Besmetting met het coronavirus op woongroep Den Ooiman Somatiek
Besmetting met het coronavirus op woongroep Den Ooiman Somatiek

Besmetting met het coronavirus op woongroepen Den Ooiman Somatiek

28 oktober 2021

Update 2 november 2021

Bij Sensire Den Ooiman Somatiek is sprake van besmetting met het coronavirus. Bij dertien bewoners van woongroep Klimop 2, en acht bewoners van woongroep Klimop 1 en negen medewerkers is een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Waar het in de zomer om bewoners met milde klachten ging, gaat het nu om meer en zwaardere klachten en is een bewoner overleden. De medebewoners, naasten, collega’s en andere betrokkenen zijn persoonlijk op de hoogte gebracht.

In de afgelopen vijf maanden bleef het aantal corona besmettingen op onze locaties laag. Helaas blijft het coronavirus onvoorspelbaar en is er toch sprake van een uitbraak op Klimop. Net als in de rest van de Nederland loopt in onze regio het aantal besmettingen op met als gevolg dat bewoners en medewerkers op onze woonlocaties (opnieuw) met het virus geconfronteerd worden.

Marleen van der Sijs, directeur Behandeling en Revalidatie: “In de afgelopen zomerperiode bleef het bij de meeste bewoners die met het virus waren besmet bij milde klachten. Nu zien we dat een besmetting bij bewoners meer klachten geeft dan kort na de vaccinatie. Bij de huidige uitbraak op Klimop heeft de infectie met het virus helaas geleid tot het overlijden van een bewoner. We hopen dat de Gezondheidsraad op afzienbare termijn uitspraak zal doen over de derde boostervaccinatie voor bewoners van verpleeghuizen omdat we verwachten dat zij middels deze derde vaccinatie beter beschermd zijn tegen de gevolgen van besmetting met Corona. Daarnaast hebben we onze maatregelen aangescherpt.”

De bewoners die positief zijn getest op Covid-19 verblijven waar dat kan in isolatie op hun eigen kamer. De zorgprofessionals bieden zorg met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen conform de algemeen geldende richtlijnen volgens het RIVM en inzichten en adviezen van Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde. De medische behandeling is in handen van de specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten. De bewoners die negatief zijn getest op Covid-19 verblijven in quarantaine en contact met de besmette medebewoners wordt voorkomen. Ook zij worden met de nodige beschermingsmiddelen en volgens de richtlijnen verzorgd. De gezondheid van bewoners wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De besmette medewerkers zitten thuis in quarantaine.

Maatregelen rondom bezoek op Den Ooiman Somatiek

Bezoek is nog steeds welkom op Klimop, maar wordt vanwege de uitbraak wel beperkt. Bewoners kunnen maximaal één vaste bezoeker op één bezoekmoment per dag verwelkomen. Het bezoekmoment wordt afgesproken in overleg met het team. De benodigde beschermingsmiddelen worden bij binnenkomst aangeboden.

Een bezoek aan één van de andere woongroepen van Den Ooiman is mogelijk volgens de landelijke maatregelen die op dit moment gelden: geef elkaar de ruimte, zorg voor goede handhygiëne en blijf thuis bij corona gerelateerde klachten. Op sommige afdelingen gelden soms aanvullende maatregelen omdat er vanuit preventie wordt getest als er bij medewerkers, bezoekers of vrijwilligers een besmetting is vastgesteld. Als dat het geval is dan worden bewoners en naasten daarover geïnformeerd.

Besmettingen bij Sensire

De infectiepreventiecommissie van Sensire houdt het aantal besmettingen in de regio en binnen Sensire nauwkeurig in de gaten. Op dit moment van schrijven gaat het om 21 bewoners. Om de privacy van onze bewoners en medewerkers te respecteren, wordt informatie pas extern gedeeld als er sprake is van een grotere uitbraak, zoals nu het geval is op Klimop. 

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.
Reacties:
 • ALICE TEUNISSEN
  1 november 2021 | 17:33
  Heel fijn dat ik, eerste contactpersoon, zo goed geïnformeerd word, over nieuwe informatie betr. Corona. Dank daarvoor!
  • Team Communicatie
   2 november 2021 | 14:44
   Dank voor uw bericht. Fijn dat u tevreden bent over de informatie die u ontvangt.
 • peter Lugten
  27 november 2021 | 17:29
  Ik kan niets vinden over quarantaine Weidepad 3 Volgens briefje op de deur, welke ik toevallig zag, zo klein is dat, zou er op de website info staan
  • Communicatie Sensire
   30 november 2021 | 15:39
   Beste Peter, Op onze website houden we de ontwikkelingen met betrekking tot corona zo goed mogelijk bij. Omdat deze helaas zo snel gaan, delen we specifieke locatie of woning informatie niet meer op de website, maar wordt deze door de teams op de locaties gedeeld.