Minister Helder ervaart openheid tijdens werkbezoek aan Sensire
Minister Helder ervaart openheid tijdens werkbezoek aan Sensire

Minister Helder ervaart openheid tijdens werkbezoek aan Sensire

16 november 2023

Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, bezocht woensdag 15 november Sensire-locatie De Lunette in Zutphen in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd). Bij de kleinschalige woongroepen De Laarpoort en Bourgonje - voor mensen met dementie - stonden de deuren voor haar open. De minister sprak met bewoners, naasten en zorgprofessionals over hun ervaringen met het open-deuren-beleid.

Wet zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang van kracht. Deze wet bepaalt onder welke voorwaarden onvrijwillige zorg kan worden verleend en wanneer de vrijheid van een individu mag worden beperkt. Organisaties worden door deze wet aangemoedigd om extra aandacht te besteden aan de bewegingsvrijheid van mensen met dementie. Minister Helder: “Het is belangrijk dat bewoners met dementie bewegingsvrijheid hebben. Opgesloten zijn en binnen moeten blijven, is enorm frustrerend voor deze mensen. Daarom werken we aan het verantwoord openen van de deuren.”.

Campagne ‘Een deur kan op veel manieren open’

Jeroen Schumacher is adviseur & coach bij Vilans, de kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning. “Met de campagne ‘Een deur kan op veel manieren open’ laten wij zien hoe organisaties aan de slag gaan met het openen van deuren. Het nieuwe normaal is dat je als zorgverlener kijkt naar wat er wél kan. Dat doen we door te laten zien dat veel collega’s dit al met succes toepassen, zoals vandaag bij Sensire.”

Open-deuren-beleid

Net als op andere plekken binnen Sensire zijn de deuren open bij de kleinschalige woonvoorzieningen van Bourgonje en De Laarpoort. Bezoekers en bewoners kunnen naar binnen en naar buiten wanneer zij willen. Als het nodig is, wordt daarbij gebruikgemaakt van domotica. José Blom, regieverpleegkundige ouderenzorg, legt uit: “Er wordt een zorgvuldige beoordeling gedaan voordat een bewoner op pad gaat. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zorgprofessionals en naasten. Samen bespreken we wat de mogelijkheden zijn. We zetten de deuren dus niet zomaar open, maar doen dat altijd zorgvuldig.”

Minder dwang, meer vrijheid

"Terugkijkend op een geslaagd werkbezoek, zie ik bevestiging dat we als Sensire op de goede weg zijn, maar dat het waarborgen van dit gedachtegoed continu aandacht blijft vragen totdat het in het in het haarvaten van alle betrokkenen is geïnternaliseerd." sluit Frederik Lindenhovius, directeur wonen met zorg, af.