behandeling van een gespecialiseerd verpleegkundige van Sensire of Vérian op hun wijklocatie.

Samenwerken aan toekomstbestendige zorg

Gelre ziekenhuizen wil in samenwerking met Sensire en Vérian patiënten meer comfort bieden door behandelingen te verplaatsen naar huis of een locatie in de wijk. Patiënten hoeven voor behandeling dan niet meer naar het ziekenhuis en daardoor komen ook dagbehandeling bedden in het ziekenhuis vrij voor andere patiënten. Deze zorg in de wijklocaties past bij het streven van de overheid naar de ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’, waarin patiënten passende en kwalitatief hoogwaardige zorg op maat krijgen. Het gaat hierbij altijd om middelen die veilig buiten het ziekenhuis toegediend kunnen worden aan de patiënt.