Cliëntmedezeggenschap: samen in verbinding rondom de klant
Cliëntmedezeggenschap: samen in verbinding rondom de klant

Cliëntmedezeggenschap: samen in verbinding rondom de klant

05 februari 2024

Op dinsdag 23 januari ondertekenden Alie Garssen, Wim Weenk en Margriet Kasteel namens de locatieraden en Janine Hidding namens de centrale cliëntenraad, en Margje Mahler namens de Raad van Bestuur de nieuwe inrichting van de cliëntmedezeggenschap binnen Sensire. De cliëntmedezeggenschap wordt geherstructureerd vanwege de overstap van het organiseren van zorg in zogenaamde klantlijnen naar regio’s sinds januari van dit jaar. Een mooie stap naar meer verbinding tussen klanten, bewoners en revalidanten (hierna te noemen ‘klant’), hun naasten, de zorgprofessionals van Sensire, maar ook met het zorgnetwerk rondom de klant buiten Sensire, zoals ziekenhuizen en huisartsen in de regio’s waarmee steeds meer wordt samengewerkt. En dat allemaal voor het bieden van de juiste zorg op de juiste plek, ongeacht of iemand thuis woont of (tijdelijk) verblijft op een van onze woonzorg- of revalidatie locaties. Iets wat de kwaliteit van zorg alleen maar ten goede komt en de cliëntenraad daarom alleen maar kan behartigen. 

Meebewegen voor kwalitatieve zorg

Sensire beweegt door het werken in regio’s mee met de dynamiek van de zorg. En dat is nodig om nu, maar ook in de toekomst de kwalitatieve zorg te kunnen bieden aan iedereen die dat nodig heeft. Renée Wilke, Raad van Bestuur Sensire: “Door de zorg in regio’s te organiseren kunnen we klanten optimaal ondersteunen tijdens hun zogenaamde klantreis: Een klant krijgt over het algemeen als eerste wijkverpleging bij hem of haar thuis, en als er (tijdelijk) meer of specialistische (revalidatie)zorg nodig is verblijft de klant op een van de revalidatie locaties of gaat mogelijk vervolgens uiteindelijk op een van de woonzorglocaties wonen.”

Door de focus te verleggen naar regio's, kan Sensire in de behoeften van klanten voorzien tijdens hun klantreis. Renée vervolgt: “Door zorg te organiseren in de regio’s sluit de ondersteuning naadloos op elkaar aan. Hierdoor ontstaat er meer samenhang en staan we meer in verbinding met elkaar rondom de klant. Binnen Sensire, maar ook met andere zorgpartijen zoals het ziekenhuis of de huisarts, wat de kwaliteit van zorg alleen maar ten goede komt. We moeten met elkaar regionaal (blijven) samenwerken om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden. Vanuit de zinvolle relatie tussen de zorgprofessional en de klant. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. En daarbij blijft het belang van cliëntmedezeggenschap natuurlijk onveranderd, ondanks dat de manier waarop we dat nu organiseren anders is.”

Samen in verbinding rondom de klant

De stem van de locatieraad en centrale cliëntenraad is hard nodig om samen te werken voor de juiste zorg. Janine Hidding, commissievoorzitter van de werkgroep die het nieuwe cliëntmedezeggenschapsmodel vanuit de cliëntenraad heeft voorbereid: “De manier waarop de zorg nu wordt georganiseerd is voor ons een logische stap. Maar het zal voor ons zeker in het begin best zoeken zijn door de nieuwe manier waarop de cliëntmedezeggenschap nu wordt georganiseerd. Er is geen sprake meer van klantlijnraden, maar er zijn twee nieuwe zorginhoudelijke aanspreekpunten vanuit wonen met zorg en zorg thuis waarmee we goed in gesprek blijven. En we blijven advies geven wanneer dat gewenst is of wanneer we dat zelf nodig vinden. We blijven ons op lokaal niveau inzetten om met elkaar het juiste te blijven doen voor onze naasten. Zij zijn onze oren en ogen. Daarbij zorgen nieuwe verbindingen tussen locatieraden en centrale cliëntenraad ook weer voor het delen van (nieuwe) kennis. Samenwerken is wat de huidige maatschappij van ons vraagt. En hoe je het wendt of keert: onze betrokkenheid blijft hetzelfde. We staan en blijven met elkaar in verbinding rondom de klant en zijn of haar omgeving.”  


Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.