Leven zoals u wilt...
Leven zoals u wilt...

Leven zoals u wilt...

06 februari 2018

Dat is de belofte die Sensire doet aan haar klanten en bewoners. In de ogen van sommigen gaat dat misschien wat ver: Hebben we er genoeg mensen voor, laat onze planning het wel toe, en vooral: hebben we ons allemaal al voldoende ontwikkeld om dit waar te maken?

Ik begrijp die zorgen wel, en toch vind ik dat we deze belofte vast moeten houden. Ze omschrijft immers wat onze klanten en bewoners van ons verwachten. Dat we kwalitatief goede zorg leveren, is vanzelfsprekend. En dat we daar zo goed over communiceren dat mensen optimaal de regie over leven houden, daaraan zijn we ook al gewend. De meerwaarde die in deze belofte schuilt, gaat echter veel dieper. Ze behelst waardering en vrijheid.

Voor wie zorg van Sensire krijgt hoeft niet alles om die zorg te draaien, integendeel. De diensten van Sensire zijn voor jou als klant of bewoner dienstbaar aan jouw geluk, aan jouw leven. Uit onze klantreizen is gebleken dat klanten en bewoners zich niet meer afhankelijk willen voelen van een zorgorganisatie of een systeem. Wij begrijpen dat, en daarom zeggen we: Leven zoals u wilt.

En dan gaat het ineens niet meer over goede zorg, of kwaliteit. Dan is het niet meer de verzorgende die zich over een kwetsbaar persoon buigt. Dan gaat het om warmte, om gevoel en om een echte relatie. Dan gaat het om de ontmoeting van mens tot mens. Een ontmoeting waarin ieder iets inbrengt dat de ander niet heeft of nodig lijkt te hebben. Dan wordt een ongelijke relatie tussen verpleegkundige en klant ineens een gelijkwaardig relatie waarin twee mensen echt betrokken zijn bij elkaar.

Dan wordt een ongelijke relatie tussen verpleegkundige en klant ineens een gelijkwaardige relatie waarin twee mensen echt betrokken zijn bij elkaar.
~Maarten van Rixtel, bestuurder Sensire~

Daar gaat de nieuwe introductiefilm van Sensire over. Over ontmoeting, over warmte, en over relaties die zich ook uitstrekken tot mantelzorgers en familie. De film getuigt van een relatie die voor alle betrokkenen positief is. In het begin staan vooral de klanten en bewoners centraal, maar heel subtiel draait het beeld om en komt ook de medewerker naar voren. De medewerker zorgt dus voor de klant, maar de klant zorgt ook voor de medewerker.

Mij geeft de film kippenvel. Hij ontroert me. Niet alleen omdat het mooie beelden zijn die veel zeggen, maar ook omdat het beelden zijn van nu. Van onze klanten en van jullie, onze medewerkers. Dat drukt voor mij uit dat we vandaag al doen wat we morgen van elkaar verwachten. Ik vind dat indrukwekkend en ben daar trots op.

Veel kijkplezier!