Financieel gezond Sensire sluit 2022 af met verlies
Financieel gezond Sensire sluit 2022 af met verlies

Financieel gezond Sensire sluit 2022 af met verlies

31 mei 2023

VARSSEVELD - Zorgorganisatie Sensire heeft over het jaar 2022 een verlies geleden van 4,8 miljoen euro. Dat maakt de organisatie vandaag bekend bij het publiceren van de jaarcijfers. Het negatieve resultaat is een breuk met de afgelopen jaren, waarin de organisatie zwarte cijfers schreef. Corona, hogere loonkosten en de transformatie van zorg zijn de belangrijkste oorzaken voor het verlies. 

Zorgorganisatie Sensire levert (gespecialiseerde) thuiszorg en verpleegzorg bij mensen thuis en in 17 verpleeghuislocaties in Oost-Gelderland. Met een omzet van 196 miljoen en ca. 3.500 medewerkers is Sensire de grootste aanbieder in de regio.

Volgens bestuurder Renée Wilke is het negatieve resultaat een teken dat de zorg een ingrijpende verandering doormaakt. “De afgelopen jaren kregen we te maken met een heel aantal uitdagingen, maar niet eerder zagen we de financiële impact daarvan zo duidelijk terug. Tegelijkertijd is een eenmalige tegenvaller van deze omvang voor Sensire voldoende op te vangen, gelet op onze robuuste financiële positie.” 

Omzet en kosten

Zowel intramurale activiteiten (verpleeghuiszorg) als extramurale activiteiten (wijkverpleging en thuiszorg) hadden in 2022 aanzienlijk lagere resultaten. Vooral de wijkverpleging kreeg het zwaar te verduren: Door corona liep de omzet in wijkverpleging fors terug, net als in 2021. Dit jaar was de compensatie vanuit de zorgverzekeraars echter onvoldoende om het aanzienlijke tekort op te vangen.

Ook de gestegen personeelskosten hebben impact op het resultaat. Zo viel de salarisstijging in de nieuw afgesloten CAO hoger uit dan waar rekening mee was gehouden in de contracten met financiers. Ook de nieuwe regeling waarmee medewerkers na 45 jaar vervroegd kunnen stoppen met werken draagt bij aan fors hogere loonkosten. 

Transformatie

Tegelijkertijd bereidt Sensire zich voor op grote veranderingen in de zorg: de komende jaren neemt het aantal zorgbehoevende inwoners in de Achterhoek fors toe, terwijl het aantal beschikbare medewerkers afneemt. Wilke: “We weten welke uitdagingen er op ons afkomen. Daarom hebben we ervoor gekozen om, ondanks dit financieel zware jaar, te blijven investeren in vernieuwing van de zorg.” De kosten daarvoor zijn niet alleen terug te vinden in het ontwikkelen van nieuwe zorgvormen: ook de financiering van ‘zorg van de toekomst’ is een hindernis. “Doordat wij onze zorg anders organiseren, kunnen we meer mensen helpen in minder tijd”, verklaart Wilke. “De consequentie daarvan is wel dat we minder inkomsten ontvangen, omdat de financiering van zorg hier nog niet op is ingericht en omdat de ontwikkeling van de zorgkloof zich moeilijk precies laat voorspellen: op dit moment neemt het aantal nieuwe klanten iets minder snel toe dan we hadden voorzien. Dat vertaalt zich nu in lagere inkomsten, maar maakt ons wel beter voorbereid op de toekomst.” 

Beter maar uitdagend

De vooruitzichten voor 2023 zijn volgens de bestuurder beter dan 2022, maar nog steeds uitdagend. “De impact van corona in de zorgpraktijk neemt steeds verder af, maar we verwachten dat het verzuim hoger blijft dan voor corona. Ook zullen we in 2023 te maken hebben met forse inflatie met mogelijke kostenstijgingen voor zowel personeel, energie en voeding. Daarom is het voor alle zorgorganisaties, en zeker ook voor Sensire, van belang om met financiers, klanten en medewerkers te werken aan bereikbare en betaalbare zorg, nu en in de toekomst.”  

Lees hier het volledige jaarverslag 2022.

Hier vindt u het volledige jaarverslag