Positieve IZA-beoordeling voor digitale innovaties van 11 Achterhoekse zorgaanbieders
Positieve IZA-beoordeling voor digitale innovaties van 11 Achterhoekse zorgaanbieders

Positieve IZA-beoordeling voor digitale innovaties van 11 Achterhoekse zorgaanbieders

28 september 2023

Samenwerkende zorgorganisaties in de Achterhoek krijgen groen licht om een volgende stap te zetten in drie grote digitale zorginnovaties. De zogenaamde snelle toets aanvraag van de drie ingediende innovaties werd door Menzis en Zilveren Kruis positief beoordeeld. 

Voor de digitalisering van de zorg in de Achterhoek werken 11 zorgorganisaties samen aan een toekomstbestendige zorginfrastructuur. De aanvraag van de Vereniging Digitale Zorg Achterhoek is de eerste IZA-aanvraag waarbij zorgaanbieders in de regio gezamenlijk door ontwikkelen aan een regionale digitale infrastructuur voor de zorg. Door te investeren in een regionale standaard voor elektronische databeschikbaarheid krijgen alle inwoners uit de regio toegang tot hun eigen gezondheidsgegevens. “Daarmee kunnen ze samen en gelijkwaardig met hun zorgverleners beslissingen nemen”, zegt Jerry Fortuin, begeleider van de Vereniging. “Zo ontstaat een basis voor hybride netwerkzorg en ontstaat de mogelijkheid om data op een verantwoorde wijze te ontsluiten voor secundair gebruik, zoals onderzoek en toetsing van richtlijnen.”

Via het Integraal Zorgakkoord is 2,8 miljard euro beschikbaar voor innovaties in de zorg. De goedkeuring via deze zogenaamde snelle toets is een belangrijke eerste stap in het toekennen van deze middelen. Een definitieve beoordeling volgt na de opstelling van het transformatieplan. Met de drie aanvragen is een bedrag gemoeid van 4,5 miljoen euro.

De drie aanvragen van de vereniging maken het mogelijk om de basis voor deze gegevensuitwisseling stevig te leggen: het betreft verpleegkundige e-overdracht, GERDA regionale (secundaire) data infrastructuur en tenslotte een PGO met samenwerkingsplatform.

Verpleegkundige E-overdracht

Binnen de verpleegkundige E-overdracht realiseren de organisaties een infrastructuur voor digitale verpleegkundige overdracht tussen zorgorganisaties onderling. Daarmee kunnen verpleegkundigen gegevens die nodig zijn voor continuïteit van zorg van een cliënt met diens toestemming beschikbaar stellen aan verpleegkundigen die de zorg overnemen in een andere organisatie, op een digitale, gestandaardiseerde en beveiligde wijze.

Regionale data infrastructuur

De regionale werkgroep GERDA ("Geïntegreerde Regionale Data-infrastructuur Achterhoek”) ontwikkelt een infrastructuur waarbinnen betrokken partijen gezamenlijke data-analyses kunnen doen zonder daarbij elkaars gevoelige patiëntgegevens te kunnen inzien of herleiden. Zo ontstaat inzicht in de regionale gezondheidssituatie. Maarten van Rixtel, bestuurder van Sensire en voorzitter van de Vereniging Digitalisering Zorg Achterhoek: “GERDA is voor ons dé manier om op een verantwoorde manier data van verschillende organisaties bij elkaar te brengen en te analyseren. Het is een duidelijke stap naar echt datagedreven werken in de regio. De eerste concrete resultaten zijn beschikbaar rondom acute zorg. We kijken nu naar de mogelijkheden om GERDA verder in te zetten voor de ontwikkeling en monitoring van gezondheid in de Achterhoek”.

Persoonlijke gezondheidsomgeving

Tenslotte werkt de Vereniging samen aan de ontwikkeling van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) met een samenwerkingsplatform waarin de persoonlijke zorgdata op basis van de regionale standaarden wordt ontsloten.

Over de vereniging

De Vereniging Digitale Zorg Achterhoek is een samenwerkingsverband van VVT-organisaties Sensire, Buurtzorg, Careaz, Markenheem, Marga Klompé, Azora, De Gouden Leeuwgroep, het Slingeland Ziekenhuis, Huisartsenzorg Oude IJssel, GGGnet en de verstandelijk gehandicaptenzorg organisaties Elver en Estinea. Er wordt nauw samengewerkt met o.a. MijnPGO, GeriMedica, Nedap, Ecare, SDB Groep en Zorgdomein. De Vereniging richt zich sinds 2022 op optimale ondersteuning van burgers, professionals en de organisaties vanuit zo goed mogelijke aansluiting in de zorgketen door de inrichting van Digitale standaarden en middelen.