Coronavirus in Sydehem
Coronavirus in Sydehem

Coronavirus in Sydehem

13 januari 2021

Op locatie Sydehem in Zeddam zijn twaalf bewoners besmet geraakt met het coronavirus. Deze bewoners verblijven in isolatie en worden op de eigen kamer verzorgd.

In de eerste coronagolf kreeg Sensire te maken met een aantal corona-uitbraken in de verpleeghuizen. De afgelopen maanden lag het aantal besmettingen op de locaties op een veel lager niveau. Helaas blijft het coronavirus onvoorspelbaar. Op dit moment is er sprake van een virusuitbraak op de afdeling Montferland van de locatie Sydehem in Zeddam. Drie bewoners kregen in eerste instantie klachten. Zij gingen preventief in quarantaine en werden volgens de richtlijnen van het RIVM getest. Zij bleken het coronavirus te hebben. Bij het preventief testen van de andere bewoners van de afdeling bleken negen andere bewoners ook positief.

De bewoners en naasten van de afdeling en andere betrokkenen zijn persoonlijk op de hoogte gebracht. Binnen de afdeling Hettenheuvel in Sydehem is geen sprake van besmetting.

Zorg volgens de richtlijnen

De infectie preventie commissie van Sensire heeft op basis van de richtlijnen van het RIVM en inzichten en adviezen van Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde, de nodige maatregelen getroffen om onze bewoners veilig te kunnen verzorgen en om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Janine Wensink, senior teamverpleegkundige Sydehem: “We doen er alles aan om de bewoners te beschermen en betreuren het dat ondanks al onze voorzorgsmaatregelen besmettingen zijn ontstaan. Het is zwaar voor bewoners, collega’s en familie. We zijn trots op hoe de schouders eronder worden gezet. Hopelijk is de situatie snel weer stabiel.”

De bewoners die positief zijn getest op Covid-19 verblijven in isolatie op de eigen kamer en worden met gebruik van beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen verzorgd. Zij worden behandeld door de specialist ouderengeneeskunde en de verpleegkundig specialist. De bewoners die negatief zijn getest op Covid-19 verblijven in quarantaine en komen niet met de besmette bewoners in contact. Ook zij worden met de nodige beschermingsmiddelen en volgens de richtlijnen verzorgd.

De gezondheid van bewoners wordt nauwlettend in de gaten gehouden en we zijn erg alert op symptomen. Ook wordt twee keer per dag de temperatuur opgenomen.

Overzicht van besmettingen

De infectie preventie commissie van Sensire houdt het aantal besmettingen nauwkeurig in het oog. Deze informatie wordt echter niet altijd extern gedeeld, omdat cijfers snel verouderen en de privacy van onze bewoners voorop staat. Bij een individuele besmetting op kleinschalige locaties zou openbare informatie ook te snel herleidbaar zijn naar individuele klanten en bewoners. Uiteraard blijft Sensire haar klanten, bewoners, medewerkers en media actief informeren als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.