Renée Wilke versterkt Raad van Bestuur Sensire

20 september 2018

Sensire verwelkomt drs. Renée Wilke MBA als nieuw lid van de Raad van Bestuur, in collegiale samenwerking met drs. Maarten van Rixtel.

Per 1 oktober is Renée Wilke aangesteld als nieuwe bestuurder van Sensire. Zij zal een cruciale rol gaan spelen in de doorontwikkeling van Sensire naar een organisatie die voorbereid is op de toekomst en zo een belangrijke bijdrage leveren om de belofte aan onze klanten waar te maken: Leven zoals u wilt.

De vorming van een tweehoofdige, collegiale Raad van Bestuur past in de visie van Sensire dat verbetering van de zorg van nu én veranderen voor de zorg van de toekomst gelijke aandacht verdienen.

Renée Wilke ziet uit ernaar uit om zich in te zetten voor klanten en medewerkers van Sensire. “Sensire is een prachtige organisatie met grote aandacht voor het levensgeluk van haar huidige cliënten, maar ook met oog voor noodzakelijke vernieuwing. Graag wil ik met mijn ervaring in bedrijfsleven én zorg hier een relevante bijdrage aan leveren.”

Toezichthouders, bestuurders en medezeggenschapsraden hebben unaniem ingestemd met de benoeming. “Met Renée verwelkomen we een echte zorgondernemer met een uitgesproken hart voor de zorg”, stelt Frits Verschoor, voorzitter van de Raad van Toezicht.

Ook bestuurder Maarten van Rixtel ziet uit naar een constructieve samenwerking. “We vinden elkaar in een gedeelde toekomstvisie voor Sensire: een organisatie waarin de autonomie van de zorgprofessional en het geluk van de klant centraal staat.”

De zorg verandert in snel tempo en dat stelt zorgorganisaties voor complexe vraagstukken. Klanten hebben andere verwachtingen en stellen andere eisen. Ook staat de betaalbaarheid van de zorg onder druk en dreigt een structureel tekort aan medewerkers, in relatie tot de groei van het aantal chronische zieken en de dubbele vergrijzing. Tegelijkertijd zijn zorgprofessionals van Sensire in staat om vanuit hun betrokkenheid bij de klant steeds weer tot nieuwe oplossingen te komen. Ook biedt de snelle digitalisering van de zorg andere antwoorden op zorgvragen.

De antwoorden geeft Sensire in de vorm van het inzetten op het geluk en de vrijheid van haar klanten, samengevat in de belofte ‘Leven zoals u wilt’. Om dat mogelijk te maken wordt onder leiding van een tweehoofdige Raad van Bestuur ingezet op het versterken van de positie en professionaliteit van de medewerker.