In de regio Zutphen krijgen patiënten aderlatingen thuis

19 april 2021

Vanaf medio april biedt een samenwerking tussen Gelre ziekenhuizen Zutphen en Sensire patiënten de mogelijkheid om aderlatingen thuis te laten doen. 

Er is een aantal aandoeningen waarbij aderlatingen een onderdeel zijn van de behandeling. Het gaat om mensen met een verhoogd ijzergehalte (ijzerstapelingsziekte of hemochromatose) of met een teveel aan rode bloedcellen (polycythaemia vera). Tijdens een aderlating plaatst de verpleegkundige in een geschikt bloedvat in de arm van de patiënt een infuusnaald. Daaraan wordt een opvangzak aangesloten waarin dan zo’n 250-500 ml bloed kan aflopen. Aderlating zorgt er dus voor dat het ijzergehalte daalt of dat de hoeveelheid bloedcellen dalen. Dan maakt het lichaam weer nieuwe bloedcellen aan die ijzer nodig hebben en zo daalt de ijzervoorraad in het lichaam. Deze behandeling moet regelmatig herhaald worden.

“De eerste patiënten bij wie de aderlatingen thuis kunnen plaatsvinden reageren verheugd. Zij geven aan dat het prettig is dat ze minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te reizen en deze zorg plaatsvindt in hun eigen vertrouwde thuisomgeving, dat scheelt veel tijd“, vertelt verpleegkundige Jelle Wesselink van Gelre Zutphen die dit zorgtraject inhoudelijk heeft vormgegeven.

"We zien ook dat zorg thuis aanbieden de kwaliteit van leven van patiënten verbetert."

Eerste behandeling in het ziekenhuis, daarna thuis

De eerste aderlating krijgen patiënten altijd in het ziekenhuis op de afdeling Dagbehandeling.
Gaat alles goed, dan kan de patiënt de volgende behandelingen thuis krijgen. De patiënt krijgt daarvoor alle benodigdheden mee naar huis. En zodra volgens de planning een aderlating moet plaatsvinden, neemt Thuiszorgorganisatie Sensire contact op met de patiënt om een geschikt moment af te spreken. De gespecialiseerd verpleegkundigen van Sensire komt dan thuis de aderlating afnemen en houdt goed in de gaten hoe de patiënt hierop reageert. De patiënt hoeft hiervoor dan niet meer naar het ziekenhuis. De behandeling blijft wel plaatsvinden onder supervisie van de behandelend arts van het ziekenhuis. Dat de thuiszorg patiënten deze zorg aan huis biedt, is een vrij unieke stap in Nederland. Door dit soort medische zorgverlening in de thuissituatie te geven, biedt het ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties de kans om patiënten op maat te begeleiden.

"We zien ook dat zorg thuis aanbieden de kwaliteit van leven van patiënten verbetert. Het is voor patiënten erg prettig dat zij thuis steeds meer specifieke zorg kunnen ontvangen, waardoor zij minder vaak het ziekenhuis hoeven te bezoeken al dan niet samen met een mantelzorger”, geeft Judith Cornelisse aan. Zij heeft als projectleider het proces van deze verplaatste zorg begeleidt. Ook spaart deze zorg thuis het gebruik van bedden waardoor het ziekenhuis deze kan inzetten voor de meer hoogcomplexe zorg, onder de noemer: De Juiste Zorg op de JuistePlek. Gelre ziekenhuizen pakt dit op met haar ketenpartners, voor deze behandeling is dat nu in regio Zutphen en op een later moment ook voor regio Apeldoorn.

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.