Privacy en gegevensbescherming bij Sensire

25 mei 2018

Medewerkers van Sensire doen er alles aan om u of uw naaste zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarom houden we bepaalde informatie bij: uw naam- en adresgegevens, medische informatie, enzovoorts. Als zorgorganisatie zijn we ook verplicht om deze informatie te verzamelen en te gebruiken.

Met die gegevens gaan we heel zorgvuldig om. Dat deden we al en dat blijven we doen. Toch veranderen er ook enkele dingen in de wijze waarop we met uw gegevens omgaan. Dat heeft te maken met de introductie van de nieuwe wetgeving rondom privacy en gegevensbescherming, de AVG.

De belangrijkste verandering is dat we nog duidelijker maken welke gegevens we van u opslaan, waarom we die gegevens bewaren en wat we er mee doen. Ook wordt het voor u eenvoudiger om uw gegevens in te zien, aan te passen en te laten verwijderen. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst zorgvuldig met uw gegevens omgaan, stellen we een medewerker aan die daarop zal toezien.

Wilt u meer weten over de gevolgen van de nieuwe privacywetgeving voor u of uw naaste? Lees dan hier hoe we met uw privacy en klachten omgaan. Met de nieuwe AVG-wetgeving verandert de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. U hoeft zelf niets te doen, want het belangrijkste blijft gelijk: uw gegevens zijn en blijven bij ons in goede handen.