Nieuwe website Langer Zelfstandig voor regio Apeldoorn & Zutphen
Nieuwe website Langer Zelfstandig voor regio Apeldoorn & Zutphen

Nieuwe website Langer Zelfstandig voor regio Apeldoorn & Zutphen

25 oktober 2023

De samenwerkende zorg- en welzijnsorganisaties in regio Apeldoorn & Zutphen presenteren de nieuwe website www.langer-zelfstandig.nl. De website is gemaakt voor ouderen in de regio. Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Dat willen de samenwerkende ouderen- en welzijnsorganisaties graag ondersteunen. Op de nieuwe website kunnen ouderen en naasten informatie vinden over activiteiten waaraan deze organisaties samenwerken en bijdragen aan het behouden en verhogen van zelfstandigheid en welzijn.  

Een jaar geleden hebben de samenwerkende organisaties het initiatief genomen om het programma Langer Zelfstandig te ontwikkelen. Door anders te denken, kijken en doen, verwachten zij meer werkplezier bij professionals, betere coördinatie van zorg en ondersteuning en minder inzet van aantal professionals.

Programmaleider Eveline Schavemaker: “De samenwerking tussen de ouderenzorg- en welzijnsorganisaties krijgt steeds meer vorm. Ouderen en naasten kunnen op de nieuwe website meer informatie vinden over wat deze samenwerking voor hen kan gaan betekenen. Het is ook mooi om te zien dat in deze regio organisaties echt investeren om gezamenlijk op te trekken in het behouden en verbeteren van zelfstandigheid van ouderen en in de ondersteuning van mantelzorgers”.

“In de regio zetten we concrete stappen om mensen meer zelfstandigheid te laten ervaren terwijl we de inzet van zorgprofessionals verminderen. Hierbij is samenwerking noodzakelijk.”, aldus Jelly Hamberg, relatiemanager bij Sensire en lid van de stuurgroep. “Dankzij onze nieuwe website laten we duidelijk zien dat we gezamenlijk werken aan het aanpakken van de uitdagingen die voor ons liggen. We zijn actief betrokken bij diverse projecten om de zorg en welzijn in deze regio zo goed mogelijk te kunnen organiseren.”. 

Het programma Langer Zelfstandig is ontstaan vanuit de regiovisie ouderenzorg regio Apeldoorn & Zutphen (2021). De deelnemende zorgorganisaties zijn KleinGeluk, Zorggroep Apeldoorn, Atlant, Thuiszorg Beers, Nusantara, Talma Borgh, Riwis Zorg & Welzijn, Dagelijks Leven, Zorggroep Sint Maarten, Den Bouw, Sensire, Marga Klompé, Vérian, Stimenz, De Kap en Stichting Welzijn Brummen en met ondersteuning vanuit het zorgkantoor Zilveren Kruis.

De website www.langer-zelfstandig.nl is vanaf heden online bereikbaar.