Blijvend met elkaar in gesprek; kern van de nieuwe medezeggenschapsregeling Sensire
Blijvend met elkaar in gesprek; kern van de nieuwe medezeggenschapsregeling Sensire

Blijvend met elkaar in gesprek; kern van de nieuwe medezeggenschapsregeling Sensire

06 juli 2021

Met de ondertekening door bestuurder Maarten van Rixtel en vertegenwoordigers van de afzonderlijke cliëntenraden, ging de nieuwe medezeggenschapsregeling Sensire op 5 juli officieel in werking. Ruim een half jaar is in gezamenlijkheid naar dit moment toegewerkt. Naast de fusie ( Sensire -Sutfene) maakte ook de nieuwe wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ-2018) een aanpassing van de reglementen noodzakelijk.

Inmiddels ligt er een breed gedragen visie op cliëntmedezeggenschap en is er een passende verdeling van de rechten en bevoegdheden gemaakt. Het zwaartepunt ligt bij lokale (mede)zeggenschap, zodat er veel directe invloed is op het dagelijks leven en wonen. Bestuurder Maarten van Rixtel: “Vanuit visie wil Sensire meer eigen regie en zeggenschap voor bewoners(naasten), cliënten en klanten. Dat kan Sensire niet alleen en daarom zoeken we steeds de dialoog over alle aspecten van het dagelijks leven en wonen. Blijvend met elkaar in gesprek, met respect voor ieders positie en rol, is de kern van onze medezeggenschap. En dat in alle lagen van de organisatie. Ik ben oprecht blij met dit resultaat."

De cliëntenraad zegt ook erg blij te zijn, dat het nu goed is ingericht. Een klankbordgroep met leden vanuit verschillende locaties en klantlijnen, heeft veel voorbereidend werk verzet en legde zo de basis voor deze integrale medezeggenschapsregeling waarin het welzijn van bewoners, cliënten en klanten steeds voorop staat.

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.