Klimmendaal, Azora en Sensire: door met inhoudelijke samenwerking, geen gezamenlijk team en locatie
Klimmendaal, Azora en Sensire: door met inhoudelijke samenwerking, geen gezamenlijk team en locatie

Klimmendaal, Azora en Sensire: door met inhoudelijke samenwerking, geen gezamenlijk team en locatie

15 april 2021

Organisaties Klimmendaal, Azora en Sensire gaan door met de inhoudelijke samenwerking in revalidatiezorg voor inwoners van de West-Achterhoek. Wel zien zij af van het voornemen tot nauwe organisatorische samenwerking. 

In de West-Achterhoek vervullen de drie organisaties elk vanuit hun eigen expertise een belangrijke rol in het bieden van revalidatiezorg. In het voorjaar van 2019 spraken zij de intentie uit om intensief te gaan samenwerken door het delen van kennis, capaciteit en infrastructuur. Daarbij was het voornemen om binnen afzienbare tijd vanuit een locatie gezamenlijk de zorg aan klanten in de regio aan te bieden.

Sindsdien wordt er in toenemende mate samengewerkt door de zorgverleners van de drie organisaties. Die waardevolle samenwerking in kwaliteitsverbetering blijft in stand. Een nauwere samenwerking vanuit een geïntegreerd behandelteam op een gedeelde locatie blijkt in de huidige context echter niet realiseerbaar.

“De revalidatiezorg staat voor een grote opgave en dat vraagt van organisaties om over de eigen grenzen te kijken en nieuwe vormen van samenwerking te verkennen”, zegt bestuurder Martijn Kuit van Klimmendaal Revalidatiespecialisten. “Die stap hebben Klimmendaal, Azora en Sensire gezet vanuit een gedeelde visie en onderlinge waardering. Het is voor ons allen jammer dat we nu moeten constateren dat operationele samenwerking in de vorm die we voor ogen hadden, op dit moment een stap te ver is.”

“De huidige situatie maakt vaak extra zichtbaar waar per organisatie kansen en uitdagingen bestaan”, aldus bestuurder Mieke Zemmelink van ouderenzorgorganisatie Azora. “We zijn het beste in staat om die uitdagingen aan te gaan als we in de revalidatiezorg de focus leggen op collegiale samenwerking van zorgprofessionals. De inhoudelijke samenwerking is van grote waarde; door het verschil in timing is er (op dit moment) helaas geen ruimte om ook op het gebied van organisatie en infrastructuur samen op te trekken.”

Volgens bestuurder Renée Wilke van zorgorganisatie Sensire heeft de gezamenlijke zoektocht naar goede revalidatiezorg in de West-Achterhoek veel opgeleverd. “Specialisten en behandelaren weten elkaar steeds beter te vinden. Die samenwerking blijven de drie organisaties bevorderen en waarderen. Daarnaast hebben Klimmendaal, Azora en Sensire elkaar ook op organisatieniveau beter leren kennen, en dat maakt dat we ondanks dit besluit met waardering en respect voor elkaar blijven samenwerken aan goede zorg voor onze kwetsbare inwoners van de West-Achterhoek.”

Het besluit om niet langer toe te werken naar een gemeenschappelijke revalidatiezorg op een gedeelde locatie heeft voor alle partijen consequenties, onder meer waar het gaat om de rol van behandelaren in de organisatie en op het gebied van huisvesting. Klimmendaal, Azora en Sensire zullen daarin elk voor zich in nauwe verbinding met de eigen specialisten op zoek gaan naar een inrichting die aansluit bij de eigen context.

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.