Goede oncologische begeleiding door nauwe samenwerking tussen zorgpartners in regio Apeldoorn en Zutphen
Goede oncologische begeleiding door nauwe samenwerking tussen zorgpartners in regio Apeldoorn en Zutphen

Goede oncologische begeleiding door nauwe samenwerking tussen zorgpartners in regio Apeldoorn en Zutphen

11 maart 2024

Gelre ziekenhuizen, Vérian, Sensire, Huisartsen Organisatie Oost Gelderland (HOOG) en de oncologiezorgnetwerken in de regio Apeldoorn en Zutphen werken nauw samen om goede oncologische begeleiding te bieden aan patiënten met kanker. Naast de medische zorg gaat het om begeleiding op het gebied van voeding, beweging, hulpmiddelen en lichamelijk en psychosociaal welbevinden, in het ziekenhuis of thuis. Dit draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met kanker tijdens en na de behandelperiode.

Wat is oncologische begeleiding?
Als iemand de diagnose kanker krijgt, is dat een ingrijpende gebeurtenis. De ziekte en behandeling brengen naast lichamelijke klachten ook vaak psychosociale problemen met zich mee. Naast de medische behandeling die wordt geboden, geeft een oncologieverpleegkundige in het ziekenhuis voorlichting, opvang na een slecht nieuws gesprek, psychosociale ondersteuning, advies en begeleiding aan patiënten met kanker. Vanwege de intensieve behandeling is ook begeleiding thuis nodig. Daarvoor werken de oncologieverpleegkundigen van Gelre ziekenhuizen nauw samen met de oncologieverpleegkundigen van Vérian (regio Apeldoorn) en Sensire (regio Zutphen). Zij komen bij de patiënten thuis en bieden begeleiding en advies op lichamelijk, psychosociaal en praktisch vlak. Daarbij helpen zij patiënten ook bij het vinden van de juiste zorgverleners bij hun zorgbehoefte. Denk daarbij aan het inschakelen van een diëtist bij problemen met de voeding, een fysiotherapeut bij problemen met fitheid, bewegen of oedeem, een maatschappelijk werker bij psychosociale en werkgerelateerde vragen of een geestelijk verzorger bij zingevingsvragen. Dit soort zorg wordt verleend door zorgverleners in het ziekenhuis of door zorgverleners aangesloten bij het oncologiezorgnetwerk bij de patiënt thuis. Alle betrokken zorgverleners houden elkaar op de hoogte over het verloop van de behandeling en begeleiding van de patiënt.

Patiënten positief over begeleiding op maat
Mariëlle van Dooremolen, oncologieverpleegkundige bij Vérian licht toe: “Patiënten geven thuis vaak eerder aan dat er iets speelt op psychosociaal gebied. Door deze nauwe samenwerking in beide regio’s kunnen problemen die patiënten tijdens het ziektetraject ontwikkelen, eerder worden herkend. Wij kunnen hier op inspelen door goede oncologische begeleiding thuis te bieden aan patiënten. Als oncologieverpleegkundigen zijn wij een belangrijke schakel tussen het ziekenhuisteam, de huisarts, de zorgverleners in de oncologiezorgnetwerken en andere zorgverleners en organisaties om de patiënt heen.”

Leonie Semmekrot, oncologieverpleegkundige bij Sensire vult aan: “In de regio Zutphen werken we sinds 2019 op deze manier samen. Daar zijn we gestart met oncologische begeleiding van patiënten met longkanker. Onze ervaring is dat patiënten er positief op reageren. Ze ervaren het als een team van zorgverleners om hen heen die, over de muren van het ziekenhuis heen, gezamenlijk de oncologische begeleiding leveren die zij op dat moment nodig hebben. Wij zijn blij dat we deze samenwerking in de gehele regio Apeldoorn en Zutphen voortzetten en nu gaan uitbreiden naar patiënten met andere kankersoorten.”

Samenwerken voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek

Binnen ZorgNabij bundelen Gelre ziekenhuizen, Vérian en Sensire hun krachten om samen de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional te leveren. Door de focus te verleggen van zorg in het ziekenhuis naar zorg thuis of dichtbij huis, wordt zowel het welzijn als de zelfredzaamheid van patiënten vergroot. De samenwerking op het gebied van oncologische begeleiding is hier een mooi voorbeeld van. De nauwe samenwerking en afstemming met de huisartsen en zorgverleners van de oncologiezorgnetwerken in de regio Apeldoorn en Zutphen biedt patiënten de best mogelijke zorg. Alle zorgprofessionals hebben ervaring in het begeleiden van patiënten met kanker en zijn op de hoogte van elkaars werkwijze.