Gewijzigde verhuisplannen voor bewoners Den Ooiman PG
Gewijzigde verhuisplannen voor bewoners Den Ooiman PG

Gewijzigde verhuisplannen voor bewoners Den Ooiman PG

19 augustus 2020

In maart informeerden we bewoners en eerste contactpersonen over een tijdelijke verhuizing naar Gaanderen, om daar te verblijven tijdens een noodzakelijke renovatie van Sensire Den Ooiman PG in Doetinchem. Op basis van belangrijke inzichten die we tijdens de coronacrisis hebben opgedaan en de kans op een tweede golf, hebben we de verhuisplannen opnieuw bekeken. Op 10 en 19 augustus informeerden we de bewoners en eerste contactpersonen over de gewijzigde verhuisplannen.

Aantal externe verhuizingen beperken

We zijn voorzichtig en willen de bewoners, hun naasten en onze medewerkers zo goed mogelijk beschermen. Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en op een prettige manier kan verhuizen hebben we gekeken of het mogelijk is het aantal verhuizingen naar Gaanderen te verminderen, zodat maar één bewonersgroep naar een andere locatie hoeft te verhuizen, de andere bewonersgroepen verhuizen intern binnen Den Ooiman. Deze afweging is gemaakt door een team bestaande uit zorgprofessionals, behandelaren en afvaardiging van de bewonersraad.

Dilemma

Wel leverde het een dilemma op. Aan de ene kant beperken we hiermee het risico op besmetting en geven we gehoor aan een grote wens van veel bewoners en naasten om intern te verhuizen. Aan de andere kant betekent dit ook dat er een groep bewoners is die een langere tijd niet in Den Ooiman kan wonen en tijdelijk verhuist naar Gaanderen. Vanwege technische redenen is Weidepad de woongroep die zal verhuizen naar Gaanderen. Op deze afdeling zit een belangrijk knooppunt van de brandmeldinstallatie welke moet worden aangepast. Deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan het begin van de renovatie. Hiermee is Weidepad de meest logische keuze om tijdelijk naar Gaanderen te verhuizen.

De bewoners van Weidepad zullen voor een langere periode in Gaanderen verblijven dan oorspronkelijk de bedoeling was, namelijk 1,5 jaar. In de tussentijd zal de renovatie plaatsvinden, waarbij telkens één van de andere woongroepen binnen Den Ooiman intern verhuist.

De verhuizing naar Gaanderen zal plaatsvinden op 9 september a.s. Daarna zullen achtereenvolgens de bewoners van Boslaan, De Boomgaard en Dorpsweg intern verhuizen

Een grote impact

We begrijpen heel goed dat dit veel impact heeft. Het gaat om een kwetsbare groep mensen met dementie. We willen de bewoners graag een fijn thuis bieden, waar zij zich prettig voelen en hun leven kunnen (blijven) leiden zoals zij dat willen. Samen met naasten en de vaste gezichten in het zorgteam. Judith van Zelst, senior teamverpleegkundige Den Ooiman PG: 

“Natuurlijk wil je eigenlijk niemand laten verhuizen. Maar er zal toch gerenoveerd moeten worden om ervoor te zorgen dat bewoners prettig kunnen blijven wonen en de zorg optimaal blijft. Zowel nu, maar ook in de toekomst. Bij het opnieuw bekijken van de verhuisplannen vonden we een aantal dingen erg belangrijk voor de bewoners. Zoals het gewoon door laten gaan van het dagelijks leven met vaste gewoonten en vaste gezichten van zowel collega’s als andere bewoners. Ook zorgen we ervoor dat de voor hen herkenbare spullen meeverhuizen, zowel met de interne verhuizingen als naar Gaanderen. Ook gaan we graag met naasten in gesprek om hen mee te laten denken in hoe we het zo aangenaam mogelijk kunnen maken voor hun naasten. De inbreng van familie is erg welkom en gewenst.”

Over de renovatie

Wanneer ervaren onze bewoners met dementie een prettige en veilige woonomgeving? Dat hebben we onderzocht. Belangrijk daarbij is de omvang van de woongroepen. Daarom hebben we vastgesteld dat woongroepen voor mensen met dementie in de toekomst uit niet meer dan acht bewoners mogen bestaan. Op die manier blijft de hoeveelheid prikkels binnen de perken en is er voldoende leefruimte.

Op dit moment wonen er meer dan acht bewoners per huiskamer op sommige woongroepen. Tegelijkertijd is er in de regio, en over het algemeen in Nederland, sprake van een groeiende, complexere zorgvraag. Dat heeft mede het gevolg dat er steeds vaker sprake zal zijn van ruimtegebrek in de gezamenlijke huiskamers, doordat er steeds meer en grote hulpmiddelen zoals rolstoelen en tilliften benodigd zijn. Bewoners verblijven dan ook steeds vaker in hun persoonsgebonden rolstoel of bed in de huiskamer.

Daarnaast wordt de dagvoorziening en de woongroep voor mensen met dementie op jonge leeftijd (Akkerland) gecombineerd. Hiermee is er sprake van één team voor dagbehandeling en wonen. De combinatie van beide teams maakt een specialistisch team met extra kennis. Daarnaast maken zij op deze manier goed gebruik van elkaars programma, activiteiten en voorzieningen. Om deze twee groepen te kunnen combineren zijn aanpassingen nodig in het gebouw.

Het is tevens van belang te renoveren, zodat systemen en installaties op korte termijn aangepast en vernieuwd kunnen worden.

Ook kunnen zorgprofessionals in een gemoderniseerde omgeving de zorg (blijven) bieden zoals u dat van ons gewend bent. In het afgelopen jaar heeft een werkgroep een plan uitgewerkt voor de toekomst van Den Ooiman Paviljoens. Deze werkgroep bestond uit collega’s uit de zorg- en behandelteams en collega’s van de afdeling vastgoed.

Wat gaan we renoveren?

 • De woongroepen worden verkleind en de huiskamers worden vergroot.
 • De installaties worden aangepast.
 • We gaan gebruik maken van een nieuw domoticasysteem.
 • Het plein wordt aangepast.
 • De ruimten voor algemeen gebruik en fysio ruimten worden verder ontwikkeld door verschillende projectgroepen. 
 • Nieuw Akkerland: de dagvoorziening en de woongroep voor mensen met dementie op jonge leeftijd wordt gecombineerd. Er zal sprake zijn van privé sanitair en er komt extra ruimte voor activiteiten. 
Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.
Reacties:
 • Marjolein Tönis
  7 oktober 2020 | 20:28
  Kan ik zus, Annemieke Scheerder Tönis bezoek ontvangen? Graag wil ik a.s vrijdag middag bij haar langs gaan.
  • Team Communicatie
   9 oktober 2020 | 09:16
   Dank voor uw bericht. We hebben u per mail van een antwoord voorzien.