Marco Verheul: “Er gaat een menselijke behoefte schuil achter de financiën.
Marco Verheul: “Er gaat een menselijke behoefte schuil achter de financiën."

Marco Verheul: “Er gaat een menselijke behoefte schuil achter de financiën."

13 november 2023

Marco Verheul is als nieuw lid toegetreden tot de Raad van Toezicht. Een financieel expert, opgeleid als accountant, om ‘koude’ cijfers te controleren. Totdat hij aan de andere kant van de tafel kwam te zitten. “Wat me vooral triggerde, was het feit dat achter een declaratieregel een menselijke behoefte aan zorg en aandacht schuilging.” In de Raad van Toezicht combineert hij zijn financiële expertise met zijn toewijding aan de zorg, die voor een grote uitdaging staat. 

In Verheul’s loopbaan groeide zijn passie voor de zorg naarmate hij de sector van dichtbij leerde kennen. “Ik begon mijn carrière als accountant en was belast met het controleren van de boekhouding van zorgverzekeraars. Een keerpunt in mijn loopbaan kwam toen ik bij een zorgverzekeraar ging werken, vele jaren geleden. Daar raakte ik betrokken bij de afhandeling van declaraties in de zorgsector. Ik zag de enorme administratieve rompslomp en gedetailleerde regelgeving waaraan moest worden voldaan, en hoe gemakkelijk er fouten gemaakt konden worden. Maar wat me vooral triggerde, was het feit dat achter die declaratieregel een menselijke behoefte aan zorg en aandacht schuilging. Een paar jaar later maakte ik de overstap naar de ouderenzorg in Amsterdam, waar ik de zorg echt van dichtbij leerde kennen. Mijn passie voor en betrokkenheid bij de zorg groeide, en ik kreeg steeds meer inzicht in de uitdagingen waarmee deze sector te maken heeft.”

Aanpassen aan veranderende realiteit

Verheul kijkt mee en adviseert op de manier waarop Sensire met deze uitdagingen omgaat. “Ik vind het mooi dat Sensire zich heel bewust is van het feit dat de zorg anders aangevlogen moet worden en vooruitstrevende stappen onderneemt om zich aan te passen aan een veranderende realiteit. De uitdagingen waar Sensire voor staat, weerspiegelen de bredere problemen in de Nederlandse zorgsector. Het tekort aan arbeidskrachten is een algemeen probleem dat niet alleen de zorg, maar ook andere sectoren treft. Sensire bereidt zich voor op de toekomst en ik ben blij dat ik mijn financiële expertise en toezichthoudende rol kan gebruiken om bij te dragen aan hun missie.”

Klankbord met brede focus

En dat doet Verheul natuurlijk niet alleen. Zijn blik - en dat van de andere leden van de Raad van Toezicht - is breder. “Als toezichthouder is mijn rol vanuit financieel perspectief van belang, maar ik kijk breder dan dat. Ik geloof dat elke toezichthouder een brede blik moet hebben en zich bewust moet zijn van de uitdagingen waarmee de organisatie wordt geconfronteerd. Mijn focus ligt op financiën en vastgoed, omdat deze aspecten nauw verweven zijn met de zorgsector. En als Raad van Toezicht zijn we een klankbord voor de Raad van Bestuur en de organisatie als geheel. Vanuit onze klankbordfunctie en de ervaring die we inbrengen, kunnen we het antwoord op de vraagstukken van de toekomst mee helpen vormen. Niet door op de stoel van de bestuurder te gaan zitten, maar wel om een spiegel voor te houden. Waardoor er, als het nodig is, ook een beetje bijgestuurd kan worden. Om een gedeelde toekomstbestendige organisatie neer te zetten en te houden.”

Gezamenlijk doel

Een gezamenlijk doel. “Ons doel is om toezicht te houden op de strategische opgave van Sensire en een bijdrage te leveren aan de toekomst van Sensire, met de behoeften van de klanten, bewoners en revalidantn en de zorgkwaliteit als centrale focus. En zo blijf ik mijn eigen diepgewortelde wens vervullen om iets te betekenen voor mensen die zorg nodig hebben en verder te kijken dan alleen het financiële plaatje.” 

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.