Ondanks corona ruimte en open deuren in huizen van Sensire
Ondanks corona ruimte en open deuren in huizen van Sensire

Ondanks corona ruimte en open deuren in huizen van Sensire

24 september 2020

Corona heeft het leven en de zorg in onze huizen ingrijpend veranderd. Maar hoewel het virus nog lang niet weg is, keert langzamerhand wel de vrijheid terug. Familie en zorgverleners gaan weer samen om de (digitale) tafel en in Zutphen openen de deuren voor mensen met dementie.

Bewoners en hun naasten die bepalen hoe het dagelijks leven eruit ziet in de huizen van Sensire: vroeger ongebruikelijk, nu steeds meer vanzelfsprekend. Al zorgde de uitbraak van het coronavirus ervoor dat de afstand tussen bewoners en familie groter werd dan ooit. Maar gelukkig ontstaat er weer ruimte voor de eigen wensen, gewoonten en betrokkenheid bij de leefomgeving. Dat vertelt Ans van Amerongen; haar moeder woont in Het Grotenhuis in Twello. “Kwaliteit van leven is een groot goed, waar we over moeten blijven praten. Als naasten staan we meer dan paraat om daarover mee te denken en ook onze eigen handen uit de mouwen te steken.”

Optimist

Zo zijn huiskamergesprekken - waarin familie en zorgverleners samen keuzes maken – weer opgestart. Soms zijn die huiskamergesprekken nu ook digitaal, zodat familie die verder weg woont ook kan blijven bijdragen. Ans: “We zoeken samen naar wat wel kan en wat we samen met het zorgteam op kunnen pakken. Van koffie schenken tot het opstarten van het bloemschikken. Wat dat betreft ben ik echt een rasoptimist.”

Mensen met dementie de ruimte geven, hen niet meer opsluiten: dat is al anderhalf jaar het uitgangspunt in Het Spijk, De Lunette, De Borkel en De Beekdelle. “We benaderen onze bewoners niet als patiënt, maar als individu met hun eigen wensen en mogelijkheden”. Dat zegt Mariëlle Bus, directeur Psychogeriatrie van deze locaties, die tot voor kort zorgorganisatie Sutfene vormden. “Door die benadering ontstaat er creativiteit en verdieping in de relatie met onze bewoners.”

Deuren open

Mensen met dementie niet langer opsluiten: dat vraagt om een fundamentele verandering. “Angst voor wat er zou kunnen gebeuren vormde vaak de grootste belemmering”, zegt Bus. “Maar door met elkaar in gesprek te gaan over de werkelijke risico’s, te investeren in zinvolle daginvulling en door technische aanpassingen aan gebouw en omgeving is heel veel op te lossen. En in uitzonderlijke situaties blijft het technisch mogelijk en soms ook noodzakelijk om deuren tijdelijk te sluiten.” De Lunette ging als een van de eerste huizen ‘van het slot’. “We waren zelf onder de indruk van het effect: minder onrust bij bewoners, creativiteit en enthousiasme bij zorgmedewerkers en familie”.

De uitbraak van het coronavirus was een flinke streep door de rekening, maar inmiddels blijkt er ook in de anderhalvemetersamenleving veel mogelijk. “Onze bewoners kunnen zich niet altijd aan de anderhalvemeter regel houden. Tegelijk weten we dat het met goede observaties, begeleiding en inzet van techniek verantwoord is om de deuren open te zetten voor mensen met dementie.” In De Lunette en De Borkel in Gorssel is dat al het geval; Het Spijk en Hofpoort in Eefde en De Beekdelle (Warnsveld) volgen snel.

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.