Nieuwe zorgalarmering ván de zorg en vóór de bewoner
Nieuwe zorgalarmering ván de zorg en vóór de bewoner

Nieuwe zorgalarmering ván de zorg en vóór de bewoner

03 mei 2023

‘Vroeger hadden we een alarmeringssysteem zoals in ziekenhuizen: iemand belde, de zorgprofessional zag een kamernummer op haar pieper en ging naar de deur waarboven een lampje brandde. Er kon van alles zijn met de bewoner. Of niets. Het nieuwe systeem is gebaseerd op individueel ingestelde sensortechnologie.’

Jasper Brouwer (49) is als Regisseur Vastgoed en Techniek intensief betrokken bij de vernieuwing van de zorgalarmering. ‘Nog twee locaties en dan is heel Sensire over op een toekomstbestendig systeem.’ Hij legt uit hoe het werkt. ‘In de kamer van een bewoner is een slimme optische sensor (SOS) aanwezig, precies afgestemd op deze bewoner. Bij de één signaleert de sensor het verlaten van de kamer, bij de ander ongebruikelijk onrustige bewegingen in bed of een opvallend lang verblijf in de badkamer. Een zorgprofessional ziet bijvoorbeeld op beeld dat een valgevaarlijke bewoner het bed verlaat en kan door direct handelen hopelijk een val voorkomen.’

Ook kan de bewoner een spreekluister-verbinding in werking zetten via een draadloze hals- of polszender. Dit contact stelt de bewoner vaak gerust en geeft de professional de kans te bekijken of ze direct in actie moet komen. Alarmeert de bewoner terwijl hij op de gang is, dan kun je zien dat hij zich bijvoorbeeld ongeveer ter hoogte van kamer 10 bevindt. 

Vraagbaak in teams

Ook Anouk Geling (28) houdt zich bezig met de overgang naar het nieuwe systeem. Ze is Verpleegkundig Informatiekundige en sinds ruim drie jaar bij het innovatieve Sensire. ‘Een behoudende organisatie paste niet bij me, heb ik gemerkt’, lacht ze.

Ze vertelt hoe de implementatie in de teams gaat: ‘Binnen de teams zijn altijd mensen die technologie leuk vinden en zo’n proces kunnen ondersteunen als vraagbaak voor de collega’s. Op die manier hoeft ook niet iedereen zich er in dezelfde mate voor te interesseren.’ Jasper: ‘Deze zogenoemde key-users worden bij het proces betrokken al ruim voor het nieuwe systeem op hun locatie live gaat. Er zijn drie voorbereidende zorginhoudelijke overleggen. Daarbij is vanuit de leverancier de zorgcoach betrokken en vanuit de teams de beoogde key-users.’

Zorgcoach ter plaatse

Ook leverancier Avics beschikt over vaste aanspreekpunten met een rol bij de zorginhoudelijke voorbereiding, training, implementatie en mogelijke vragen of problemen. Dat zijn de zorgcoaches. Zij hebben in zorgorganisaties gewerkt en spreken de taal van de zorg. De zorgcoaches functioneren als schakel tussen de technologie en de zorg. ‘Dat vind ik heel goed aan deze leverancier’, zegt Anouk. ‘De zorgcoaches kennen de locatie goed en weten wat er speelt. Zo kun je samen ook echt naar een oplossing kijken als zich een probleem voordoet.’

Jasper voegt eraan toe dat de zorgcoaches ook aanwezig zijn bij de livegang van het systeem op een locatie. ‘Dan helpen ze bij het intekenen van de bedden in de kamers, ten opzichte van de slimme optische sensor. Dat is per kamer en persoon verschillend, afhankelijk van de behoefte van de bewoner.’

Het gebruik van de smartphones ervaren de meeste zorgprofessionals als eenvoudig. De devices zijn gemakkelijk bedienbaar en bevatten alleen de noodzakelijke functies. Leverancier Avics beheert deze functies via Mobile Device Management, zodat de professional geen instellingen kan wijzigen of apps kan downloaden.

Vertrouwen cruciaal

Jasper: ‘We hebben bijzonder goede afspraken met de leverancier, bijvoorbeeld om de privacy van bewoners te garanderen. Ook hebben we er uitdrukkelijk voor gekozen altijd één software-update achter te lopen. Pas als bij testlocaties de kinderziektes van zo’n nieuwe versie eruit zijn, voert Avics bij ons die update door. Ondanks alle zorgvuldigheid ging dit na de implementatie bij één locatie mis. Toen werden collega’s geconfronteerd met een update van het systeem zonder dat iemand ervan wist. Meldingen kwamen tijdelijk niet goed door. We zijn toen direct met de leverancier aan tafel gegaan en die heeft het ruiterlijk toegegeven en netjes opgelost.’

Hij vervolgt: ‘Maar de zorgprofessionals waren intussen voor de zekerheid alweer hun oude rondes gaan lopen, zij voelen zich verantwoordelijk voor de bewoners.’ Anouk: ‘Zij moeten blindelings kunnen vertrouwen op het systeem. Ik merk dat het nóg niet helemaal terug is. Dat heeft tijd nodig. Toen alles weer naar behoren werkte, zijn er opnieuw trainingen gegeven om het vertrouwen terug te winnen.’

Goed bedenken wat je bij deze bewoner wel of niet moet weten en dan de sensor zo goed mogelijk afstemmen op de behoefte van déze specifieke bewoner."

Systeem ván de zorg en vóór de bewoner

De invoering van de nieuwe zorgalarmering is een continu proces van leren en evalueren. Zes weken nadat het systeem draait op een locatie volgt een zorgvuldige evaluatie: waar lopen de teams tegenaan? Acties worden uitgezet. ‘Dat kan op locatieniveau zijn, maar ook op het niveau van een individuele bewoner’, zegt Anouk. Ook wordt bekeken of er behoefte is aan aanvullende trainingen. ‘Zo houden we steeds de vinger aan de pols’, stelt Jasper.

Waar nu de technische dienst nog een rol heeft bij het intekenen van de bedden en het programmeren van de zenders, zal het meer en meer een systeem van de zorg worden, zodat zij volledig in control zijn. Anouk: ‘Zij weten het best wat ze wel of juist niet moeten instellen bij iemand. Want dat is belangrijk: goed bedenken wat je bij deze bewoner wel of niet moet weten en dan de sensor zo goed mogelijk afstemmen op de behoefte van déze specifieke bewoner.’

Toekomstbestendig

‘Het nieuwe zorgsysteem is toekomstbestendig, met een open platform waar je op termijn andere hulpmiddelen aan kunt koppelen zoals een GPS-horloge (LifeWatcher),’ zegt Jasper. ‘Die kunnen we inzetten bij locaties met een open deuren-beleid, waar we al gebruik maken van dwaaldetectie en leefcirkels.’

Ook de data die het systeem genereert kan Sensire gaan inzetten voor betere zorg. Anouk: ‘Stel, je ziet dat er tussen 21 en 23 uur structureel meer meldingen zijn dan op andere momenten. Dan kun je besluiten het rooster daarop aan te passen. Over zulke toekomstige ontwikkelingen denkt Avics ook met ons mee.’

Voor dit moment vat ze het nieuwe systeem bondig samen: ‘Eigenlijk zetten we met onze nieuwe zorgalarmering een vorm van triage tussen de “actie” van het bewonersalarm en de “reactie” daarop door de zorgprofessional.’ Jasper: ‘Dit ontzorgt onze zorgprofessionals.’