Door minder formulieren meer tijd voor ‘goede administratie’
Door minder formulieren meer tijd voor ‘goede administratie’

Door minder formulieren meer tijd voor ‘goede administratie’

06 april 2018

De ouderenzorg kampt met een hoge werkdruk en een hoop vacatures. Een landelijke initiatief om overbodige regels te schrappen komt daarom als geroepen, vindt de Doetinchemse wijkverpleegkundige Vanessa Schroer. Maar, zegt ze: minder papierwerk is geen doel op zich. “Als de klant er maar beter van wordt”.

Het klinkt alarmerend: Een wijkverpleegkundige die 35 uur per week werkt, is van die tijd gemiddeld maar liefst 17 uur met administratie bezig, becijferde een denktank met de naam (Ont)regel de Zorg. Namens 200.000 zorgprofessionals, waaronder onder meer ook huisartsen en specialisten, overhandigde ze daarom een lijst van 62 ‘schrapregels’ aan minister Bruins van Medische Zorg (zie kader). Doel: de tijd die zorgverleners nu besteden aan administratie minstens halveren.

Ook Vanessa ziet administratie die best minder kan. “Bijvoorbeeld bij het ondertekenen van het zorgplan van mensen”, vertelt ze. “Met name voor gezondheidsbevordering bij je klant wil je het liefst kleine, haalbare doelen stellen, en dan op naar de volgende stap. Als je steeds voor elk van die kleine stapjes moet tekenen, kost dat veel te veel tijd. Dan kun je beter tekenen voor het hele proces.”

Maar, zegt Vanessa, er is ook nuttige administratie die eigenlijk tot de kern van het werk van de wijkverpleegkundige behoort. “Kijk maar eens naar de anamnese, het gesprek waarbij je met de klant bekijkt wat er aan de hand is zodat we samen kunnen vaststellen welke behandeling nodig is.”

Tijdens dat gesprek stelt Vanessa een hoop vragen en bouwt ze met haar klant een vertrouwensrelatie op. “Pas daarna ga je dat vastleggen: Je kijkt nog eens goed wat de situatie is en je komt tot conclusies over wat je kunt gaan doen. Zo’n verslag maken kost veel tijd, maar het is wel goed bestede tijd.”

Vanessa praat daarom liever niet in termen van ‘administratie’, maar over de vraag welke handelingen haar klanten werkelijk ten goede komen. “Als je wilt beoordelen of een administratieve handeling nuttig is, moet je je afvragen of het werkelijk toegevoegde waarde biedt voor de klant, of het proces van de klant werkelijk ondersteunt en zichtbaar maakt. Zo niet, dan moet de regel weg.”

Sensire zet overigens al stevig in op het verminderen van de regeldruk. “Bij Sensire hoeven we bijvoorbeeld niet meer altijd een aparte risicoanalyse in te vullen, omdat die meestal al in de anamnese zit. Dat scheelt dan weer.”

In het afgelopen jaar zijn er bij Sensire meer stappen gezet om overbodige handelingen te schrappen en te focussen op waar het uiteindelijk allemaal om gaat: de gezondheid en het geluk van de klanten. Vanessa zit met drie collega’s in het Wijkverpleegkundig Platform, dat ook weer is verbonden met het landelijke Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap.

“Wij spreken daar van verpleegkundig leiderschap: De verpleegkundige die op grond van haar of zijn vakkennis zelf beoordeelt waar iemand het best mee is geholpen. Binnen de organisatie en met de zorgverzekeraar kijken we welke administratie nuttig is en welke niet. Minder administratie hoeft dan geen doel op zichzelf te zijn.”

“Als de klant er maar beter van wordt, en wij als wijkverpleegkundigen kunnen aantonen wat het effect van ons werk op het leven van de klant is. Daar gaat het om.”

-----------

ALS HET AAN DE WIJKVERPLEEGKUNDIGEN LIGT, KOMT ER BINNENKORT EEN EIND AAN HET UITVOEREN VAN 10 OVERBODIGE HANDELINGEN. DE AFGELOPEN WEKEN BEKEEK EEN DELEGATIE VAN ZORGPROFESSIONALS WELKE REGELS GESCHRAPT KUNNEN WORDEN EN WAT DAARVOOR NODIG IS. HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID STEUNT HET INITIATIEF. VOOR WIJKVERPLEEGKUNDIGEN VERDWIJNT ER VOORAL VEEL ADMINISTRATIE, ZOALS HET STANDAARD INVULLEN VAN EEN ARBOCHECKLIST, EEN ZELFREDZAAMHEIDSMATRIX, TOESTEMMINGSFORMULIEREN EN FORMULIEREN VOOR ZORGVERZEKERAARS. OOK VERDWIJNT ER VEEL VERPLICHTE EVALUATIE EN REGISTRATIE VAN ACTIVITEITEN DIE VOORAF AL ZIJN VASTGELEGD. PER ‘SCHRAPPUNT’ IS BEPAALD WAT ER NODIG IS OM OP EEN VERANTWOORDE WIJZE TE STOPPEN MET DE ACTIVITEIT. DE TIEN PUNTEN VOOR WIJKVERPLEEGKUNDIGEN ZIJN OVERIGENS ONDERDEEL VAN EEN BREDE AANPAK VAN REGELDRUK IN DE ZORG. IN TOTAAL ZIJN ER 62 OVERBODIGE HANDELINGEN GESELECTEERD, VERDEELD OVER DE BEROEPSGROEPEN APOTHEKERS, FYSIOTHERAPEUTEN, HUISARTSEN, MEDISCH SPECIALISTEN, PSYCHIATERS EN WIJK- EN ZIEKENHUISVERPLEEGKUNDIGEN.