Bewoners De Bundeling kunnen eindelijk verhuizen
Bewoners De Bundeling kunnen eindelijk verhuizen

Bewoners De Bundeling kunnen eindelijk verhuizen

13 juni 2020

Vanwege de corona pandemie konden de bewoners van De Bundeling niet in april verhuizen naar De Schoven of naar De Garven. Nu zijn we een aantal weken verder, waarin stap voor stap steeds meer mogelijk is. Na een risico-analyse samen met de Infectie Preventie Commissie van Sensire kan de verhuizing in juli eindelijk, op een veilige en verantwoorde manier, plaatsvinden. Een welkome verrassing voor de bewoners, hun naasten en bewonersraad.

Steeds meer mogelijk

Op de locaties van Sensire is gelukkig weer bezoek in beperkte mate mogelijk. En kijken we steeds verder naar hoe en waar de kleine dingen, maar met grote waarde voor de bewoners, weer kunnen worden opgestart. Zoals het maken van een wandelingetje of het fietsen met de duofiets, het samen eten, of een bezoek van de kapper (afhankelijk van locatie). Natuurlijk wel met beleid. Een goede balans tussen enerzijds versoepeling en anderzijds de gezondheid en veiligheid van iedereen is belangrijk. Daarom troffen we (en treffen we nog steeds) de nodige voorzorgsmaatregelen.

Risico-analyse met een positieve uitkomst

Ook keken we naar de mogelijkheid om de verhuizing plaats te laten vinden. Yvonne Potman, senior teamverpleegkundige De Bundeling “Ondertussen hebben we samen met onze Infectie Preventie Commissie, die ons collega’s adviseert over de in te zetten maatregelen en werkinstructies rondom de coronacrisis, ook een risico-analyse gedaan naar het veilig en verantwoord kunnen verhuizen naar De Schoven. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat een verhuizing op een veilige en verantwoorde manier plaats kan vinden. Daar zijn we heel blij mee. We hebben als medewerkers toegeleefd naar de verhuizing. De corona crisis gooide roet in het eten. De bewoners en hun naasten vroegen zich al een tijdje af wanneer de verhuizing dan wel staat te gebeuren, nu kunnen we daar eindelijk gehoor aan geven. ”

Leden van de bewonersraad van De Bundeling, Gert van Kooten en Asja Winkelhorst, waren verrast, maar blij met de ontwikkelingen: “We hadden eigenlijk verwacht dat het wel wat langer zou duren voor de verhuizing plaats zal vinden, maar het is fijn dat het nu wel door kan gaan. We hebben het vertrouwen in de manier waarop hierover is nagedacht, om het veilig en volgens de regels te laten plaatsvinden.”

De verhuizing staat gepland

Op 1 juli staat de verhuizing van twee bewoners van De Bundeling naar De Garven gepland en op 7 juli staat de verhuizing van 22 bewoners van De Bundeling naar De Schoven gepland. Marenka Geefhuizen, coördinator verhuizing De Bundeling: “Van verhuizen zoals we dat normaal gesproken doen is natuurlijk geen sprake. Om de verhuizing veilig en verantwoord te laten verlopen zijn we genoodzaakt een aantal maatregelen te nemen. Zo vindt de verhuisdag op een en dezelfde dag plaats en worden bewoners samen met de andere bewoners op de verhuisdag in kleine groepen opgevangen door de vaste gezichten om samen een leuke activiteit te doen. En worden de regels rondom hygiëne en veiligheid gehandhaafd. Ondertussen verhuizen de verhuizers alle spullen naar het nieuwe appartement. Zij zijn zich bewust van de regels om de kans op verspreiding van het virus te voorkomen en dragen bijvoorbeeld mondneusmaskers. Na het avondeten zit iedereen in het nieuwe appartement.”

De hulp en gezelligheid van naasten

“Normaal gesproken zouden we ook de naasten van de bewoners vragen of zij een rol zouden kunnen en willen spelen bij de verhuizing”, zegt Frederik Lindenhovius, directeur Wonen met Zorg. “Bijvoorbeeld om samen een activiteit te doen of het appartement verder in te richten op de verhuisdag. Om de kans op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden en alle betrokkenen te beschermen, kunnen we dat helaas niet doen. Een te grote groep van naasten bij elkaar op een locatie waar ook de verhuizers en andere, huidige bewoners van De Schoven en De Garven in de weer zijn is te risicovol.” Marenka vult aan: “Op dit moment zoeken we naar mogelijkheden om ‘s avonds na de verhuizing bezoek te laten plaatsvinden. Want we willen de bewoners zich graag thuis laten voelen, in goed gezelschap. Hierover blijven we in contact.” 

Herontwikkeling Bundelingpark

De bewoners verhuizen vanwege de herontwikkeling van het Bundelingpark. Met deze herontwikkeling willen Sensire en ProWonen graag blijven aansluiten op de woonwensen en behoeften van (toekomstige) bewoners in en rondom Ruurlo. Lees hier meer over de herontwikkeling. Nadat de bewoners zijn verhuisd wordt de bouw herstart. Op dit moment wordt deze herstart zorgvuldig gepland.  

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder openbaar reageren? Voor persoonlijke vragen kunt u een e-mail sturen aan info@sensire.nl.